Portál:Fenomén UFO


Portál:Fenomén UFO UFO (z anglického Unidentified Flying Object = neidentifikovaný létající předmět) je jev, kdy pozorovatel hlásí situaci, ve které pozoroval na obloze předmět, jehož podstatu není schopen racionálně vysvětlit.

Zajímavosti

Víte, že

Článek

UFO nad Vranovem, někdy také nazýváno Incident nad Vranovem, je nejznámější a zároveň asi nejvážnější incident pozorování neidentifikovaného létajícího objektu nad českým územím. Tento incident se odehrál v roce 1987, 12. července, nad Vodní nádrží Vranov, která byla plná návštěvníků.

Více zde

Obrázek

Agrosymbol ve Švýcarsku, 2007

starší a navržené

Pomozte s články

Pomozte s čláky

Témata

Články

Nové články

Nové články

Kategorie

Historie

Fotomontáž - UFO vložené do digitální fotografie

Kromě několika pasáží z historických textů, které jsou interpretovány jako popis setkání člověka s UFO , vzrostl zájem veřejnosti o tyto jevy v období po 2. světové válce. Na vzniku ufologie však neměly podíl žádné vědecké objevy, jako například modelování vzniku života, pokusy o zachycení signálů cizích kosmických civilizací. Tento směr se zformoval spíše jako odraz politických problémů rozděleného světa po druhé světové válce. Zpočátku byly centrem hlášených pozorování především Spojené státy americké, postupně jsou však hlášena pozorování UFO prakticky ze všech oblastí Země. Do současnosti bylo zaznamenáno několik desítek tisíc hlášení o pozorování UFO. Patrně nejdiskutovanější případ se odehrál 2. července 1947 poblíž města Roswellu v Novém Mexiku v USA.

Více zde

Správce portálu: Carodejnictvionline

Členové portálu:

Neváhejte připsat své jméno, pokud chcete pomáhat s provozem portálu

Zdroj