Seznam děkanů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Toto je seznam děkanů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který obsahuje osoby zastávající tuto volenou akademickou funkci od jejího vzniku v roce 1953. V letech 1953–1990 nesla fakulta název Lékařská fakulta hygienická Univerzity Karlovy.

Děkan je volen akademickým senátem fakulty a na jeho návrh jej jmenuje a odvolovává rektor univerzity.

Seznam děkanů

A. B. Osoba Foto Období Odborná specializace
Děkani Lékařské fakulty hygienické Univerzity Karlovy
1. prof. MUDr. František Bláha Obrázek této osoby není k dispozici 1953–1955 sociální hygiena, gerontologie,
důsledky války na lidské zdraví
2. prof. MUDr. Jiří Sedlák, DrSc. Obrázek této osoby není k dispozici 1955–1957 mikrobiologie, bakteriologie, epidemiologie
3. prof. MUDr. Bedřich Švestka, DrSc. Obrázek této osoby není k dispozici 1957–1959 pracovní lékařství
4. prof. MUDr. Jan Konopík, DrSc. Obrázek této osoby není k dispozici 1959–1960 dermatologie, venerologie
5. prof. MUDr. Václav Kredba, DrSc. Obrázek této osoby není k dispozici 1960–1961 infekční nemoci
6. prof. MUDr. Vilibald Bílek, CSc. Obrázek této osoby není k dispozici 1961–1966 pracovní lékařství, hygiena,
choroby z povolání
7. prof. MUDr. Bedřich Švestka, DrSc. Obrázek této osoby není k dispozici 1960–1969 pracovní lékařství
8. prof. MUDr. František Janda, DrSc. Obrázek této osoby není k dispozici 1970–1976 hygiena
9. prof. MUDr. Vlastimil Víšek, DrSc. Obrázek této osoby není k dispozici 1976–1990 vnitřní lékařství, nefrologie, kardiologie
Děkani 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
10. 1. prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. Cyril Höschl 1990–1997 psychiatrie, psychologie
11. 2. prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Obrázek této osoby není k dispozici 1997–2002 vnitřní lékařství, metabolické poruchy
se zaměřením na problematiku diabetes mellitus
12. 3. doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Bohuslav Svoboda, 2014 2002–2009 gynekologie, porodnictví
13. 4. prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Obrázek této osoby není k dispozici 2010–2018 vnitřní lékařství, metabolické poruchy
se zaměřením na problematiku diabetes mellitus
14. 5. prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.[1] Obrázek této osoby není k dispozici od 2018 vnitřní lékařství, kardiologie
  • A. – absolutní pořadí ve funkci od roku 1953
  • B. – pořadí ve funkci dané formy/názvu fakulty

Reference

  1. Zhpis z 1. mimoi6dn6ho zasedini AS 3. LF UK konan6ho dne 20. fíjna 2021 ve 14:30 hodin, sál Radany Kiinigov6 [PDF]. 3. LF UK, 2021 [cit. 2022-02-02]. Dostupné online. 

Externí odkazy

Zdroj