Poznaňské velkovévodství

Poznaňské velkovévodství
Großherzogtum Posen
Wielkie Księstwo Poznańskie
 Varšavské knížectví 1815–1848 Pruské království 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
geografie
Mapa
rozloha:
28 951 km²
obyvatelstvo
počet obyvatel:
1 350 000
státní útvar
Pruské království
vznik:
zánik:
1848 – plné vtělení do Pruska
státní útvary a území
předcházející:
Varšavské knížectví Varšavské knížectví
následující:
Pruské království Pruské království

Poznaňské velkovévodství (německy Großherzogtum Posen; polsky Wielkie Księstwo Poznańskie) byl státní útvar existující v letech 1815 až 1848. Velkovévodství nebylo samostatné, bylo spojeno reálnou unií s Pruskem, které mu oficiálně zaručovalo autonomii, ale ta byla ve skutečnosti silně omezována.

Historie

V roce 1815 Vídeňský kongres rozhodl, že Varšavské knížectví bude rozděleno na polonezávislé Kongresové Polsko (spojeno reálnou unií s Ruskem), město Krakov, spravované Pruskem, Rakouskem a Ruskem, a na Poznaňské velkovévodství, autonomně spojené s Pruskem. Ve velkovévodství vládl pruský král. K Prusku bylo připojeno v důsledku revoluce v roce 1848, v rámci pruského státu vytvořilo provincii Posen.

Externí odkazy

Zdroj