Seznam kulturních památek v Chrastavě

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Chrastava v okrese Liberec vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Chrastava I

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mariánský sloup (Q37161029)


Chrastava - mariánský sloup na náměstí 1. máje.jpg
 
Kategorie „Maria column in Chrastava “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Maria column in Chrastava “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25069/5-4328
Pam. katalog
MIS
Chrastava náměstí 1. máje, pp. 1391/1
50°49′1,98″ s. š., 14°58′8,87″ v. d.
Sloup se sochou Panny Marie a sousoším světců, morový sloup. Pískovcový sloup se sochou Panny Marie z roku 1734 stojí v jihozápadní části náměstí. Sousoší nechali zřídit měšťané prostřednictvím starosty Johanna Georga Kandlera. Na dvoustupňovém schodišti se nachází masivní prostorově členěný válec soklu, na kterém stojí užší válec se čtyřmi nikami. Památka vrcholí sochou Panny Marie Immaculaty, kolem níž sedí na římse čtyři putti. Panna Maria oděná v bohatě řasené drapérii stojí na srpku měsíce. Její svatozář je vyskládaná z dvanácti hvězd. Na pilastrech mohutné spodní části sloupu je osm soch.
 • klečící sv. Jan Nepomucký
 • sv. Antonín Paduánský, na levé paži má posazeného Ježíška
 • sv. Vavřinec v jáhenské dalmatice, levou rukou přidržuje rošt
 • sv. Florián v oděvu římského vojáka s mečem a korouhví, v pravé ruce nese vědro s vodou
 • sv. Vít v jemně nařaseném civilním vznešeném oděvu, levé ruce knihu, na které stojí kohout, v pravé ruce přidržuje palmovou ratolest
 • sv. Václav ve zbroji s praporcem, štítem s orlicí a na hlavě má posazenou knížecí čapku
 • sv. Šebestián, přivázaný ke kmeni stromu, tělo zahalené pouze bederní rouškou, z levé strany mu na pomoc spěchá anděl
 • sv. Josef vede levou rukou Ježíška a v pravé ruce drží zavřenou knihu.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Kašna (Q37160997)


Chrastava, náměstí 1. máje, kašna (01).jpg
 
Kategorie „Baroque fountain in Chrastava “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Baroque fountain in Chrastava “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41510/5-4326
Pam. katalog
MIS
Chrastava náměstí 1. máje, pp. 1391/1
50°49′2,84″ s. š., 14°58′9,19″ v. d.
Barokní pískovcová kašna stojící ve střední části náměstí nahradila starší dřevěnou kašnu z roku 1680. Kašnu od hrádeckého kameníka Christiana Riemera nechalo 16. října 1707 z nákladu 302 zlatých postavit město. Na nízké základně spočívá osmiboká barokně profilovaná nádrž, kterou v horní části zpevňuje kovaná obruč. Uprostřed kašny se nachází novodobý vývod vody provedený v podobě osmibokého jehlanu s mělkou miskou.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Náměstí 1. máje čp. 251 (Q30721057)


Městský_dům_(Chrastava,_nám._1._máje_251).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12631/5-5528
Pam. katalog
MIS
Chrastava náměstí 1. máje 251
50°49′1,09″ s. š., 14°58′9,34″ v. d.
Městský dům. Dům, který byl postaven ve třetí třetině 19. století na místě staršího objektu zničeného požárem v roce 1852, stojí v sousedství radnice na jižní straně náměstí 1. máje. Jeho dnešní podoba pochází z prvního desetiletí 20. století. Řadový dvoupodlažní dům s okapovou orientací má sedlovou střechu krytou vláknocementovými šablonami. Střechu prostupuje trojice sedlových vikýřů.

Památkově chráněno od 1. března 1994.

Radnice (Q29398597)


Radnice_(Chrastava)_1.jpg
 
Kategorie „Town hall in Chrastava “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Town hall in Chrastava “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12619/5-5539
Pam. katalog
MIS
Chrastava náměstí 1. máje 1, Liberecká
50°49′1,16″ s. š., 14°58′10,49″ v. d.
Radnice. Zděná stavba stojí na místě původní hrázděné radnice z 16. století zničené požáry v letech 1621 a 1642. V roce 1683 ji doplnila dřevěná věž s ciferníkem. Současnou podobu s historizující úpravou fasád s novorenesančními prvky získal objekt roku 1899. Areál radnice spolu s bránou stojí v jižní frontě náměstí. Radnice je patrovou zděnou stavbou obdélného půdorysu. V blízkosti severního štítu vidíme oplechovanou osmibokou věž zakončenou dvojitou helmicí s lucernou a makovicí.

Památkově chráněno od 19. března 1994.

