Seznam kulturních památek v Raspenavě

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Raspenava v okrese Liberec vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Raspenava

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fučíkova čp. 493 (Q30860168)


Raspenava - klasicistní dům čp. 493 (2).JPG
 
Kategorie „Fučíkova 493 (Raspenava) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Fučíkova 493 (Raspenava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16608/5-4429
Pam. katalog
MIS
Raspenava Fučíkova 493
50°54′11,92″ s. š., 15°7′8,26″ v. d.
Venkovský dům. Dům nechal v roce 1805 postavit v horní zahradě hamerské hospody zdejší hostinský a obchodník Franz Effenberger. Později dům koupil Ferdinand Schöler, který tu nechal zřídit koželužnu. Dnes zde má depozitář Severočeské muzeum.

Poznámka: Dříve čp. 100.
Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Spořitelna (Q30860151)


Raspenava - bývalá spořitelna čp. 490 (2).JPG
 
Kategorie „Fučíkova 490 (Raspenava) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Fučíkova 490 (Raspenava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30326/5-4434
Pam. katalog
MIS
Raspenava Fučíkova 490
50°54′11,81″ s. š., 15°7′12,14″ v. d.
Škola - býv. spořitelna. Budova bývalé Frýdlantské okresní spořitelny v západní části obce, patrová reprezentativní novorenesanční stavba vybudovaná roku 1891 podle návrhu libereckého stavitele Adolfa Bürgera. Po druhé světové válce dům sloužil také jako škola.

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Smírčí kříž (Q38091131)


Raspenava - smírčí kříž jižně od čp. 458 (3).JPG
 
Kategorie „Smírčí kříž jižně od čp. 458 (Raspenava)‎ “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Smírčí kříž jižně od čp. 458 (Raspenava)‎ “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32072/5-4433
Pam. katalog
MIS
Raspenava Fučíkova, jižně od čp. 458, parc. 123/3
50°54′3,73″ s. š., 15°7′38,24″ v. d.
Smírčí kříž tesaný z místního kamene má pravidelný tvar latinského kříže. Na čelní straně se dochovala rytá výzdoba zobrazující znamení meče a dva jednoduché řecké kříže. Na pravém rameni z boku se znamení jednoduchého řeckého kříže opakuje

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Raspenavská rychta (Q30860198)


Raspenava - zemědělský dvůr čp. 422 (3).JPG
 
Kategorie „Zemědělský dvůr čp. 422 (Raspenava) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zemědělský dvůr čp. 422 (Raspenava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34836/5-4435
Pam. katalog
MIS
Raspenava Raspenava 422
50°54′1,69″ s. š., 15°8′10,63″ v. d.
Areál čtyřstranného zemědělského dvora, sestávající ze zděných obytných a hospodářských objektů, se nachází v blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie, v místě nejstaršího předpokládaného osídlení obce. Dům čp. 422 býval raspenavskou rychtou.
 • brána na parc. 22
 • obytná budova čp. 422 (hostinec Smědavská rychta) a stodola I na parc. 23/1
 • stodola II na parc. 23/2
 • hospodářská budova na parc. 23/4
 • parc. 23/6 (bez staveb?)

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q12030359)


Raspenava Kirche.JPG
 
Kategorie „Church of the Assumption (Raspenava) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Assumption (Raspenava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19600/5-4431
Pam. katalog
MIS
Raspenava Raspenava 637
50°53′58,88″ s. š., 15°8′11,19″ v. d.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Dominantou areálu je novobarokní kostel přestavěný dle projektu firmy Gustav Sachers Söhne v letech 1906–1907. Jeho součástí je hřbitov obehnaný ohradní zdí s bránami, novogotická hrobka podnikatelské rodiny Richterů, farní budova a torzo staré fary.
 • kostel a dvě brány na parc. 1
 • hřbitov s ohradní zdí na parc. 2/1 a 2/2
 • hrobka, sochy sv. Petra a Pavla a ohradní zeď na parc. 3
 • torzo staré fary s ohradní zdí s branou na parc. 4
 • ohradní zeď na parc. 5
 • fara čp. 637 na parc. 6
 • parc. 1061 bez staveb

