Politický systém Polska

Zleva: Anna Komorowska se svým mužem Bronisławem Komorowskim, Andrzej Duda se svojí chotí Agatou Kornhauserovou-Dudou v polském Sejmu

Polská republika (zkratkou PR) je zastupitelskou demokracií, parlamentní republikou s vícestranickým systémem, kde občané volí přímo

Polský parlament (celým názvem Parlament Polské republiky, polsky Parlament Rzeczypospolitej Polskiej je od roku 1989 opět dvoukomorový a tvoří ho:

Sejm zejména rozhoduje o vládě a rozpočtu, vyslovuje vládě důvěru. Vyslovit nedůvěru může pouze konstruktivně. Společné zasedání celého parlamentu (obou komor) se nazývá Národní shromáždění Polské republiky.

Volební systém

Poslanci Sejmu i senátoři jsou voleni na společné čtyřleté volební období.

Do Sejmu platí poměrný volební systém ve 41 vícemandátových volebních obvodech s pětiprocentní volební klauzulí (8 % pro koalice).

Senátoři jsou voleni systémem relativní většiny, kdy v každém ze 100 jednomandátových volebním obvodů připadne mandát kandidátovi s největším počtem platných obdržených hlasů.

Do parlamentních voleb 2011 se volba senátorů odehrávala ve 40 vícemandátových volebních obvodech (počet mandátů 2-4) podle blokového hlasování, každý volič měl tolik hlasů kolik se v obvodu volilo senátorů a tyto své hlasy nemohl kumulovat (tj. odevzdat je např. jednomu kandidátovi).[1]

Prezident je volen přímo podle dvoukolového absolutně většinového systému na 5 let, kandidát na prezidenta musí být polský občan starší 35 let a musí předložit 100 tisíc podpisů podporující jeho kandidaturu.[2]

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Politics of Poland na anglické Wikipedii.

  1. KUBÁT, Michal. Demokracie v Polsku : politický systém Polské republiky (1989-2005). Praha: Slon, 2005. ISBN 80-86429-46-6. S. 118. 
  2. KUBÁT, Michal. Demokracie v Polsku : politický systém Polské republiky (1989-2005). Praha: Slon, 2005. ISBN 80-86429-46-6. S. 119. 

Literatura

  • KUBÁT, Michal. Demokracie v Polsku : politický systém Polské republiky (1989-2005). Praha: Slon, 2005. 181 s. ISBN 80-86429-46-6. 

Související články

Externí odkazy

Zdroj