Románské jazyky

Rozšíření románských jazyků:
modrá – francouzština; zelená – španělština; oranžová – portugalština; žlutá – italština; červená – rumunština

Románské jazyky je rodina jazyků, které se vyvinuly z latiny. Stejně jako latina náleží do skupiny indoevropských jazyků. Někdy se označují také jako novolatinské. Tyto jazyky vznikly především tam, kde se kdysi rozkládala Římská říše, v níž byla latina úředním jazykem. Každá oblast byla přitom ovlivněna původními jazyky obsazených území a národů. Často tedy vznikaly různé pidžiny nebo kreolské jazyky.

Románskými jazyky mluví 800 miliónů lidí po celém světě.

Seznam románských jazyků

Románské jazyky v Evropě ve 20. století

Jelikož se např. jihoitalské dialekty vyvinuly samostatně z latiny, je možné je z lingvistického a komparativního hlediska považovat také za samostatné jazyky, i když jako takové nejsou uznány.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Zdroj