Akademie

Akademie je původně označení filosofické školy, založené po roce 388 př. n. l. Platónem v Athénách, v háji hrdiny Akadéma. Školu zrušil až císař Justinián I. roku 529. Název pak převzala i humanistická Akademie platónská, založená roku 1439 ve Florencii a po jejím vzoru řada dalších vědeckých institucí.

Akademie může kromě toho znamenat:

  • Starší označení pro slavnost s programem uměleckého rázu, dnes hlavně školní akademie
akademie věd
Zastřešující organizace vědeckých ústavů
Vysokou školu
Střední školu
Vzdělávací a diskusní sdružení
jiné

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Zdroj