Den obnovy samostatného českého státu

Den obnovy samostatného českého státu
Hranice dnešního Česka a Slovenska
Hranice dnešního Česka a Slovenska
Slavený ČeskoČesko Česko
SlovenskoSlovensko Slovensko
Druh státní
Význam a smysl Vyhlášení nezávislosti České a Slovenské republiky.
Datum 1. ledna
Oslavy Udílení Státních vyznamenání, omezení prodeje
Souvisí s Den vzniku samostatného československého státu

Den obnovy samostatného českého státu (slovensky: Deň vzniku Slovenskej republiky; česky: Den vzniku Slovenské republiky) je státním svátkem České republiky a Slovenské republiky připadající na 1. ledna tedy Nový rok. V Česku byl vyhlášený na základě novely zákona č. 245/2000 Sb přijaté v 29. června 2000.[1] Na Slovensku byl vyhlášen již v roce 1993 jako Deň vzniku Slovenskej republiky.[2] Jde o řádový den České republiky tedy o den, ve kterém se mohou udělovat Státní vyznamenání.

Historie

Podrobnější informace naleznete v článku Zánik Československa.

Do konce roku 1992 existovala Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR). Obě republiky měly svou vlastní zákonodárnou národní radu a národní vládu. Centrálními federálními orgány byl prezident, Federální shromáždění a federální vláda. Toto uspořádání platilo do 31. prosince 1992, kdy právně i fakticky zaniká Československo. Společný stát Čechů a Slováků existoval 74 let, dva měsíce a tři dny. V pátek 1. ledna 1993 vznikly ve střední Evropě dva nové samostatné státy – Česká republika a Slovenská republika.

Dohodli se o tom představitelé politických stran, vyšlých vítězně z parlamentních voleb v roce 1992, české ODS a slovenské HZDS, když nenašli oboustranně přijatelnou formu soužití obou zemí v jednom státě. Této skutečnosti předcházel maraton česko-slovenských jednání, nejprve o kompetencích, poté o státoprávním uspořádání a nakonec o rozdělení státu, k čemuž došlo přes to, že současné politické a ekonomické faktory nahrávaly naopak integraci, spojování do většího celku. V poslední čtvrtině roku 1992 byly projednány základní dokumenty o budoucí spolupráci samostatných republik: vytvoření celní unie mezi ČR a SR, smlouva o vzájemném zaměstnávání občanů a o sociálním zabezpečení, smlouva o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci, zákon o dělení majetku federace a jeho převodu na republiky, dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic a řada dalších. Dne 25. listopadu 1992 na 5. společné schůzi Federálního shromáždění ČSFR byl přijat ústavní zákon o zániku ČSFR.

Bývalá Česká národní rada se přeměnila v Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. 19. ledna byla Česká republika přijata za člena OSN, 26. ledna byl Václav Havel zvolen prezidentem České republiky, 30. ledna bylo oficiálně oznámeno, že bude provedena měnová odluka měn obou států a 8. února začala na území České republiky platit vlastní měna, která vznikla okolkováním federálních platidel.

Rozpadem Československa nedošlo k destabilizaci poměrů ve střední Evropě. Jen se nefungující federace změnila ústavní cestou ve dva samostatné státy, jejichž vztahy jsou korektní a přátelské. 

Související články

Reference

  1. Zákon č. 245/2000 Sb. ze dne 245/2000, o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu (změna 101/2004 Sb.). [cit. 2016-11-05]. Dostupné online.
  2. Zákon č. 241/1993 Z.z. ze dne 20. októbra 1993, o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, § 1. [cit. 2016-11-05]. Dostupné online.

Externí odkazy

  • Zákon č. 245/2000 Sb. ze dne 29. června 2000, o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu (změna 101/2004 Sb.). [cit. 2016-11-16]. Dostupné online.
  • KRUŠINA, Martin; MALOVECZKÁ, Andrea. Den, kdy vznikla samostatná Česká republika (1. leden 1993) – Slavné dny [online]. Stream.cz, 2012-01-01 [cit. 2016-11-16]. Dostupné online. 

Zdroj