Zákon o soudech a soudcích

Zákon o soudech a soudcích
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisu zákon
Číslo předpisu 6/2002 Sb.
Údaje
Autor Parlament České republiky
Schváleno 30. 11. 2001
Platnost od 11. 1. 2002
Účinnost od 1. 4. 2002
Související předpisy
soudní řád správní
Oblast úpravy
Soudnictví

Zákon o soudech a soudcích je zkrácený název zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích). Upravuje jak organizaci českých soudů, včetně jejich státní správy, tak postavení soudce, přísedícího a justičního kandidáta. Pro věci správního soudnictví je tento zákon subsidiární vůči soudnímu řádu správnímu.[1]

Systematika zákona

Celý zákon se člení na 12 částí, první část, která jediná se zabývá problematikou soudů a soudců, se dále člení na 4 hlavy. Zákon má také 7 příloh:

 • Část druhá: Změna zákona o advokacii
 • Část třetí: zrušena
 • Část čtvrtá: zrušena
 • Část pátá: zrušena
 • Část šestá: Změna zákona č. 264/1992 Sb.
 • Část sedmá: Změna zákona č. 171/1993 Sb.
 • Část osmá: Změna zákona č. 292/1993 Sb.
 • Část devátá: Změna zákona č. 202/1997 Sb.
 • Část desátá: Změna zákona č. 30/2000 Sb.
 • Část jedenáctá: Změna exekučního řádu
 • Část dvanáctá: Účinnost – od 1. 4. 2002

Přílohy:

 1. Názvy, obvody a sídla vrchních soudů – určuje oba vrchní soudy i jejich soudní obvody a sídla
 2. Názvy, obvody a sídla krajských soudů – určuje všech 8 krajských soudů i jejich soudní obvody a sídla
 3. Názvy, obvody a sídla okresních soudů – určuje skoro všechny okresní soudy i jejich soudní obvody a sídla (výjimkou je Městský soud v Brně, který je určen v § 9 odst. 2 a v § 12 odst. 3 zákona a pražské obvodní soudy, které jsou určeny v příloze č. 4)
 4. Názvy a obvody obvodních soudů v hlavním městě Praze – určuje všech 10 pražských obvodních soudů a jejich soudní obvody
 5. Pobočky krajských soudů, jejich názvy a sídla – pro Krajský soud v Ústí nad Labem stanoví pobočku v Liberci, pro Krajský soud v Ostravě pobočku v Olomouci a pro Krajský soud v Českých Budějovicích pobočku v Táboře
 6. Pobočky krajských soudů, jejich názvy a sídla – pro Krajský soud v Plzni stanoví pobočku v Karlových Varech, pro Krajský soud v Hradci Králové pobočku v Pardubicích a pro Krajský soud v Brně pobočku v Jihlavě a pobočku ve Zlíně
 7. Pobočky okresních soudů, jejich názvy a sídla – pro Okresní soud v Bruntále stanoví pobočku v Krnově, pro Okresní soud v Karviné pobočku v Havířově a pro Okresní soud ve Vsetíně pobočku ve Valašském Meziříčí

Reference

 1. § 3 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Literatura

 • KOCOUREK, Jiří. Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 472 s. ISBN 978-80-7400-292-2. 
 • GRYGAR, Jiří. Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 575 s. ISBN 978-80-7598-162-2. 

Externí odkazy

Zdroj