Portál:Střední Amerika a Karibik

Miniportál Střední Amerika a Karibik Pobřeží Portorika Sopka Arenal Tikal Jaguár
Úvod
Tento miniportál se věnuje především oblasti Střední Ameriky, ale i Mexika a Karibiku – regionu na jih od USA a na sever od pobřeží Jižní Ameriky. Pod pojmem „Střední Amerika“ si v češtině většinou představujeme pouze 7 nezávislých států mezi Mexikem a Kolumbií.

Nezávislé státy

Závislá území

Historie
Geografie
Kultura a obyvatelstvo
Vodstvo
Pobřeží Mona Island (Portoriko).
Architektura
budova Kapitolu
budova Kapitolu
Havana (Kuba).
Pohoří a hory
Aktivní sopka Popocatépetl (Mexiko).
Informace
Tento portál nemá ambice obsáhnout celou tematiku oblasti. Snaží se přinést základní přehled základních relevantních pojmů. I přesto, že se v názvu portálu nevyskytuje název Mexiko, je tento stát do tohoto portálu zahrnut. V různých definicích Střední Ameriky je buď zahrnut celý, v jiných není vůbec do Střední Ameriky zařazen. Další možností je do oblasti Střední Ameriky zahrnout jen jih Mexika. Karibik je většinou prezentován nezávisle na Střední Americe, existují však definice, ve kterých je Karibik součástí Střední Ameriky.

Zdroj