Emigrace Číňanů z Malajsie

Emigrace Číňanů z Malajsie je důsledkem nežádoucí diskriminace čínské menšiny.

Obyvatelstvo Malajsie se skládá z mnoha etnik, z nichž druhé nejpočetnější etnikum jsou Číňané. Žije tu kolem 6,6 miliónů Číňanů, a tak tvoří zhruba 23 % celkové malajské populace. V dějinách lze zaznamenat dvě velké vlny migrace Číňanů do Malajsie. První byla v 15. století, druhá byla v 19. a 20. století. Počet čínských obyvatel v Malajsii v těchto obdobích rostl, ale v posledních několika desetiletích naopak jejich počet neustále klesá. Při současné míře emigrace se odhaduje, že čínská populace v Malajsii klesne do roku 2050 na 19,4 %.

Příčina odchodu

V průběhu staletí si Číňané v Malajsii vyvíjeli svoji kulturu, založili vlastní jazykové školy a chrámy. Také mají vliv na rozvoj ekonomiky v Malajsii. Kvůli rostoucímu vlivu Číňanů v malajské ekonomice a společenském životě se začala v zemi objevovat nežádoucí diskriminace mezi menšinami. Diskriminace může být nejen z hlediska náboženského, ale také z důvodu politické problematiky. Vláda se rozhodla podpořit malajskou populaci, a proto má malajská populace více privilegií, např. lepší místa v zaměstnání, lepší vzdělání, při soudních řízeních soud více nahlíží ke straně Malajců. Následky diskriminace už ovlivňuji i mladší generace, která je více pohlcena kvůli rasovým napětím. Pocit diskriminace byl i hlavním důvodem, proč se mnoho čínských obyvatel rozhodlo opustit zemi.

Emigrace

Většina se rozhodla usadit v Singapuru, protože z geografického hlediska je neblíže k Malajsii a je tam velké procento čínského etnika. Mezi další cílové země patří Kanada, Austrálie, Nový Zéland a Spojené království. Jsou to anglicky mluvící země, protože většina malajských Číňanů umí mluvit plynně anglicky a jsou seznámeni s jejich kulturou. Převážně také emigrují mladí potenciální Číňané, a tak dokážou rychle najít stabilní zaměstnání a přizpůsobit se do společnosti.

Dopady

Číňané jsou nedílnou součástí Malajsie, mají obrovský vliv na vývoji státu a národa, přispěli nemalým podílem do dnešní malajské kultury. A tak tato emigrace má velký dopad na celý stát. Vzhledem k tomu, že každým rokem emigruje více mladých a vzdělaných Číňanů, je pro malajské firmy obtížnější najímat kvalifikované odborníky ve všech odvětvích. Důsledkem je nižší efektivnost fungování podniku. Kvůli nižší efektivnosti fungování velkých podniků roste HDP v Malajsii pomaleji.

Program návratu expertů

Na základě uvědomění dané problematiky malajská vláda zorganizovala „Program návratu expertů.“ Tento program nabízí čínským jedincům s vysokým vzděláním daňové výhody a trvalý pobyt rodinným příslušníkům těchto jedinců. Vláda doufala, že se emigranti vrátí do Malajsie, ale dosud je program neúspěšný. V roce 2016 souhlasilo s návratem pouze 398 osob.

Dále se vláda snaží zmírnit problematiku diskriminace etnocentrickou diskriminační politikou, což je program, který se snaží o vyrovnání ekonomických příjmů mezi minoritami a většinou.

Literatura

  • Wing Wong. Why is Malaysia’s Chinese Population Leaving in Droves? [online]. 2018, 9. 02. 2018 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: https://www.mironline.ca/malaysias-chinese-population-leaving-droves/
  • SUKUMARAN, Tashny. What’s causing Malaysia’s ethnic Chinese brain drain? What’s causing Malaysia’s ethnic Chinese brain drain? [online]. 2017, 20. 03. 2017 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/2095012/whats-causing-malaysias-ethnic-chinese-brain-drain
  • R. KERR, William, Danielle LI, Mathis WAGNER a Alexis BROWNELL. What’s causing Malaysia’s ethnic Chinese brain drain? TalentCorp Malaysia and the Returning Expert Programme [online]. 2017, Leden 2017 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=52092
  • When all the Non-Malays leave Malaysia. When all the Non-Malays leave Malaysia [online]. 2012, 22. 02. 2012 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: https://hornbillunleashed.wordpress.com/2012/02/22/27787/

Zdroj