Muzeum a knihovna (Q29398584)


Městský_dům_-_muzeum_a_knihovna_(Chrastava).jpg
 
Kategorie „Městské muzeum Chrastava “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Městské muzeum Chrastava “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12620/5-5527
Pam. katalog
MIS
Chrastava Muzejní 40, Liberecká, náměstí 1. máje
50°49′1,52″ s. š., 14°58′11,42″ v. d.
Městský dům - muzeum a knihovna. Vývoj v jádru patrně renesančního domu lze sledovat od druhé poloviny 17. století. Jeden z nejstarších objektů ve městě, jehož dochovaný stav je dán především barokní a klasicistní stavební fází a úpravou fasády realizovanou kolem roku 1900. Dvoupodlažní dům se zobytněným podkrovím stojí na obdélném půdorysu v jihovýchodním rohu náměstí 1. máje, na nároží Muzejní a Liberecké ulice. Mansardovou střechu se štíty krytou modifikovanými pásy prostupují směrem do ulice sedlové vikýře.

Památkově chráněno od 23. února 1994.

Náměstí 1. máje čp. 46 (Q30720553)


Městský dům (Chrastava, nám. 1. máje 46).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12622/5-5554
Pam. katalog
MIS
Chrastava náměstí 1. máje 46
50°49′2,71″ s. š., 14°58′10,99″ v. d.
Městský dům. Řadový dvoupodlažní dům postavený v první polovině 19. století na východní straně náměstí 1. máje. Do objektu se vstupuje asymetricky umístěnými dvoukřídlými dřevěnými vraty s pásovým nadsvětlíkem, která lemuje profilované pravoúhlé ostění.

Památkově chráněno od 20. dubna 1994.

Náměstí 1. máje čp. 47 (Q30720596)


Městský dům (Chrastava, nám. 1. máje 47).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12623/5-5534
Pam. katalog
MIS
Chrastava náměstí 1. máje 47
50°49′2,96″ s. š., 14°58′10,81″ v. d.
Městský dům. Řadový dům dvoupodlažní dům obdélného půdorysu postavený v první polovině 19. století na východní straně náměstí 1. máje. V jeho novodobě upraveném přízemí se nachází prodejna a asymetricky umístěný vstup se segmentovým záklenkem. Průčelí patra zdobí bohatá štukatura.

Památkově chráněno od 19. března 1994.

Frýdlantská čp. 80 (Q33239622)


Chrastava - dům čp. 80 na rohu Frýdlantské a náměstí 1. máje (3).jpg
 
Kategorie „Chrastava - dům čp. 80 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chrastava - dům čp. 80 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12618/5-5555
Pam. katalog
MIS
Chrastava Frýdlantská 80, Spojovací
50°49′4,94″ s. š., 14°58′10,32″ v. d.
Městský dům. Dvoupodlažní dům obdélného půdorysu postavený ve druhé polovině 19. století v raně renesančním slohu na nároží Frýdlantské a Spojovací ulice. Z průčelí směřujících do obou těchto ulic vystupují středové rizality se symetricky umístěnými vstupy a štukovou výzdobou.

Památkově chráněno od 20. dubna 1994.

Náměstí 1. máje čp. 138 (Q30720646)


Městský_dům_(Chrastava,_nám._1._máje_138)_1.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12624/5-5529
Pam. katalog
MIS
Chrastava náměstí 1. máje 138, Spojovací
50°49′4,51″ s. š., 14°58′8,98″ v. d.
Městský dům. Dům obdélného půdorysu na náměstí 1. máje uzavírá blok na křižovatce se Spojovací ulicí. Patrně byl vybudován po roce 1829 při jedné větší stavební fázi, kdy vznikla většina zástavby náměstí. Dům kryje mansardová plechová střecha s vikýři a novějšími výlezovými okny. Nárožní část přízemí objektu byla dodatečně upravena jako průchod pro pěší.

Památkově chráněno od 9. března 1994.

Náměstí 1. máje čp. 139 (Q30720674)


Městský_dům_(Chrastava,_nám._1._máje_139).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12625/5-5541
Pam. katalog
MIS
Chrastava náměstí 1. máje 139
50°49′4,4″ s. š., 14°58′8,51″ v. d.
Patrové zděný městský dům obdélného půdorysu postavený na místě staršího objektu při jednotné stavební úpravě náměstí kolem roku 1829 se nachází ve východní části severní fronty náměstí. Jeho hlavní vstup situovaný uprostřed je osazen dvoukřídlými dveřmi s klasicistní profilací. Sedlovou střechu krytou plechovými šablonami prostupuje dvojice mohutných pultových vikýřů s trojdílnými okny. Tyto novodobé nástavby doplňuje v horním dílu střechy dvojice starších sedlových vikýřů.

Památkově chráněno od 19. března 1994.

