Státní znak Spojeného království

Státní znak Spojeného království
Varianty
Verze používaná ve Skotsku
Informace
Subjekty oprávněné užívat znak Spojené královstvíSpojené království Spojené království
Monarcha Spojeného království; podniky s královským rozkazem
Přijato 1837
Klenot Zlatý korunovaný lev a koruna svatého Eduarda
Přilba zlatá
Štít čtvrcený
Štítonoši Zlatý korunovaný lev a stříbrný jednorožec
Heslo DIEU ET MON DROIT (francouzsky) (česky Bůh a mé právo), HONI SOIT QUI MAL Y PENSE (Starofrancouzština) (česky Hanba tomu, kdo špatně smýšlí)
Ve skotské verzi: NEMO ME IMPUNE LACESSIT (latinsky) (česky Nikdo mě nebude dráždit beztrestně)
Řádové dekorace Podvazkový řád

Státní znak Spojeného království (v anglickém originále The Royal Coat of Arms of the United Kingdom) je oficiální znak britského monarchy – v současné době krále Karla III., který je zároveň nejvyšším představitelem země. Znak, s různými obměnami, je používán i britskou vládou, nebo členy královské rodiny. Tento znak vychází z historické tradice a navazuje na znaky používané již ve středověku anglickými králi a to ještě v dobách, kdy nebyly Anglie, Skotsko a Irsko sjednoceny v jeden státní útvar. Státní znak má dvě verze – jeden pro použití v Anglii, Walesu a Severním Irsku a druhý pro použití ve Skotsku.

Popis státního znaku

Státní znak používaný v Anglii, Walesu a Severním Irsku

Státní znak je čtvrcený štít – v I. a IV. poli je obsažen znak Anglie – 3 zlatí, kráčející lvi (přesněji leopardi) na červeném poli, v II. poli je znak Skotska – červený lev ve skoku na zlatém a červeně orámovaném poli a na III. poli je znak Irska – ve znaku však reprezentuje pouze Severní Irsko – zlatá harfa na modrém poli. Znak Walesu není zastoupen, protože se z hlediska práva jedná pouze o knížectví v rámci Anglie a nikoli o samostatné království. Na štítě je přílba s královskou korunou Anglie, přikryvadla zlatá a hermelínová. Štít je obtočen modrým podvazekem se zlatým heslem Podvazkového řádu: HONI SOIT QUI MAL Y PENSE – Hanba tomu, kdo ve zlém to myslí. Celý znak drží z (heraldicky) pravé strany zlatý korunovaný lev hledící k pozorovateli a z levé strany bájný jednorožec. Menší zlatý korunovaný lev hledící k pozorovateli také stojí na koruně. Oba štítonoši jsou posazeni na heraldickou stuhu s nápisem ve francouzštině, který zní DIEU ET MON DROIT – Bůh a mé právo.

Státní znak používaný ve Skotsku

Státní znak používaný ve Skotsku je také čtvrcený štít – kromě v I. a IV. poli je obsažen znak Skotska, v II. poli je znak Anglie, a na III. poli je znak Irska. Štítonoši lev a jednorožec jsou v obráceném pořadí, a jsou oba korunovaní. Jednorožec drží vlajku Skotska a lev drží vlajku Anglie. Na štítě je přílba s královskou korunou Skotska. Červený korunovaný lev hledící k pozorovateli sedí na koruně, drží meč a žezlo. Kolem štítu, namísto podvazku, je obtočen skotský Řád bodláku. Nápisem na heraldické stuhu je heslo řádu v latině: NEMO ME IMPUNE LACESSIT – Nikdo mě nebude dráždit beztrestně.

Jednotlivé znaky z královského znaku
Znak Anglie
(1. a 4. pole v Anglii;
2. pole ve Skotsku)
Znak Skotska
(2. pole v Anglii;
1. a 4. pole ve Skotsku)
Znak Irska
(3. pole)
Znak Irska
(3. pole; varianta)

Historie a vývoj státního znaku

Anglická heraldika patří mezi nejstarší a nejpropracovanější v Evropě, potažmo na světě a mnoho heraldik jí bylo ovlivněno. Základ anglické heraldiky však pochází z heraldiky francouzské a to díky ovládnutí Anglie Normany, vedených Vilémem Dobyvatelem po roce 1066. První doložený znak, který tvoří základ současného znaku je erb krále Jindřicha II. z roku 1154, který byl tvořen zlatým, jednoocasým lvem ve skoku na červeném poli. Současný znak se třemi lvy (leopardy) pochází až z doby Richarda I. Lví srdce. Čtvrcení znaku se poprvé objevuje u krále Eduarda III. a to se zlatými liliemi na modrém poli jako symbol dědičného nároku na francouzský trůn. Ve Skotsku, současný znak se červený lev ve skoku na zlatém a červeně orámovaném poli pochází až z doby Viléma I. Lev (král 1165 do 1214). Současná podoba má základ v roce 1603, kdy se králem stal Jakub I. Stuart a tím bylo sjednoceno území Anglie, Skotska a Irska - Unie Korun. Dalším významným krokem bylo ustanovení sjednoceného království v roce 1801 a poslední změna znaku proběhla v roce 1837, kdy byla schválena současná verze.

Historický vývoj znaku

Všechny znaky mají dvě varianty. Znaky vlevo byly užívány v Anglii, Walesu a Irsku, znaky vpravo byly užívány ve Skotsku.

Znak užívaný v letech 16031649 a 16601707
Znak za Viléma III. a Marii II. (16891694)
Znak za Viléma III. po smrti Marie II. (16941702)
Znak Království Velké Británie, užívaný v letech 17071714
Znak Království Velké Británie, užívaný v letech 17141801
Znak Spojeného království, užívaný v letech 18011816
Znak Spojeného království, užívaný v letech 18161837

Odkazy

Literatura

  • BROŽEK, Aleš. Lexikon vlajek a znaků zemí světa. Praha: Kartografie Praha, 2003. ISBN 80-7011-776-1. Kapitola Velká Británie, s. 214. 

Související články

Externí odkazy

Zdroj