Bazilika svatého Petra a Pavla

Bazilika svatého Petra a Pavla
Bazilika svatého Petra a Pavla na Vyšehradě
Bazilika svatého Petra a Pavla na Vyšehradě
Místo
Stát ČeskoČesko Česko
Obec Praha
Čtvrť Vyšehrad
Souřadnice
Základní informace
Církev Římskokatolická
Provincie česká
Diecéze pražská
Vikariát III. pražský vikariát
Farnost Římskokatolická farnost u kostela svatého Petra a Pavla Praha-Vyšehrad
Status basilica minor
Zasvěcení svatý Petr a apoštol Pavel
Architektonický popis
Stavební sloh gotika, novogotika
Výstavba 14. až 19. století
Další informace
Oficiální web www.kkvys.cz/bazilika-sv-petra-a-pavla
Kód památky 11740/1-1273 (PkMIS•Sez•Obr•WD) (součást památky Vyšehrad)
multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Bazilika svatého Petra a PavlaPraze na Vyšehradě je významná církevní a kulturní památka; při kostele byla už v době jeho vzniku roku 1070 založena kolegiátní kapitula. Kostel, původně raně románská bazilika, byl v průběhu historie opakovaně přestavován, výrazně goticky v době Karla IV. a vrcholně barokně na počátku 18. století. Dnešní podoba je výsledkem radikální novogotické přestavby z konce 19. století a počátku 20. století. Od roku 2003 má kapitulní kostel titul bazilika minor.[1]

Kostel je součástí areálu Vyšehrad, který je od roku 1962 chráněn jako národní kulturní památka.[2]Vyšehradský hřbitov u kostela byl v 19. století přeměněn na národní pohřebiště.[3]

Historie

Barokní malba zachycující představu o původním chrámu a pověst o Čertově sloupu

Chrám založil český král Vratislav II. v roce 1070 v souvislosti se založením vyšehradské kapituly. Roku 1088 byl zasvěcen sv. Petrovi, později i sv. Pavlovi.[4] V té době se jednalo o stavbu v románském slohu. Poprvé přestavěna a rozšířena byla v roce 1129 v době vlády knížete Soběslava I. V roce 1249 byla budova těžce poškozena požárem. Kolem roku 1330 byla zahájena gotická přestavba kostela, který se s délkou 110 metrů stal největší sakrální stavbou v Praze. V roce 1369 došlo v době panování císaře Karla IV. k další přestavbě chrámu, při níž vzniklo trojlodí s krátkým presbytářem, bočními kaplemi a s předsíní. [5]

V 2. polovině 16. století byla zaklenuta hlavní loď. V letech 1707–1729 proběhla další přestavba, barokní.[5] Bylo vystavěno průčelí a presbytář dostal novou klenbu. Kolem roku 1740 byla zbudována tak zvaná Šancovská kaple.[1]

Do současné podoby byl chrám přestavěn v novogotickém stylu Josefem Mockerem v letech 1885–1887 a průčelí dle návrhu Františka Mikše v letech 1902–1903.[6] Kostel dostal kromě své málo obvyklé vnitřní secesní výzdoby také své dvě charakteristické, 58 metrů vysoké věže, které dnes tvoří jednu z výrazných dominant hlavního města Prahy. Zároveň byla odstraněna barokní zvonice z roku 1678. [1]

V letech 1981–1994 byl chrám generálně zrekonstruován a opraven a proběhl zde i archeologický průzkum. V roce 2001 bylo na věže instalováno 18 nových zvonů, které doplnily dva původní zvony z období baroka. Nová zvonkohra vyhrává každý den různé melodie s přihlédnutím k charakteru Vyšehradu a období církevního roku.[7]

V roce 2003 byl chrám povýšen papežem Janem Pavlem II. na baziliku minor.[1][4]

Popis

Pravý portál (ω)

Exteriér

V současné podobě je kostel novogotickou trojlodní pseudobazilikou s monumentálním západním dvojvěžím, které tvoří dominantu Vyšehradu a dotváří jedno z charakteristických panoramat Prahy.

Západní průčelí s trojicí katedrálních portálů je zdobeno zemskými a kapitulními znaky, ve středním tympanonu reliéfem a v postranních moderními mozaikami s motivem α a ω od Lumíra Šindeláře. Na zdi vedle severního portálu je pamětní deska, která připomíná pokřtění 14 českých knížat v Řezně roku 845. Jedná se o dílo českého sochaře Josefa Kadlčíka, 1941. Identická deska se nachází i na kostele sv. Jana v Řezně. Text na desce je symbolicky v latině, češtině a němčině.

Interiér

Cyklus maleb světců na pilířích mezilodní arkády.

Uvnitř je křížově klenuté trojlodí s mělkými bočními kaplemi, na západě s předsíní a v patře s hudební kruchtou, na východě presbytář lemovaný vlevo sakristií a vpravo kaplí Panny Marie Šancovské.[5] V ní je umístěna barokní polychromovaná dřevěná socha Panny Marie s Ježíškem, které je připisována uzdravující moc. Výklenek ve východní stěně kaple obsahuje skleněnou schránku s kostmi údajných pozůstatků Přemyslovců, jejichž hrobka byla zničena v roce 1420 a kosti byly rozmetány po hřbitově.[8]