Náměstí 1. máje čp. 140 (Q30720698)


Městský_dům_(Chrastava,_nám._1._máje_140).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12626/5-5533
Pam. katalog
MIS
Chrastava náměstí 1. máje 140
50°49′4,26″ s. š., 14°58′8,04″ v. d.
Městský dům. Patrový dům vznikl spolu s ostatními objekty uliční fronty patrně kolem roku 1829. Po roce 1914 byla do původní sedlové střechy včleněna podkrovní vestavba. Střecha byla změněna na mansardovou a do té doby poměrně jednoduchou fasádu doplnily dekorativní prvky.

Památkově chráněno od 19. března 1994.

Náměstí 1. máje čp. 141 (Q30720746)


Městský_dům_(Chrastava,_nám._1._máje_141).jpg
 
Kategorie „Náměstí 1. máje 141 (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Náměstí 1. máje 141 (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12627/5-5556
Pam. katalog
MIS
Chrastava náměstí 1. máje 141
50°49′4,04″ s. š., 14°58′7,61″ v. d.
Městský dům. Patrový zděný dům obdélného půdorysu byl postaven na parcele staršího objektu při jednotné stavební úpravě náměstí provedené kolem roku 1829. Architektonické řešení fasády a půdní vestavba nese známky úprav z první poloviny 20. století.

Památkově chráněno od 19. března 1994.

Náměstí 1. máje čp. 142 (Q30720574)


Městský_dům_(Chrastava,_nám._1._máje_142).jpg
 
Kategorie „Náměstí 1. máje 142 (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Náměstí 1. máje 142 (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12628/5-5540
Pam. katalog
MIS
Chrastava náměstí 1. máje 142
50°49′3,9″ s. š., 14°58′7,18″ v. d.
Městský dům. Patrový zděný dům obdélného půdorysu, který vznikl na místě staršího objektu při jednotné stavební úpravě náměstí prováděné kolem roku 1829, nalezneme v západní části severní fronty náměstí. Jeho fasádu člení pouze jednoduchá patrová římsa a šambrány okenních otvorů.

Památkově chráněno od 19. března 1994.

Náměstí 1. máje čp. 143 (Q30720770)


Městský_dům_(Chrastava,_nám._1._máje_143).jpg
 
Kategorie „Náměstí 1. máje 143 (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Náměstí 1. máje 143 (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12629/5-5530
Pam. katalog
MIS
Chrastava náměstí 1. máje 143
50°49′3,79″ s. š., 14°58′6,82″ v. d.
Městský dům. Patrový dům obdélného půdorysu, stojící druhý zleva na severní straně náměstí, byl pravděpodobně vystavěn spolu s ostatními domy při jednotné stavební úpravě náměstí provedené kolem roku 1829. Současná podoba jeho fasády pochází zřejmě z meziválečných úprav 20. století.

Památkově chráněno od 9. března 1994.

Náměstí 1. máje čp. 144 (Q30720804)


Městský_dům_(Chrastava,_nám._1._máje_144).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12630/5-5531
Pam. katalog
MIS
Chrastava náměstí 1. máje 144, Malá Kostelní
50°49′3,68″ s. š., 14°58′6,31″ v. d.
Městský dům. Dům, který je součástí severní zástavby náměstí 1. máje, byl pravděpodobně vystavěn při jednotné stavební úpravě náměstí provedené kolem roku 1829. Jeho původně pozdně klasicistní úprava fasád byla později doplněna o další štukové prvky. Patrový dům obdélného půdorysu stojící na křižovatce s Malou Kostelní ulicí směřuje kratším průčelím do náměstí.

Památkově chráněno od 9. března 1994.

Bývalý hotel Koruna (Q29398625)


Chrastava - bývalý hotel Koruna.JPG
 
Kategorie „Chrastava - bývalý hotel Koruna “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chrastava - bývalý hotel Koruna “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16171/5-4329
Pam. katalog
MIS
Chrastava Liberecká 326
50°48′56,63″ s. š., 14°58′16,27″ v. d.
Objekt bývalého hotelu Koruna stojí v Liberecké ulici jihovýchodně od náměstí. Klasicistní stavba zájezdního hostince pocházející z první poloviny 19. století prošla v 80. letech 20. století částečnou asanací, při které byl zbourán velký sál a přilehlé provozy. Patrový zděný dům obdélného půdorysu.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Bývalá spořitelna (Q29398573)


Spořitelna_-_bývalá_(Chrastava)_1.jpg
 
Kategorie „Městská spořitelna (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Městská spořitelna (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12617/5-5536
Pam. katalog
MIS
Chrastava Turpišova 407, Soudní
50°48′59,37″ s. š., 14°58′3,18″ v. d.
Spořitelna - bývalá. Sídlo základní umělecké školy, v mapě budova označena jako kulturní dům. Někdejší městská spořitelna byla vystavěna na přelomu 19. a 20. století v historizujícím slohu s převahou novorenesančních prvků. Na frontonu bohatě členěného vstupního portálu nalezneme hlavu divého muže s včelím úlem, symbolem pilnosti a spořivosti. Patrový objekt půdorysu písmene L stojí na křižovatce ulic Turpišovy a Soudní, jihozápadně od náměstí 1. máje.

