Vědecká kalkulačka

Vědecká kalkulačka

Vědecký kalkulátor je kalkulátor, se kterým provádíme vědecké výpočty. Většinou má velký displej, přirozené zobrazení výpočtů nebo možnost zpětného zobrazení dat. Používá se zejména na základní a středních školách[zdroj?!].

Běžné funkce

Plus, minus, krát, děleno, mocnina (na n-tou), odmocnina (na n-tou), log, tan sin, cos, +/−, paměť, pí, umí počítat se zlomky, stupně, procenta.

Umí používat závorky, umožňuje přepínat mezi: DEG, RAD, GRAD, možnost vědeckého zápisu čísla.

Historie

HP-35

Za první vědeckou kalkulačku se považuje Hewlett-Packard HP-9100A která se začala vyrábět v roce 1968. Byla kompletně tranzistorová, nepoužívala integrované obvody. První kapesní vědeckou kalkulačkou byl HP-35, představený v roce 1972 firmou Hewlett-Packard.

Externí odkazy

Zdroj