Seznam kulturních památek ve Vimperku

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Vimperk v okrese Prachatice vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Vimperk I

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Městské opevnění (Q38190621)


Vimperské hradby 06.JPG
 
Kategorie „City walls of Vimperk “ na Wikimedia Commons
Kategorie „City walls of Vimperk “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29787/3-3808
Pam. katalog
MIS
Vimperk I 49°3′6,85″ s. š., 13°46′14,31″ v. d. Městské opevnění

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dvě kašny (Q38190604)


Vimperk_kašna.JPG
 
Kategorie „Fountains in the Náměstí Svobody (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Fountains in the Náměstí Svobody (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34114/3-3835
Pam. katalog
MIS
Vimperk I náměstí Svobody
49°3′8,45″ s. š., 13°46′25,5″ v. d.
Dvě kašny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Měšťanský dům (Q33239692)


Steinbrenerova 5 (Vimperk) 02.JPG
 
Kategorie „Steinbrenerova 5 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Steinbrenerova 5 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26919/3-3813
Pam. katalog
MIS
Vimperk I Steinbrenerova 5/4
49°3′8,22″ s. š., 13°46′28,76″ v. d.
Měšťanský dům (do roku 1960 muzeum)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náměstí Svobody čp. 7 (Q33239767)


Nám. Svobody 7 (Vimperk).JPG
 
Kategorie „Náměstí Svobody čp. 7 (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Náměstí Svobody čp. 7 (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35600/3-3814
Pam. katalog
MIS
Vimperk I náměstí Svobody 7/1
49°3′7,59″ s. š., 13°46′27,39″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náměstí Svobody čp. 8 (Q33239774)


Náměstí Svobody 8 (Vimperk) 01.JPG
 
Kategorie „Náměstí Svobody čp. 8 (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Náměstí Svobody čp. 8 (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23344/3-3815
Pam. katalog
MIS
Vimperk I náměstí Svobody 8/3
49°3′7,72″ s. š., 13°46′26,57″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náměstí Svobody čp. 9 (Q33239782)


Náměstí Svobody 9 (Vimperk).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36109/3-3816
Pam. katalog
MIS
Vimperk I náměstí Svobody 9/5
49°3′7,66″ s. š., 13°46′25,85″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náměstí Svobody čp. 12 (Q33239664)


Náměstí Svobody 12 (Vimperk).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37803/3-3817
Pam. katalog
MIS
Vimperk I náměstí Svobody 12/11
49°3′7,57″ s. š., 13°46′24″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náměstí Svobody čp. 13 (Q33239656)


Náměstí Svobody čp. 13 Vimperk (1).jpg
 
Kategorie „Náměstí Svobody 13 (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Náměstí Svobody 13 (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17186/3-3818
Pam. katalog
MIS
Vimperk I náměstí Svobody 13/13
49°3′7,84″ s. š., 13°46′23,51″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náměstí Svobody čp. 18 (Q33239649)


Náměstí Svobody 18 (Vimperk) 02.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25391/3-3819
Pam. katalog
MIS
Vimperk I náměstí Svobody 18/23
49°3′7,86″ s. š., 13°46′20,63″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náměstí Svobody čp. 34 (Q33239641)


Náměstí Svobody 34 (Vimperk).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16469/3-3820
Pam. katalog
MIS
Vimperk I náměstí Svobody 34/22
49°3′9,34″ s. š., 13°46′19,49″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náměstí Svobody čp. 35 (Q33239714)


Náměstí Svobody 35 (Vimperk).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47253/3-3821
Pam. katalog
MIS
Vimperk I náměstí Svobody 35/20
49°3′9,52″ s. š., 13°46′20″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náměstí Svobody čp. 37 (Q33239737)


Náměstí Svobody 37 (Vimperk).JPG
 
Kategorie „Náměstí Svobody 37 (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Náměstí Svobody 37 (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10310/3-6066
Pam. katalog
MIS
Vimperk I náměstí Svobody 37/16
49°3′9,34″ s. š., 13°46′21,26″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 5. dubna 1994.

Náměstí Svobody čp. 39 (Q33239745)


Dům na náměstí Svobody Vimperk.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10690/3-6085
Pam. katalog
MIS
Vimperk I náměstí Svobody 39/12
49°3′9,48″ s. š., 13°46′22,8″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 30. června 1995.