Poznámka: V MonumNetu je ulice nazvána Trupišova
Památkově chráněno od 19. března 1994.

Krucifix (Q37160950)


Venkovský dům a krucifix.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25366/5-4325
Pam. katalog
MIS
Chrastava Nádražní, u domu čp. 202, pp. 312
50°48′58,96″ s. š., 14°57′54,43″ v. d.
Na podstavci jednoduchý železný kříž bez korpusu. Památku nechal zřídit v roce 1804 na svém pozemku majitel koželužny Franz Ramisch (Hamisch).

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Nádražní čp. 202 (Q30720933)


Venkovský_dům.jpg
 
Kategorie „Nádražní 202 (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nádražní 202 (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16887/5-4324
Pam. katalog
MIS
Chrastava Nádražní 202
50°48′59,11″ s. š., 14°57′53,42″ v. d.
Venkovský dům. Dřevěný podstávkový dům s roubeným patrem na obdélném půdorysu má trojdílnou dispozici. Chlévní část domu je zděná, světnice roubená. Sedlovou střechu a oba štíty kryjí eternitové šablony. Objekt pochází z druhé poloviny 18. století. Z původní brány navazující na severní průčelí domu se dochovaly dva čtyřboké omítané pilíře z cihelného zdiva s profilovanými hlavicemi z pískovce. Jednoduchou klasicistní pískovcovou vázu nalezneme pouze na severním pilíři. Před domem se nachází pískovcová lavička.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Nádražní čp. 201 (Q30720881)


Venkovský_dům_(Chrastava),_Nádražní_201.jpg
 
Kategorie „Nádražní 201 (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nádražní 201 (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33041/5-4327
Pam. katalog
MIS
Chrastava Nádražní 201
50°48′59,62″ s. š., 14°57′53,32″ v. d.
Venkovský dům. Přízemní částečně roubený dům z přelomu 18. a 19. století má sedlovou střechu a štíty kryté obkladem z břidlice. Stavba je trojdílné dispozice, doplněná dřevěnými přístavky s pultovým zastřešením. K jižnímu průčelí přiléhá zděný pilíř brány sousedního domu čp. 202 s klasicistní vázou.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Nádražní čp. 200 (Q30720905)


Venkovský_dům_(Chrastava,_Nádražní_200)_1.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34870/5-4323
Pam. katalog
MIS
Chrastava Nádražní 200
50°49′0,01″ s. š., 14°57′52,92″ v. d.
Venkovský dům. Bývalá kovárna pochází zřejmě z konce 18. století. Patrový objekt na obdélném půdorysu se skládá ze tří částí. Nejstarší část má zděné přízemí a hrázděné patro, mansardovou střechu prolamují sedlové vikýře. Mladší části tvoří patrový trakt a přízemní přístavek.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Pobřežní čp. 135 (Q30720955)


Venkovský_dům_(Chrastava,_Pobřežní_135)_1.jpg
 
Kategorie „Pobřežní 135 (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pobřežní 135 (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36404/5-4322
Pam. katalog
MIS
Chrastava Pobřežní 135
50°49′4,76″ s. š., 14°57′53,21″ v. d.
Venkovský dům. Dřevěný patrový dům s trojdílnou dispozicí, který pochází z přelomu 18. a 19. století. Objekt s roubeným přízemím a hrázděným patrem má asymetrické štíty a je krytý sedlovou střechou s eternitovými šablonami.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Pobřežní čp. 133 (Q30721003)


Venkovský_dům_(Chrastava),_Pobřežní_133.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12616/5-5537
Pam. katalog
MIS
Chrastava Pobřežní 133
50°49′6,46″ s. š., 14°57′58,36″ v. d.
Venkovský dům. Předměstský dům s roubenou světnicí a hrázděným patrem byl postaven patrně na konci 18. století. Nalezneme jej v Pobřežní ulici, na pravém břehu říčky Jeřice. Pásky jeho podstávkové konstrukce vytvářejí v hrázděných polích patra svatoondřejské kříže. Podstávkový dům stojí na půdorysu písmene L.

Památkově chráněno od 19. března 1994.

