Egyptologie

Egyptologie je věda zabývající se dějinami a všemi oblastmi starověkého Egypta, čili obdobím dějin Egypta přibližně 5 000 let př. n. l. až do doby římského panství (5. stol. n. l.). Začátky egyptologie se datují přibližně do období renesance; za zakladatele moderní, novověké egyptologie je považován Jean-François Champollion (17901832), který mj. i rozluštil staroegyptské písmo. Zásadní význam pro rozvoj egyptologie měla Napoleonova výprava do Egypta v letech 17981800.

Významnou událostí v dějinách egyptologie byl rovněž objev Tutanchamonovy hrobky Howardem Carterem v roce 1922.

Témata spojená s egyptologií a starověkým Egyptem jsou ve veřejnosti poměrně populární a jsou tématem řady uměleckých děl. V hudbě je to např. Verdiho opera Aida nebo Berliozova kantáta La Mort de Cléopâtre (Smrt Kleopatry); v literatuře jde např. o Waltariho román Egypťan Sinuhet, román Bolesława Pruse Farao, v češtině pak pozoruhodný román Alexeje Pludka Faraónův písař.

V Česku se v současnosti egyptologie vyučuje na Karlově univerzitě.

Světoví egyptologové

Čeští egyptologové

Literatura

  • LANDGRÁFOVÁ, Renata. Faraoni bez kletby. Kresba Lela Geislerová; Téma. Orientace, příloha Lidových novin. Praha: MAFRA, 26. listopadu 2022, roč. XXXV, čís. 275, s. 11, 12. [cit. 2022-11-30]. Prémiový obsah. Dostupné online. ISSN 0862-5921.

Externí odkazy

Zdroj