Náměstí Svobody čp. 40 (Q33239753)


Náměstí Svobody č. 40 (01).jpg
 
Kategorie „Náměstí Svobody 40 (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Náměstí Svobody 40 (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33112/3-3822
Pam. katalog
MIS
Vimperk I Náměstí Svobody 40/10
49°3′9,58″ s. š., 13°46′23,53″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náměstí Svobody čp. 43 (Q33239760)


Náměstí Svobody 43 (Vimperk).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18355/3-3823
Pam. katalog
MIS
Vimperk I náměstí Svobody 43/8
49°3′10,14″ s. š., 13°46′25,87″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náměstí Svobody čp. 44 (Q33239706)


Náměstí Svobody 44 (Vimperk).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41290/3-3824
Pam. katalog
MIS
Vimperk I náměstí Svobody 44/6
49°3′9,77″ s. š., 13°46′26,54″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Náměstí Svobody čp. 45 (Q33239731)


Náměstí Svobody 45 (Vimperk).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35704/3-3825
Pam. katalog
MIS
Vimperk I náměstí Svobody 45/4
49°3′9,73″ s. š., 13°46′27,12″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Městská zvonice (Q38190577)


Vimperk belfry and church.jpg
 
Kategorie „Městská zvonice (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Městská zvonice (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16749/3-3840
Pam. katalog
MIS
Vimperk I náměstí Svobody
49°3′8,92″ s. š., 13°46′27,5″ v. d.
Městská zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38190586)


Vimperk_jn.JPG
 
Kategorie „Statue of Saint John of Nepomuk in Vimperk “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Saint John of Nepomuk in Vimperk “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33706/3-3839
Pam. katalog
MIS
Vimperk I náměstí Svobody, u kostela
49°3′8,94″ s. š., 13°46′27,88″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Navštívení Panny Marie (Q38190599)


Vimp kostel od J DSCN4737.JPG
 
Kategorie „Church of the Visitation of Our Lady (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Visitation of Our Lady (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25931/3-3831
Pam. katalog
MIS
Vimperk I náměstí Svobody
49°3′9,31″ s. š., 13°46′28,35″ v. d.
Kostel Navštívení Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Děkanství (Q33239669)


Vimperk, Děkanství, nám. Svobody 46..JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30604/3-3830
Pam. katalog
MIS
Vimperk I náměstí Svobody čp. 46
49°3′10,34″ s. š., 13°46′28,12″ v. d.
Děkanství

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostelní čp. 54 (Q33239723)


Kostelní 54 (Vimperk).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10821/3-6091
Pam. katalog
MIS
Vimperk I Kostelní 54/12
49°3′11,52″ s. š., 13°46′29,55″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 28. července 1995.

Pivovarská čp. 61 (Q33239806)


Vimperk - měšťanský dům (U Jelena).jpg
 
Kategorie „U Jelena (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Jelena (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45902/3-3826
Pam. katalog
MIS
Vimperk I Pivovarská 61/16
49°3′13,36″ s. š., 13°46′28,46″ v. d.
Měšťanský dům U Jelena

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vimperk II

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Vimperk (Q1277855)


Vimp zámek celek DSCN4732.JPG
 
Kategorie „Zámek Vimperk “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zámek Vimperk “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17973/3-3811
Pam. katalog
MIS
Vimperk II Zámek 20
49°3′15,95″ s. š., 13°46′18,34″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hřbitovní kaple Nejsvětějšího Srdce Páně (Q38190614)


Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně - Vimperk 07.JPG
 
Kategorie „Chapel of the Sacred Heart (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of the Sacred Heart (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102962
Pam. katalog
MIS
Vimperk II 49°3′23,73″ s. š., 13°46′34″ v. d. Hřbitovní kaple Nejsvětějšího Srdce Páně

Památkově chráněno od 27. března 2008.

Hřbitov a kaple 14 svatých pomocníků (Q38190608)


Hřbitovní kaple 16 svatých pomocníků - Vimperk.JPG
 
Kategorie „Chapel of Fourteen Holy Helpers (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Fourteen Holy Helpers (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33802/3-3833
Pam. katalog
MIS
Vimperk II 49°3′20,4″ s. š., 13°46′35,09″ v. d. Hřbitov a kaple 14 svatých pomocníků

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Bartoloměje (Q38190594)


Kostel svatého Bartoloměje ve Vimperku 03.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20893/3-3832
Pam. katalog
MIS
Vimperk II 49°3′19,91″ s. š., 13°46′36,79″ v. d. Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svaté Anny (Q38190582)


Sv_anna_vimperk.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37510/3-3838
Pam. katalog
MIS
Vimperk II u starého hřbitova
49°3′19,29″ s. š., 13°46′38,82″ v. d.
Socha sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