Pobřežní čp. 132 (Q30720981)


Venkovský_dům_(Chrastava),_Pobřežní_132.jpg
 
Kategorie „Pobřežní 132 (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pobřežní 132 (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12615/5-5538
Pam. katalog
MIS
Chrastava Pobřežní 132
50°49′6,46″ s. š., 14°57′59,72″ v. d.
Venkovský dům. Podstávkový dům se zděným přízemím a hrázděným patrem byl postaven patrně na konci 18. století. Nachází se v Pobřežní ulici, na pravobřežní straně říčky Jeřice. Jeho podstávková konstrukce se vyznačuje neobvyklými, arkádovitě vykrojenými rozpěrami.

Památkově chráněno od 19. března 1994.

Památková ochrana zrušena 31. července 2010 Pobřežní čp. 131 (Q30720828)


Venkovský_dům_(Chrastava),_Pobřežní_131.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12614/5-5535
Pam. katalog
MIS
Chrastava Pobřežní 131
50°49′6,64″ s. š., 14°58′1,31″ v. d.
Venkovský dům. Roubený dům pocházející z přelomu 18. a 19. století (stropní trám světnice dendrologicky datován na rok 1796/97) na západním konci Pobřežní ulice, na pravém břehu říčky Jeřice. Ve zděné části přízemí jsou v dřevěném ostění pod pultovým vikýřem zasazeny dřevěné bohatě profilované vstupní dveře. Dům byl v srpnu 2010 zdemolován.

Poznámka: Zanikl
Památkově chráněno od 21. března 1994.
Památková ochrana zrušena 31. července 2010.

Odtoková část mlýnského náhonu a lednice s turbinou (Q37161013)


Chrastava - technická památka vodní kanál (odtoková část mlýnského náhonu a lednice s turbinou), červenec 2020 (2).jpg
 
Kategorie „Vodní kanál - odtoková část mlýnského náhonu a lednice s turbinou (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vodní kanál - odtoková část mlýnského náhonu a lednice s turbinou (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105258
Pam. katalog
MIS
Chrastava st. 48/1, pp. 100/2, 1386/5, 1545
50°49′6,92″ s. š., 14°58′3,91″ v. d.
Vodní kanál - odtoková část mlýnského náhonu a lednice s turbinou. Mlýnský náhon je v Chrastavě připomínán již v polovině 18. století. Po roce 1867 byl mlýn přestavěn na textilní továrnu a také náhon upraven. Poslední zásadní přestavbou prošel spolu s lednicí v roce 1927. Do lednice byla instalována Francisova turbína.

Poznámka: Parcelní číslo lednice s turbínou odpovídá budově na adrese Školní čp. 136, parcelní čísla odtokové části náhonu patří parcelám jihozápadně od této budovy, přes ulici Spojovací k Jeřici. V listopadu 2014 ovšem v uvedené lokalitě povrchové stopy nenalezeny. Průmyslová budova čp. 136 byla po povodni roku 2010 zdemolována.
Památkově chráněno od 9. prosince 2013.

Památková ochrana zrušena 31. srpna 2010 Silniční most (Q37161042)


Most Chrastava.JPG
 
Kategorie „Bridge of Vítkovská street over the Jeřice in Chrastava “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bridge of Vítkovská street over the Jeřice in Chrastava “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22232/5-4321
Pam. katalog
MIS
Chrastava Spojovací – Školní, přes Jeřici
50°49′6,38″ s. š., 14°58′7,43″ v. d.
Původně ocelový silniční most přes říčku Jeřici z roku 1907 s horní železobetonovou mostovkou a zdobnými kandelábry byl zničen při povodni v srpnu roku 2010. Provedená rekonstrukce je volnou kopií s částí dochovaných prvků. Mostní svršek byl původně dlážděn dřevěnými kostkami. Při opravě v 50. letech 20. století byla do mostní konstrukce vložena železobetonová deska.

Poznámka: Zanikl
Památkově chráněno od 6. dubna 1966.
Památková ochrana zrušena 31. srpna 2010.

Mlýnská čp. 104 (Q30721028)


Městský_dům_(Chrastava,_Mlýnská_104)_1.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28960/5-4320
Pam. katalog
MIS
Chrastava Mlýnská 104, Víta Nejedlého
50°49′6,89″ s. š., 14°58′10,16″ v. d.
Městský dům. Klasicistní dům z první poloviny 19. století je situován na parcele mezi ulicí Mlýnskou a Víta Nejedlého. Hlavní vstup do objektu je osazen dvoukřídlými dřevěnými dveřmi s jednoduchým klasicistním poutcem s nadsvětlíkem. Do ulice okapově orientovaný zděný patrový dům stojí na půdorysu písmene L.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Památková ochrana zrušena 30. března 1987 Mlýnská čp. 103 (Q37160983)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
52237/5-4319
Pam. katalog
MIS
Chrastava Mlýnská 103, Víta Nejedlého
50°49′7,08″ s. š., 14°58′10,97″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Dům čp. 103 již nestojí. Údaj o poloze je pouze přibližný.
Památkově chráněno od 6. dubna 1966.
Památková ochrana zrušena 30. března 1987.

