Seznam kulturních památek v Heřmanově Městci

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Heřmanův Městec v okrese Chrudim vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Heřmanův Městec

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Židovský hřbitov (Q22997712)


Heřmanův-Městec-židovskýhřbitov2011b.jpg
 
Kategorie „Jewish cemetery in Heřmanův Městec “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Heřmanův Městec “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11876/6-5823
Pam. katalog
MIS
Heřmanův Městec Havlíčkova 668, pp. 1099/1, st. 404, 403
49°56′59,39″ s. š., 15°40′15,92″ v. d.
židovský hřbitov s náhrobky, ohradní zeď, vstupní objekt bez čp., domek hrobníka čp. 668. Založený údajně v 16. století, nejstarší dochovaný náhrobek z roku 1647, naposledy rozšiřován 1838.

Památkově chráněno od 10. října 1991.

Areál židovského ghetta (Q33092172)


Heřmanův-Městec-synagoga2011.jpg
 
Kategorie „Synagogue in Heřmanův Městec “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Synagogue in Heřmanův Městec “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11877/6-5522
Pam. katalog
MIS
Heřmanův Městec Havlíčkova 806, 807, 808, 809
49°56′51,47″ s. š., 15°40′8,11″ v. d.
Synagoga - areál židovského ghetta
 • synagoga čp. 809, roku 1870 od základů neorománsky upravená barokní synagoga z roku 1760, podle projektu F. Schmoranze
 • patrová židovská škola čp. 808, z roku 1862, v roce 1866 dvoutřídní, s bytem rabína
 • dvojdům čp. 806
 • dvojčům čp. 807

Památkově chráněno od 10. října 1991.

Hřebčín - lovecké stáje (Q37273534)


Hřebčín v Heřmanově Městci.JPG
 
Kategorie „Stud farm in Heřmanův Městec “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stud farm in Heřmanův Městec “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102554
Pam. katalog
MIS
Heřmanův Městec Masarykovo náměstí 45, st. 390/1, 390/2, pp. 277, 2249, 2262
49°56′48,27″ s. š., 15°40′12,42″ v. d.
Hřebčín - lovecké stáje. Bývalé panské lovecké stáje Kinských z roku 1875 v neorománském slohu. Od roku 1945 součást hřebčína ve Slatiňanech, specializace na chov a výcvik starokladrubského vraníka.

Poznámka: MonumNet adresu neuvádí, uvedeným parcelám odpovídá adresa Masarykovo náměstí čp. 45
Památkově chráněno od 19. září 2007.

Kaple svatého Kříže (Q117883369)


Heřmanův Městec - kaple sv. Kříže na křižovatce ulic Jarkovského a 5. května (stav září 2023) (3).jpg
 
Kategorie „Holy Cross chapel (Heřmanův Městec) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Holy Cross chapel (Heřmanův Městec) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106277
Pam. katalog
MIS
Heřmanův Městec Jarkovského, 5. května,
49°56′43,73″ s. š., 15°40′19,8″ v. d.
Zděná, výškově orientovaná původně barokní drobná kaple, dochovaná v přestavěné podobě v historizujícím stylu. Byla zbudována v době J. J. Šporka (1711–1749), 1817 byla opravena, 1871 zásadně přestavěna, 1884 proběhla generální oprava. Původní kaplička byla barokní, nyní je novorománská. Zařízení kaple je novodobé. Na průčelí terakotové reliéfní erby Šporků a Věžníků, pod vrcholem reliéfní letopočet 1884. Oproti staršímu stavu chybí 2 ze 4 nákolníků a zničen je erb Věžníků. Samostatně je v rámci památky evidován kamenný (žulový?) nákolník při nároží kaple, uložený kvádrovou částí pod úrovní terénu, nad zem vystupuje v podobě válce se zaobleným vrchlíkem. Dle fotografie v PK se jedná o nákolník na severovýchodním nároží, zatímco nákolník na jihovýchodním nároží zmíněn není.

Památkově chráněno od 25. října 2018.

Činžovní dům Medov (Q37273596)


HM medov.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15206/6-817
Pam. katalog
MIS
Heřmanův Městec Masarykovo náměstí čp. 33
49°56′44,76″ s. š., 15°40′12,25″ v. d.
Činžovní dům Medov. Rozsáhlý čtyřkřídlý objekt naproti zámku, převážně ze 17. století, se složitým stavebním vývojem, historicky s kancelářemi panství, panskou prádelnou, byty služebnictva i šatlavou. Uzavírá východní stranu náměstí. Rodný dům Dr. Jiřího Gutha Jarkovského.

Poznámka: původně čp. 2
Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Socha svatého Václava (Q37273444)


HM sv Václav.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25647/6-824
Pam. katalog
MIS
Heřmanův Městec Masarykovo náměstí, pp. 2181/4
49°56′45,31″ s. š., 15°40′10,22″ v. d.
Vrcholně barokní socha sv. Václava před zámeckým průčelím, kompoziční protějšek sochy sv. Jana Nepomuckého.

Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Kašna (Q37273574)


Kašna v Heřmanově Městci.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24310/6-823
Pam. katalog
MIS
Heřmanův Městec Masarykovo náměstí, pp. 2181/1
49°56′45,62″ s. š., 15°40′9,19″ v. d.
Polygonální pískovcová kašna datovaná do roku 1848, s kovovou dekorativní fontánou.

Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37273554)


HM sv jan nepomucký.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23073/6-825
Pam. katalog
MIS
Heřmanův Městec Masarykovo náměstí, pp. 2181/3
49°56′45,98″ s. š., 15°40′8,18″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého. Kamenné barokní sousoší z roku 1729, komponované před průčelím zámku jako protějšek sochy sv. Václava.

Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Dům čp. 20 (Q31029806)


HM nám míru 20.jpg
 
Kategorie „náměstí Míru 20 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „náměstí Míru 20 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15139/6-818
Pam. katalog
MIS
Heřmanův Městec náměstí Míru 20
49°56′48,19″ s. š., 15°40′5,99″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový pozdně barokní dům v uliční zástavbě na úzké gotické parcele na okraji historického jádra.

Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Dům čp. 30 (Q31029838)


HM u slunce.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31594/6-819
Pam. katalog
MIS
Heřmanův Městec náměstí Míru 30
49°56′46,1″ s. š., 15°40′3,76″ v. d.
Pozdně barokní měšťanský dům konce 18. století (po 1765). Jeden z nejstarších dochovaných objektů v Heřmanově Městci.

Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Fara (Q31029851)


HM fara.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102317
Pam. katalog
MIS
Heřmanův Městec náměstí Míru 26
49°56′47,69″ s. š., 15°40′3,25″ v. d.
Fara. Pozdně barokní soliterní patrová budova z konce 18. století, uzavřený komplex se zahradou a drobným hospodářským zázemím.

Památkově chráněno od 2. května 2007.

Kostel svatého Bartoloměje (Q26792370)


Kostel sv Bartoloměje v Heřmanově Městci od jihu.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Heřmanův Městec) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Heřmanův Městec) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33125/6-827
Pam. katalog
MIS
Heřmanův Městec náměstí Míru, st. 1
49°56′48,59″ s. š., 15°40′1,98″ v. d.
Kostel sv. Bartoloměje. Pozdně barokní architektura T. F. Jedličky z let 1756–1761 (stavebník J. V. Špork), vnitřní výmalba F. X. Palko, J. Q. Jahn. Věž v jádře gotická.

Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Dům čp. 179 (Q31029822)


Heřmanův Městec - náměstí Míru 179.JPG
 
Kategorie „náměstí Míru 179 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „náměstí Míru 179 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28492/6-822
Pam. katalog
MIS
Heřmanův Městec náměstí Míru 179
49°56′47,26″ s. š., 15°39′57,96″ v. d.
Patrový soliterní pozdně barokní měšťanský dům s vysokou mansardovou střechou.

Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Zámek Heřmanův Městec (Q12019623)


Zámek v Heřmanově Městci z parku.JPG
 
Kategorie „Heřmanův Městec Castle “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Heřmanův Městec Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21114/6-816
Pam. katalog
MIS
Heřmanův Městec Masarykovo náměstí 37, 338
49°56′53,2″ s. š., 15°39′47,16″ v. d.
Čtyřkřídlá zámecká stavba s ústředním dvorem, vzniklá zásadní přestavbou za J. V. Šporka roku 1784, s novogotickou věží z roku 1850, upravovaná v 19. století, s rozsáhlým anglickým parkem. Zámek čp. 37, kovaná dvoukřídlá mříž, hájovna čp. 338, předzámčí, park, bazén s fontánou, ozdobný kovaný plot, ohradní zeď, rybník, Podolský potok, dřevěná sklápěcí plovoucí vrata, kovové zábradlí, litinové zábradlí. Bez objektů garáže a vodárny.

Poznámka: původně čp. 1
Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Kaple svatého Jiří (Q37273462)


Kaple sv.Jiří.JPG
 
Kategorie „Saint George Chapel (Heřmanův Městec) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Saint George Chapel (Heřmanův Městec) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51958/6-6270
Pam. katalog
MIS
Heřmanův Městec Čáslavská, Tylova, u přejezdu, st. 116
49°56′57,74″ s. š., 15°39′31″ v. d.
Raně barokní kaple sv. Jiří z roku 1680 s proporčně vysokým, dvoupatrovým uspořádáním exteriéru.

Památkově chráněno od 24. dubna 2002.

