Etnikum

Etnikum (z řeckého ἔθνος, ethnos, tj. lid) je souhrn jedinců sdílejících společnou etnicitu.[1] Používá se také jako synonymum pro etnickou skupinu, národ a kmen.[2] Příslušníky etnika spojuje pocit sounáležitosti, víra ve společný původ a dějiny, společné označení sama sebe neboli etnonymum, a kulturní prvky, tradice a mentalita odlišující je od jiných etnik.[1] Ve skutečnosti je představa společného genetického původu příslušníků jednoho etnika zavádějící, a to kvůli migraci a míšení různých etnik mezi sebou, a odborníci proto chápou etnikum spíše jen jako skupinu lidí, kteří sdílí společnou kulturu.[3] Členové etnika mohou žít i v dlouhodobém odloučení, například rozptýlení v diasporách. V českém prostředí se tento pojem používal především v 80. a 90. letech pro skupiny sdílející společnou kulturu, ale pro svou rozvolněnost se v současnosti jako analytický nástroj nepoužívá.[1]

Reference

  1. a b c Malý etnologický slovník. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2011. ISBN 978-80-87261-70-5. 
  2. R.Tóth - S.Krno - P.Kulašik, Stručný politologický slovník, Bratislava 1991.
  3. HOBSBAWM, Eric J. Národy a nacionalismus od roku 1780. Program, mýtus, realita. 1. vyd. Brno: CDK, 2000. ISBN 80-85959-55-0.

Související články

Externí odkazy

Zdroj