1. máje čp. 180 (Q33239797)


Mateřská škola 1. máje - Vimperk.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25073/3-3827
Pam. katalog
MIS
Vimperk II 1. máje 180/28
49°3′20,2″ s. š., 13°46′52,23″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hotel Zlatá hvězda (Q33239678)


1. máje Vimperk 2022 (8).jpg
 
Kategorie „Hotel Zlatá hvězda (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hotel Zlatá hvězda (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19188/3-3837
Pam. katalog
MIS
Vimperk II 1. máje 103/12
49°3′16,35″ s. š., 13°46′40,92″ v. d.
Hotel Zlatá hvězda

Poznámka: Orientační číslo 12 není v RÚIAN uvedeno.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Dívčí škola (Q33239687)


Škola Winterberg.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102952
Pam. katalog
MIS
Vimperk II Pražská 167, Kaplířova
49°3′12,79″ s. š., 13°46′43,78″ v. d.
Třípatrová historizující budova bývalé dívčí, dnes základní školy z konce 19. století, jejímž autorem projektu byl významný plzeňský architekt V. Schwerdtner. Výstavní monumentální budova se středním a bočními rizality. Dnes základní škola.

Památkově chráněno od 7. dubna 2008.

Steinbrenerova čp. 11 (Q33239789)


Vimperk, Steienbrenerova, dřevěný dům.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44148/3-6024
Pam. katalog
MIS
Vimperk II Steinbrenerova 11/7
49°3′8,83″ s. š., 13°46′32,01″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 25. července 1991.

Inocencova čp. 16 (Q33239699)


Vimperk, Prachatice District (1).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30004/3-3828
Pam. katalog
MIS
Vimperk II Inocencova 16/2, Steinbrenerova
49°3′8,1″ s. š., 13°46′32,24″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Inocencova čp. 18 (Q33239638)


Inocencova 18 (Vimperk).JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32827/3-3829
Pam. katalog
MIS
Vimperk II Inocencova 18/4
49°3′7,75″ s. š., 13°46′32,6″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Železniční most Velký Klášterák (Q38190589)


Velký Klášterák 06.JPG
 
Kategorie „Railway bridge Velký Klášterák “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Railway bridge Velký Klášterák “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46707/3-5941
Pam. katalog
MIS
Vimperk II Strakonice - Volary, 36.520 km, Vimperk II a Klášterec
49°2′23,32″ s. š., 13°45′25,49″ v. d.
Železniční most Velký Klášterák, most přes Arnoštský potok

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Korkusova Huť

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nalezení svatého Kříže (Q37426181)


Kostel Korkusova Huť (3).jpg
 
Kategorie „Church of the Finding of the True Cross (Korkusova Huť) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Finding of the True Cross (Korkusova Huť) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31484/3-3602
Pam. katalog
MIS
Korkusova Huť 49°0′57,68″ s. š., 13°46′6,66″ v. d. Kostel Nalezení sv. Kříže

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple (Q37426172)


Kaple Korkusova Huť 2022 (2).jpg
 
Kategorie „Chapel of Holy Trinity (Korkusova Huť) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Holy Trinity (Korkusova Huť) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26448/3-3603
Pam. katalog
MIS
Korkusova Huť západně od hlavní silnice, před bývalou sklárnou
49°0′50,79″ s. š., 13°45′57,82″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Lipka

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rýžoviště zlata (Q37461494)


Old gold placer claim near Lipka, Vimperk.jpg
 
Kategorie „Gold placer claim in Lipka (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Gold placer claim in Lipka (Vimperk) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44681/3-6013
Pam. katalog
MIS
Lipka 49°0′55,29″ s. š., 13°43′45,29″ v. d. Historické rýžoviště zlata, archeologická lokalita

Památkově chráněno od 6. prosince 1990.

Bořanovice

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 13 (Q33243886)


Bořanovice, Vimperk, čp. 13.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30009/3-3520
Pam. katalog
MIS
Bořanovice Bořanovice 13
49°4′36,58″ s. š., 13°48′18,47″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sudslavice

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sudslavická jeskyně (Q12057201)


Sudslavicka cave in nature reserve Opolenec in winter (6).JPG
 
Kategorie „Sudslavická jeskyně “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sudslavická jeskyně “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38341/3-3911
Pam. katalog
MIS
Sudslavice jižně od vsi
49°5′27,65″ s. š., 13°47′44,86″ v. d.
Sudslavická jeskyně, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Související články

Externí odkazy

Zdroj