Führichův dům (Q30720852)


Führichův dům (Chrastava) 1.jpg
 
Kategorie „Führichův dům (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Führichův dům (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41640/5-4335
Pam. katalog
MIS
Chrastava Víta Nejedlého 95, Mlýnská
50°49′8,26″ s. š., 14°58′13,73″ v. d.
Venkovský dům tzv. Führichův dům. Dům zvaný Führichův postavil v roce 1802 Wenzel Führich, otec významného malíře a profesora vídeňské výtvarné akademie Josepha Führicha, který v tomto domě strávil dětství. V současné době je zde umístěno jeho muzeum a expozice lidových betlémů. Dům s roubeným přízemím a hrázděným patrem vynášeným podstávkou stojí na obdélném půdorysu. Jedná se o samostatně stojící objekt v ulici Víta Nejedlého situovaný severovýchodně od náměstí. Objekt rozšiřuje v jižním směru druhý trakt, který způsobuje asymetričnost sklonu střechy kryté šindelem.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37161057)


Chrastava - socha sv. Jana Nepomuckého pod kostelem (červenec 2020).jpg
 
Kategorie „Socha svatého Jana Nepomuckého (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Socha svatého Jana Nepomuckého (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37392/5-4331
Pam. katalog
MIS
Chrastava Školní, Družstevní, pp. 1386/1
50°49′8,72″ s. š., 14°58′6,66″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého stojí poblíž kostela sv. Vavřince. Podle nápisu jí nechal v roce 1801 na svůj náklad zhotovit děkan Joseph Wondrak.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Školní čp. 125 (Q30720618)


Městský_dům_(Chrastava),_Školní_125.jpg
 
Kategorie „Školní 125 (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Školní 125 (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27136/5-4330
Pam. katalog
MIS
Chrastava Školní 125
50°49′9,08″ s. š., 14°58′5,92″ v. d.
Klasicistní dům datovaný klenákem vstupního portálu rokem 1788. Sloužil do roku 1881 jako škola. Vstupní portál tohoto objektu je osazen barokně profilovanými dvoukřídlými dveřmi. Dvoupatrový zděný dům postavený na obdélném půdorysu kryje mansardová střecha vyskládaná z plechových šablon. Střechu doplňuje řada sedlových vikýřů rozmístěných po celém jejím obvodu.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Kostel svatého Vavřince (Q18718637)


Kostel_sv._Vavřince_(Chrastava)_1.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Lawrence in Chrastava “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Lawrence in Chrastava “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35057/5-4334
Pam. katalog
MIS
Chrastava Školní, Kostelní, Tomáše Genrta, st. 3, pp. 11/1
50°49′11,03″ s. š., 14°58′8,52″ v. d.
Areál kostela sv. Vavřince obklopený někdejším hřbitovem se zbytky ohradní zdi a s náhrobky stojí na vyvýšeném místě severně od centra města. Kostel, novogoticky upravený v roce 1866, stojí pravděpodobně na místě nejstaršího chrastavského kostela. Kostel sv. Vavřince je zděnou jednolodní stavbou obdélného půdorysu zakončenou ve východním směru pětibokým presbytářem. Před západní průčelí mírně předstupuje hranolová věž zakončená prolamovaným litinovým jehlancem.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Fara (Q29398611)


Fara_(Chrastava).jpg
 
Kategorie „Rectory in Chrastava‎ “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rectory in Chrastava‎ “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22065/5-4332
Pam. katalog
MIS
Chrastava Školní 124, Kostelní
50°49′11,03″ s. š., 14°58′11,1″ v. d.
Barokní budovu fary postavil v roce 1739 zednický mistr David Jantsch z Chrastavy na místě starší dřevěné fary pocházející údajně z roku 1668. Současnou podobu objekt získala při přestavbě provedené v roce 1795 a při následné opravě po požáru roku 1870. K patrovému zděnému objektu fary obdélného půdorysu se od severu přimyká krátké kolmé křídlo. Jižnímu průčelí obrácenému do Kostelní ulice dominuje půlkruhově zakončený štít se sdruženým oknem. Hlavní vstup nacházející se na severním průčelí kryje přístavba verandy s terasou. Objekt hospodářské budovy pocházející z přelomu 18. a 19. století je situovaný severně od fary. Přízemní zděné budovy půdorysu písmene L kryje sedlová střecha vyskládaná z eternitových šablon. Velkou část obvodu dvora a někdejší farní zahrady obíhá ohradní zeď s bránou, při které je situovaný kříž.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Chrastava II

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Textilní továrna Feigl & Widrich (Q37160965)