Interiér hlavní lodi

Interiér kostela je členěn mezilodními arkádami se secesními malbami svatých na hlavní loď, dvě boční lodě a šest bočních kaplí s mariánskými nebo ostatkovými oltáři. Torzovitě se zachovaly gotické nástěnné fresky, jako Panna Maria s Ježíškem a sv. Jiřím v kapli sv. Josefa vpravo u vchodu do kaple P. Marie Šancovské. Nad vchodem do sakristie je upravená barokní malba s dobovou stylizací původního chrámu a pověstí o tzv. Čertově sloupu (dnes v Karlachových sadech). Barokní oltářní obrazy z dílny či okruhu Karla Škréty se nyní nacházejí v bočních kaplích. Poutní obraz gotické Panny Marie dešťové ze 3. čtvrtletí 14. století je nahrazen kopií, originál i s původním stříbrným příkrovem je vystaven v Národní galerii v Anežském klášteře.[9] Klenby a stěny mají bohatou výmalbu z období Mockerovy stavby se secesními postavami svatých na pilířích, cyklus namalovali František Urban, vídeňský malíř Karl Jobst a Antonín Krisan. Legendu sv. Petra a Pavla v presbytáři a Ježíše Krista v lodi, stejně jako vitráže v oknech presbytáře s postavami světců navrhl František Sequens.[5] V první boční kapli vpravo od vchodu stojí takzvaný sarkofág svatého Longina, románská kamenná tumba s tesaným reliéfem kříže.

Novogotický hlavní oltář v presbyteriu podle návrhu Josefa Mockera vyřezal mistr Josef Hrubeš roku 1887. Jsou na něm zobrazeni uprostřed sv. Petr a sv. Pavel, po stranách potom Cyril a Metoděj.

Varhany na hlavním kůru byly instalovány v roce 1903. Mají 2 500 píšťal, 49 rejstříků a 3 manuály.[10]

V malé místnosti vlevo od hlavního vstupu se nachází klenotnice s liturgickými předměty dosvědčujícími význam a bohatství Vyšehradské kapituly. Vystavená sbírka obsahuje některé fragmenty dávného pokladu ze 14. a 16. století, většinu sbírky tvoří předměty z 19. a 20. století.

Hřbitov

Pohled z Vyšehradského hřbitova
Podrobnější informace naleznete v článku Vyšehradský hřbitov.

Od středověku existovaly na území Vyšehradu čtyři zjištěné hřbitovy – u rotundy svatého Martina, u baziliky svatého Vavřince, u kostela Stětí svatého Jana Křtitele a u baziliky svatého Petra a Pavla, který sloužil nejdéle. Za josefínských reforem nebyl zrušen, protože byl dostatečně vzdálen od města (přes 500 kroků) a dostal tak roku 1785 výnosem úřadu zvláštní povolení.[zdroj?]

Hřbitov byl rozdělen na několik částí. Kněží, jeptišky a vyšších duchovní hodnostáři byli pohřbíváni v západní části v devíti samostatných sekcích. Později zde nalezly poslední odpočinek sestry školské a nemocniční. Tato část u vchodu na západní straně, kde jsou pohřbeny řádové sestry (voršilky, bartolomějky, redemptoristky), se dochovala oddělena mříží. Východní část měli vyhrazenu jezuité, kteří se v 17.–18. století starali o nakažené morem.

Odkazy

Reference

 1. a b c d Dějiny baziliky | Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. bazilika.kkvys.cz [online]. [cit. 2023-10-11]. Dostupné online. 
 2. Památkový katalog [online]. Praha: NPÚ [cit. 2023-10-11]. Dostupné online. 
 3. WWW.FG.CZ, 2023, FG Forrest, a s. Vyšehradský hřbitov a Slavín. Prague.eu [online]. [cit. 2023-04-11]. Dostupné online. 
 4. a b KRATOCHVÍLOVÁ, Denisa. Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Oslavy 700. výročí narození Karla IV. [online]. UK Praha [cit. 2023-10-11]. Dostupné online. 
 5. a b c d Baťková a kol. (1998)
 6. Emanuel Poche: Prahou krok za krokem. Orbis, Praha 1958. S. 139
 7. Vyšehradské zvony | Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. bazilika.kkvys.cz [online]. [cit. 2023-10-11]. Dostupné online. 
 8. Socha Panny Marie Šancovské | Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. bazilika.kkvys.cz [online]. [cit. 2023-10-11]. Dostupné online. 
 9. Obraz Panny Marie Dešťové | Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. bazilika.kkvys.cz [online]. [cit. 2023-10-11]. Dostupné online. 
 10. Vyšehradské varhany | Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. bazilika.kkvys.cz [online]. [cit. 2023-10-11]. Dostupné online. 

Literatura

 • BAŤKOVÁ, Růžena, a kol. Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1). 1. vyd. Praha: Academia, 1998. 839 s. ISBN 80-200-0627-3. OCLC 84942027 S. 724–729. 
 • EKERT, František. Posvátná místa král. hl. města Prahy: dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého. Svazek II. Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1884. 539, XIII s. ([Dědictví Svatojanské]: Podíl údů na rok 1884). Dostupné online. OCLC 320726540 Kapitola Farní osada Vyšehradská, s. 243–284. 
 • KOVAŘÍK, Petr. Klíč k pražským hřbitovům. Praha: Lidové noviny, 2001. 369 s. ISBN 80-7106-486-6. OCLC 51184802 
 • PETRASOVÁ, Taťána. Kapitulní kostel sv. Petra a Pavla. In: PLATOVSKÁ, Marie. Slavné stavby Prahy 2. Praha: Foibos Books, 2011. ISBN 978-80-87073-35-3. S. 138–141.

Externí odkazy

Zdroj