Cena Jiřího Ortena

Tereza Boučková, nositelka ceny za rok 1990

Cena Jiřího Ortena je české literární ocenění udílené autorovi prozaického či poetického díla napsaného v českém jazyce. Oceněnému autorovi nesmí být v době dokončení díla více než třicet let. Cena Jiřího Ortena vznikla v roce 1987 mimo oficiální struktury (mezi "otce zakladatele" patří dr. Jindřich Pokorný a dr. Vladimír Pistorius), dlouhá léta ji udělovalo nakladatelství Mladá fronta a nyní ji společně udělují Svaz českých knihkupců a nakladatelů a Magistrát hlavního města Prahy. Součástí ocenění je finanční odměna ve výši 50 tisíc korun.[1]

Marie Šťastná, nositelka ceny za rok 2004

Laureáti

Reference

  1. 20. ročník Ceny Jiřího Ortena vyhlášen [online]. Dostupné online. 

Zdroj