Počva

Počva je hornický termín pro podloží, tj. pro spodní část (tzv. podlahu) důlního díla (např. dno tunelu nebo spodek porubu na němž se rozpojuje užitkový nerost či hornina a následně nakládá na dopravní zařízení a transportuje k dalšímu zpracování).[1][2]

Zatížení a stav počvy (i jiných částí důlního díla) musí vyhovovat požadovaným parametrům bezpečného důlního díla.[3]

Při technickém řešení lze interakci počvy s dalšími částmi důlních děl, např. pro potřeby mechaniky, také aproximovat pomocí pružného podkladu.

Reference

  1. JANGL, Ladislav. HORNICKÝ SLOVNÍK Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů. www.hornickyspolekstribro.cz. 1986. Dostupné online. 
  2. počva - Geologická encyklopedie. www.geology.cz [online]. [cit. 2021-04-28]. Dostupné online. 
  3. FRYDRÝŠEK, Karel. