Rozvojová země

     Vyspělé země
     Rozvojové země
     Data nedostupná

Nejnovější klasifikace seřazené podle MMF[1] a OSN[2]

Rozvojová země je pojem obecně používaný k označování států, pro něž je typická nižší úroveň materiálního blahobytu. Neexistuje jediná celosvětově přijímaná definice stavu, kdy je stát „vyspělý“, a úroveň ekonomického rozvoje se také může velmi lišit v rámci skupiny rozvojových zemí.

V minulosti byl kladen důraz především na hospodářský růst a míru industrializace země. Dnes patří k nejuznávanějším měřítkům rozvinutost průmyslové základny a Index lidského rozvoje (HDI), který zohledňuje jak ekonomické, tak sociální aspekty rozvoje. Za rozvojovou tak bývá obvykle označována země s nižší životní úrovní obyvatelstva, méně rozvinutým průmyslem a nižším HDI.

Rozvojové země zahrnují: nově industrializované země, rozvíjející se trhy, hraniční trhy a nejméně rozvinuté země. Většinou jsou do této kategorie zařazovány členské státy G77 a další státy na podobném stupni vývoje. Někdy se nejméně rozvinutým zemím též zjednodušeně říká země Jihu či třetí svět.

Dělení

Mapa světa
Mapa světa představující kategorie HDI (na základě údajů z roku 2021, zveřejněných v roce 2022)
     Velmi vysoký (≥ 0.800)
     Vysoký (0.700–0.799)
     Střední (0.550–0.699)
     Nízký (≤ 0.549)
     Data nedostupná

Rozvojové země bývají ještě dále členěny. Na konci žebříčku se nacházejí nejméně rozvinuté země a naproti tomu se mluví o takzvaných nově industrializovaných zemích. Speciální skupinou jsou státy, které selhaly ve výkonu své funkce - tedy ty, kde vláda nemá kontrolu nad děním v zemi. Ty označujeme jako zhroucené státy (failed states).

Typické znaky

 • Probíhá migrace do měst (v roce 1960 ve městech žilo 22 % obyvatel, v roce 2014 je už 60 % obyvatel)
 • Mají nižší spotřebu a je zde vysoký populační růst (např. Etiopie, Pákistán, Nigérie)
 • Je zde vyšší míra chudoby a nízká úroveň vzdělanosti
 • Ve všeobecnosti nerozvinutý, převážně těžký průmysl a rostoucí znečištění[3]
 • Špatně funguje státní správa, veřejné statky (školství, zdravotnictví, obrana) jsou na nízké a nedostačující úrovni
 • Relativně mladá populace, průměrný věk pod 30 let
 • Odliv nadaných a vysokoškolsky vzdělaných obyvatel do rozvinutých zemí
 • Často vysoký státní dluh
 • Rychlejší ekonomický růst než u vyspělých zemí

Odkazy

Reference

 1. World Economic and Financial Surveys World Economic Outlook Database—WEO Groups and Aggregates Information [online]. International Monetary Fund [cit. 2022-06-02]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Least Developed Countries May 2011/https://web.archive.org/web/20110517090756/http://www.unohrlls.org/en/ldc/related/62/ Archivováno 17. 5. 2011 na Wayback Machine. (2018 list December 2019/https://web.archive.org/web/20191221185727/http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2018/12/list-of-least-developed-countries-rev1.pdf Archivováno 21. 12. 2019 na Wayback Machine.)
 3. New analysis reveals global distribution of toxic pollution and climate change. phys.org [online]. 2021-07-21 [cit. 2022-01-20]. Dostupné online. (anglicky) 

Související články

Rozdělení států světa podle "světů":

     

Externí odkazy

 • (anglicky)Přednáška švédského profesora Hanse Roslonga, Debunking myths about Third World (Rozbití mýtů o Třetím světě)
 • (anglicky)Tabulky (bráno ze statistického serveru NationMaster.com)
Procento obyvatel žijící v chudobě
Děti žijící v chudobě
Dětská úmrtnost a úmrtnost rodiček
Počet ročních dětí očkovaných proti tuberkulóze
Procento obyvatel žijící za 1, 2, 4, 11 dolarů na den.
Míra splácení národního dluhu
Přístup k pitné vodě
Přístup k sanitaci (koupel/sprcha)
Lidé žijící s AIDS
Předpokládaná délka života

Zdroj