Socha Panny Marie Svatohorské (Q37273482)


Socha Panny Marie Svatohorské - Heřmanův Městec.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105842
Pam. katalog
MIS
Heřmanův Městec Čáslavská, Průhon, pp. 116/1
49°56′58,7″ s. š., 15°39′9,5″ v. d.
Socha Panny Marie Svatohorské

Památkově chráněno od 23. května 2016.

Kostel Církve československé husitské (Q26792359)


Heřmanův-Městec-husitskýkostel2011a.jpg
 
Kategorie „Hussite church in Heřmanův Městec “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hussite church in Heřmanův Městec “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101815
Pam. katalog
MIS
Heřmanův Městec Barákova, Zahradní, st. 747, pp. 23/4
49°56′40,64″ s. š., 15°39′45,67″ v. d.
Kostel Církve československé husitské. Kostel z let 1927–1929 podle návrhu Františka Potůčka, puristicko-konstruktivistického směru.

Památkově chráněno od 26. května 2006.

Kostel Zvěstování Panny Marie (Q26792358)


Heřmanův-Městec-hřbitovníkostel2011a.jpg
 
Kategorie „Church of the Annunciation of the Virgin Mary (Heřmanův Městec) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Annunciation of the Virgin Mary (Heřmanův Městec) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26837/6-828
Pam. katalog
MIS
Heřmanův Městec Barákova, Pokorného, st. 234, 233, pp. 490
49°56′38,37″ s. š., 15°39′47,83″ v. d.
areál kostela:
 • Renesanční kostel Zvěstování Panny Marie
 • polodřevěná zvonice
 • ohradní zeď
 • 3 vybrané empírové a klasicistní náhrobky:
  • kamenný náhrobek s volutami z roku 1796
  • empírový náhrobek z roku 1807
  • klasicistní náhrobek z roku 1841
 • ukřižování (kovaný tepaný – rozvilinový kříž)

Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Vodní mlýn (Q37273500)


Heřmanův Městec - Chládkův mlýn čp. 145 v Pokorného ulici (stav září 2023).jpg
 
Kategorie „Chládkův mlýn (Heřmanův Městec) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chládkův mlýn (Heřmanův Městec) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105499
Pam. katalog
MIS
Heřmanův Městec Pokorného 145
49°56′39,08″ s. š., 15°39′55,77″ v. d.
městský dům - býv. vodní mlýn. Na náhonu z Podolského potoka, mezi zámeckým parkem a Pokorného ulicí, poblíž hřbitovního kostela Zvěstování Panny Marie. Skládá se z přízemní obytné části souběžné s uliční frontou a z kolmého křídla mlýnice orientovaného na parcele hloubkově. Proti mlýnici uzavírá třetí stranu úzkého dvorku drobný hospodářský objekt.

Památkově chráněno od 31. října 2014.

Socha svatého Vavřince (Q37273616)


Socha sv. Vavřince.jpg
 
Kategorie „Statue of Saint Lawrence in Heřmanův Městec “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Saint Lawrence in Heřmanův Městec “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35340/6-826
Pam. katalog
MIS
Heřmanův Městec v rozšíření Pokorného ulice, pp. 2184/4
49°56′39,8″ s. š., 15°39′55,91″ v. d.
Kamenná barokní socha sv. Vavřince z roku 1729.

Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Boží muka (Q37273518)


Heřmanův Městec - boží muka Na Ježkovce (stav září 2023) (6).jpg
 
Kategorie „Column shrine Na Ježkovce “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Column shrine Na Ježkovce “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100106
Pam. katalog
MIS
Heřmanův Městec Na Ježkovce, při cestě v zahrádkářské kolonii Ježkovka, pp. 2140/1
49°56′16,71″ s. š., 15°40′4,41″ v. d.
Kamenná pozdně barokní boží muka z roku 1796.

Poznámka: Uvedené parcelní číslo přísluší cestám Na Ježkovce a Za Oborou v celé délce asi 1,5 km, v MonumNetu není poloha upřesněna.
Památkově chráněno od 6. března 2003.

Tvrz Mrdice (Q15735267)


Mrdice - tvrziště jižně od Heřmanova Městce (stav září 2023) (2).jpg
 
Kategorie „Mrdice “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mrdice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17126/6-4966
Pam. katalog
MIS
Heřmanův Městec v lese, trať Mrdice, pp. 1086/1
49°57′28,87″ s. š., 15°40′21,31″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy. Ukázka opevňovací techniky pomocí vodního příkopu v rovinném bažinatém terénu, z období vrcholného středověku (2. polovina 13. – počátek 15. století). Přírodní podmínky (bažinatý terén) dovolují předpokládat zachování jinde vzácných reliktů staveb (např. pilotů, trámů) a rovněž artefaktů vyrobených z organických materiálů.

Poznámka: severovýchodně od města směrem ke Klešicím, u potoka Konopky, západně od Havlíčkovy ulice
Památkově chráněno od 8. prosince 1987.

Související články

Externí odkazy

Zdroj