Reverzní transkripce

Reverzní transkripce (dolní červená šipka od RNA k DNA) v porovnání s ostatními formami přenosu genetické informace

Reverzní transkripce je proces, při kterém dochází k přepisu genetické informace z ribonukleové kyseliny (RNA) do deoxyribonukleové (DNA).[1]

Jde o obrácený postup, než jaký probíhá v naprosté většině případů přenosu genetického kódu – při transkripci, kdy se genetická informace přepisuje z DNA do RNA.

Reverzní transkripce u organismů

Při reverzní transkripci dochází k úpravě genetického kódu a napadená buňka a její potomci provádějí jinou činnost, než je její obvyklá – např. produkci toxinů nebo přímo virů, které buňku původně napadly. Schopnost používat reverzní transkripci mají v přírodě retroviry (podskupina RNA virů), u kterých je proces podporován enzymem reverzní transkriptázou.

Související články

Reference

  1. KODÍČEK, M. transkripce reversní. From Biochemické pojmy : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007 [cit. 2008-10-16]. Available from [1]

Zdroj