Chratava Textilka F&W 4.jpg
 
Kategorie „Feigl & Widrich factory in Chrastava “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Feigl & Widrich factory in Chrastava “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
52143/5-5943
Pam. katalog
MIS
Chrastava Andělohorská 418, 419
50°48′26,26″ s. š., 14°57′24,1″ v. d.
Oděvní továrna
 • vrátnice čp. 418, st. 41 (jižní strana areálu)
 • brána, pp. 27
 • skleník, st. 224 (jihozápadní část areálu)
 • bývalá úpravna vody, st. 225 (jižně od skleníku, západně od domu čp. 369)
 • správní budova čp. 419, st. 40 (na západní straně výrobní haly)
 • výrobní hala, st. 39/3
 • elektrárna, kotelna s komínem, st. 39/1 (severní strana areálu)

Areál barvárny Feigl & Widrich o rozloze 6 ha byl postaven v letech 1904–1907 v secesním stylu s prvky holandské architektury. Jednotné architektonické ztvárnění pláště a interiérů pochází od liberecké firmy Gustav Sachers Söhne, železobetonové konstrukce továrny od firmy Eduarda Asta. Roku 1921 společnost Feigl & Widrich prodala továrnu koncernu Textilana. Pod stejným názvem tu po 2. světové válce působil n. p. České vlnařské závody. [1] V roce 2005 je zmiňována jako Interlana ([2]). V roce 2006 jej od francouzské textilní firmy koupila firma Branaldi, výrobce lepenkových obalů a displejů, a chtěla zde vyrábět 4/5 své produkce, kterou sem přesunula z Brandýsa nad Labem. [3] [4] Majitelem budovy kotelny je Ing. arch. Filip Horatschke, který ji chce přeměnit v kulturní centrum. [5]
Památkově chráněno od 30. října 2002.

Horní Chrastava

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Frýdlantská čp. 298 (Q37283372)


Horní Chrastava - dům čp. 298.JPG
 
Kategorie „Horní Chrastava - dům čp. 298 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Horní Chrastava - dům čp. 298 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49711/5-5846
Pam. katalog
MIS
Horní Chrastava Frýdlantská 298
50°49′12,25″ s. š., 14°58′27,44″ v. d.
Venkovský dům. Podstávkový dům, postaven na přelomu 18. a 19. století. Původně roubený v patře hrázděný, dnes z velké části vyzděný objekt postavený na obdélném půdorysu kryje sedlová střecha s eternitovými šablonami. Volně stojí severovýchodně od středu města, u křižovatky místní komunikace vedoucí do osady Víska a Frýdlantské ulice.

Památkově chráněno od 23. září 1998.

Andělská Hora

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Panny Marie Sněžné (Q19602287)


Andělská Hora kostel PM Sněžné čelo 6.jpg
 
Kategorie „Kostel Panny Marie Sněžné (Andělská Hora) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kostel Panny Marie Sněžné (Andělská Hora) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
52178/5-5945
Pam. katalog
MIS
Andělská Hora mezi čp. 14, 16 a 18, st. 87
50°47′55,86″ s. š., 14°57′22,64″ v. d.
Dnešní pozdně empírová podoba kostela Panny Marie Sněžné pochází z přestavby roku 1833. Po roce 2001 kostel sloužil jako ateliér a výstavní síň. Kostel je zděný, jednolodní, na obdélném půdorysu, s hranolovou věží v severním průčelí a trojbokým presbytářem. Je situován ve svažitém terénu. Severní průčelí (vstupní) chrání v dolní části kamenný neomítaný sokl, který obíhá celý kostel. Ve střední části fasády předstupuje věž. V okenní špaletě se před oknem nachází socha sv. Jana Nepomuckého, stojící na nízkém hranolovém podstavci. Ve středním patře věže je ve všech stěnách centrálně umístěn kulatý otvor s hodinami. Střecha věže je jehlancová, ve střední části osmistěnná, s půlkruhově zakončeným okénkem vždy v ose.

Památkově chráněno od 26. listopadu 2002.

Krucifix (Q36865394)


Chrastava-Andělská Hora, kříž na návsi.jpg
 
Kategorie „Cross at the common in Andělská Hora (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Cross at the common in Andělská Hora (Chrastava) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37279/5-4336
Pam. katalog
MIS
Andělská Hora náves, pp. 720/3
50°48′1,79″ s. š., 14°57′22,75″ v. d.
Krucifix z roku 1795 je dílem libereckého kameníka Karla Jantsche. Na základním kvadratickém kameni stoji širší hranolový podstavec, na němž spočívá vysoký hranolový dřík ukončeny kovovým jetelovým křížem.

