Seznam kulturních památek v Proseči

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Proseč v okrese Chrudim vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Proseč

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Venkovský dům T. Novákové (Q30868694)


Proseč, muzeum (2).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15018/6-941
Pam. katalog
MIS
Proseč náměstí Dr. Tošovského 61
49°48′21,11″ s. š., 16°6′57,74″ v. d.
Venkovský dům T. Novákové. V chalupě sídlí Muzeum dýmek. Přízemní roubený venkovský dům v kožichu, s dřevěnou podsíní do náměstí, poslední doklad podsíňového řešení, které zde do požáru v pol. 19. stol. převažovalo. V objektu je zřízena pamětní síň Terezy Novákové.

Poznámka: MonumNet uvádí ul. T. Novákové, popisné a parcelní číslo uvedené v MonumNetu i Památkovém katalogu ale odpovídá adrese náměstí Dr. Tošovského 61. Teréza Nováková má pamětní desku na domě Terézy Novákové čp. 74.
Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Sousoší Nejsvětější Trojice (Q38051087)


Proseč, sousoší Nejsvětější Trojice.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101153
Pam. katalog
MIS
Proseč náměstí Dr. Tošovského, střed náměstí, pp. 1887/3
49°48′22,23″ s. š., 16°6′59,32″ v. d.
Pozdněbarokní sousoší Nejsvětější Trojice z konce 18. století, na vysokém trojbokém pilíři.

Památkově chráněno od 30. srpna 2004.

Evangelická škola (Q30868703)


Proseč-evangškola.JPG
 
Kategorie „Former protestant school (Proseč) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Former protestant school (Proseč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49635/6-6032
Pam. katalog
MIS
Proseč Terézy Novákové 7
49°48′12,92″ s. š., 16°6′45,03″ v. d.
Škola evangelická. Přízemní venkovská roubená evangelická škola, v jádru snad z 18. století, s jednou třídou a bytem, upravená v 1. polovině 19. století na dvoutřídní. Zachována černá kuchyně, síň i vstupní portál.

Památkově chráněno od 18. března 1998.

Evangelický kostel (Q26792360)


Proseč(CR)-evangelický-kostel2016d.jpg
 
Kategorie „Evangelical church in Proseč (Chrudim District) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Evangelical church in Proseč (Chrudim District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105963
Pam. katalog
MIS
Proseč hřbitov, st. 157
49°48′15,14″ s. š., 16°6′44,65″ v. d.
Empírový evangelický kostel z let 1834–1838, jednolodní bezvěžová stavba s obdélnou emporovou lodí a pravoúhle zakončeným presbyteriem, opatřený sedlovou střechou mezi trojúhelnými štíty.

Památkově chráněno od 3. února 2017.

Paseky

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1981 Usedlost čp. 18 (Q30803781)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28635/6-935
Pam. katalog
MIS
Paseky Paseky 18
49°46′51,89″ s. š., 16°7′34,24″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1981. Uvedené datum 1. ledna je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla vyškrtnuta k neurčenému datu v průběhu uvedeného roku, možná i zpětně

Pomník obětem II. světové války (Q38046846)


Paseky pomnik.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21761/6-4813
Pam. katalog
MIS
Paseky pp. 1530/2
49°47′22,41″ s. š., 16°7′7,08″ v. d.
Pomník obětem II. světové války. Monument ze světle šedého pískovce. Má obdélnou základnu, která se sestává ze střední, vodorovně umístěné části, kde je uvedeno jméno gen. J. Svatoně a kpt. E. Sosky a letopočet 1944, a ze dvou bočních křídel, pravého - nízkého hrubě opracovaného kvádru, a levého, asi 6 metrového pylonu sestávajícího z pěti hrubě opracovaných kvádrů, na jehož střední části je uveden text: „Hrdinům národní revoluce“ a zcela nahoře je umístěn reliéf státního znaku.

Památkově chráněno od 16. července 1987.

Externí odkazy

Zdroj