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Památková ochrana zrušena 4. února 1997 Pomník rudoarmějců (Q38091149)


Raspenava, hřbitov, hrob sovětských vojáků (1).jpg
 
Kategorie „Pomník rudoarmějců (Raspenava) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pomník rudoarmějců (Raspenava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11700/5-4430
Pam. katalog
MIS
Raspenava na hřbitově, parc. 2/2
50°53′56,06″ s. š., 15°8′9,31″ v. d.
Pomník

Poznámka: Parcelní číslo označuje jižní část hřbitova. Souřadnice jsou pouze orientační.
Památkově chráněno od 7. dubna 1966.
Památková ochrana zrušena 4. února 1997.

Zděný holubník v zemědělském dvoře čp. 297 (Q38091138)


Raspenava-Luh (Mildenau) - zděný holubník při čp. 297 (2).JPG
 
Kategorie „Holubník při čp. 297 (Raspenava) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Holubník při čp. 297 (Raspenava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51200/5-5911
Pam. katalog
MIS
Raspenava Luh, Hejnická 297, parc. 1453
50°53′30,48″ s. š., 15°9′1,76″ v. d.
Zemědělský dvůr čp. 297, z toho jen: zděný holubník. Zděný holubník s voliérami byl postaven mezi lety 1875 a 1885 (pravděpodobně 1882–1883) jako romantizující doplněk zahrady náležející k vile továrníka Gustava Richtera z Wittbachu (čp. 292). Holubník plnil především funkci okrasnou, nikoli hospodářskou. Architekt ani stavitel není znám. Z důvodu rozparcelování pozemku, na kterém se původně park rozkládal, došlo k tomu, že holubník je v současné době součástí dvora usedlosti čp. 297.

Památkově chráněno od 12. listopadu 2001.

Památková ochrana zrušena 11. května 2018 Lužecká rychta (Q30860186)


Raspenava-Lužec (Mildeneichen) - bývalá lužecká rychta (dnes restaurace Myslivecké zátiší) čp. 313 (1).JPG
 
Kategorie „Hejnická 313 (Raspenava) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hejnická 313 (Raspenava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28452/5-4437
Pam. katalog
MIS
Raspenava Lužec, Hejnická 313
50°53′19,85″ s. š., 15°9′17,2″ v. d.
Venkovský dům čp. 313 s restaurací. Někdejší lužecká rychta s hostincem, dnes restaurace Myslivecké zátiší. Klasicistní zděný patrový dům z roku 1827 s hambalkovým krovem a valbovou střechou. Ve východní části Raspenavy, v dříve samostatné vsi Lužec.

Poznámka: Původně zapsáno jako čp. 24.
Památkově chráněno od 7. dubna 1966.
Památková ochrana zrušena 11. května 2018.

Boží muka (Q38091144)


Raspenava-Lužec (Mildeneichen) - boží muka při čp. 324 (7).JPG
 
Kategorie „Boží muka při čp. 324 (Raspenava) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Boží muka při čp. 324 (Raspenava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38932/5-4436
Pam. katalog
MIS
Raspenava Lužec, při čp. 324, parc. 1534, Hejnická
50°53′14,52″ s. š., 15°9′33,73″ v. d.
Žulová boží muka v místní části Lužec, nalevo od silnice na Hejnice, u domu čp. 325. V roce 2003 byla boží muka darem Helmuta Sachera obnovena.

Poznámka: V Monumnetu je uvedeno "při čp. 57", to však již dnes v Raspenavě neexistuje. Uvedená parcela 1534 je rozdělena na dva díly a nachází se u Hejnické ulice mezi čp. 325 a 324.
Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Související články

Externí odkazy

Zdroj