Slovenská socialistická republika

Slovenská socialistická republika
Slovenská socialistická republika
1969–1990 Slovenská republika (1990–1992) 
geografie
Mapa
nejvyšší bod:
obyvatelstvo
národnostní složení:
státní útvar
vznik:
zánik:
(pokračuje) 28. února 1990[2] (přejmenována na Slovenskou republiku
státní útvary a území
předcházející:
následující:
Slovenská republika (1990–1992) Slovenská republika (1990–1992)

Slovenská socialistická republika byl členský stát federativní Československé socialistické republiky. Druhým státem federace byla Česká socialistická republika. Slovenská socialistická republika vznikla 1. ledna 1969 na základě ústavního zákona o československé federaci.[1] Po pádu komunistického režimu byl její název změněn na Slovenská republika. Hlavním městem Slovenské socialistické republiky byla Bratislava.

Politický systém

Postavení a orgány Slovenské socialistické republiky vymezoval ústavní zákon o československé federaci v hlavě sedmé.[3] Slovenská socialistická republika byla socialistickou republikou s ústavně zakotvenou vedoucí úlohou KSČ.[4]

Slovenská národní rada

Podrobnější informace naleznete v článku Slovenská národní rada.

Zákonodárným sborem republiky byla Slovenská národní rada.[5]

Vláda Slovenské socialistické republiky

Vláda Slovenské socialistické republiky měla výkonnou moc.[6]

Předsedové vlád a vlády

Administrativní dělení

Odkazy

Reference

  1. a b čl. 1 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb. o československé federaci
  2. ústavní zákon o názvu, státním znaku, státní vlajce, státní pečeti a o státní hymně Slovenské republiky
  3. hlava sedmá (čl. 102 až 139) ústavního zákona o československé federaci
  4. čl. 4 Ústavy Československé socialistické republiky
  5. čl. 102 odst. 2 a 3 ústavního zákona o československé federaci
  6. čl. 124 ústavního zákona o československé federaci

Literatura

Externí odkazy

Zdroj