Poznámka: Parcela pp. 720/3 je vnitřní trojúhelníková plocha návsi mezi čp. 10 a 50.
Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Dolní Vítkov

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 34 (Q33258394)


Chrastava, Dolní Vítkov, protected house.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27554/5-4493
Pam. katalog
MIS
Dolní Vítkov Dolní Vítkov 34
50°50′59,48″ s. š., 14°57′57,97″ v. d.
Venkovský dům pravděpodobně z přelomu 18. a 19. století v severní části obce, po pravé straně silnice vedoucí z Chrastavy do Horního Vítkova. Snoubí v sobě stavební prvky regionu v podobě roubeného přízemí a podstávkou vynášeného hrázděného patra. Patrová stavba obdélného půdorysu s trojdílnou komoro-chlévní dispozicí a navazující stodolou je severozápadním podélným průčelím orientovaná ke komunikaci.

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Krucifix (Q37178572)


Dolní Vítkov - krucifix (2).JPG
 
Kategorie „Wayside cross in Dolní Vítkov “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Wayside cross in Dolní Vítkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22032/5-4492
Pam. katalog
MIS
Dolní Vítkov střed vsi, jihovýchodně (severovýchodně?) od čp. 15, pp. 77/5
50°50′27,33″ s. š., 14°57′44,92″ v. d.
Klasicistní litinový krucifix na pískovcovém podstavci. V roce 1815 ho nechal zhotovit místní sedlák Joseph Hofmann z usedlosti čp. 10.

Poznámka: V listopadu 2014 na pozemku, kde se podle dostupných map měl krucifix nacházet, nebyl nalezen. Zřejmě dočasně přemístěn v souvislosti s povodněmi r. 2010, popř. rozsáhlými opravami průjezdní komunikace a koryta potoka (2014). V březnu 2015 byl kříž již navrácen, pravděpodobně však nikoli přesně na původní místo, ale zjevně po pečlivé obnově.
Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Památková ochrana zrušena 8. ledna 1978 Fara (Q38236279)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
52505/5-4495
Pam. katalog
MIS
Dolní Vítkov Dolní Vítkov 71 (?)
50°50′0,27″ s. š., 14°57′54,51″ v. d.
Fara (?). Zděné patrové stavení obdélného půdorysu s mansardovou střechou.

Poznámka: Záznam v Monumnetu a Památkovém katalogu je podivný: Dům čp. 71 sice stále stojí na jižním konci vsi (a vztahují se k němu výše podané souřadnice), ale Dolní Vítkov nikdy neměl kostel. Ten byl v Horním Vítkově, lze tudíž předpokládat, že se jedná o omyl a že památkově chráněn byl objekt s dnes již neexistujícím čp. 71 v Horním Vítkově, jenž stával kdesi v okolí tamního kostela Navštívení Panny Marie a jenž byl zdemolován spolu s tzv. panským domem a hřbitovem kolem r. 1980. Původní zápis a evidenční list však nehovoří o faře, ale jen o obytném stavení. Slovo „Dolní“ je na evidenční list připsáno dodatečně, identifikační fotografie chybí.
Památkově chráněno od 7. dubna 1966.
Památková ochrana zrušena 8. ledna 1978.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q105081160)


Dolní Vítkov (u Chrastavy) - socha sv. Jana Nepomuckého (2).jpg
 
Kategorie „Statue of Saint John of Nepomuk in Dolní Vítkov “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Saint John of Nepomuk in Dolní Vítkov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106597
Pam. katalog
MIS
Dolní Vítkov rozcestí východně od vsi, pp. 738/2
50°50′42,51″ s. š., 14°58′29,7″ v. d.
Socha svatého Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 4. ledna 2021.

Horní Vítkov

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Navštívení Panny Marie (Q24045364)


Horní Vítkov - kostel Navštívení Panny Marie.JPG
 
Kategorie „Church of the Visitation of Our Lady (Horní Vítkov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Visitation of Our Lady (Horní Vítkov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38462/5-4494
Pam. katalog
MIS
Horní Vítkov jižní část vsi, st. 124
50°51′9,66″ s. š., 14°58′8,84″ v. d.
Barokní kostel Navštívení Panny Marie byl postaven roku 1671 zřejmě na místě staršího kostela zbudovaného před rokem 1350. Zděná jednolodní orientovaná stavba obdélného půdorysu je zakončená trojlistým presbytářem dostavěným v roce 1714. Sedlovou střechu s valbovým zakončením na východní straně pokrývá břidlice. Hranolovou, v horní části oktogonální věž předsazenou západnímu průčelí, zakončenou helmicí s polygonální lucernou a makovicí s křížem, kryjí plechové pásy. Na severní stranu presbytáře navazuje sakristie. Na jižním vstupním průčelí věže je umístěna kamenná pamětní deska z roku 1671 od Jacoba Hironyma Schultese s německým rytým nápisem upomínajícím na Matyáše Ignáce Gallase a jeho manželku Johanu Emerencii.

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Související články

Externí odkazy

Zdroj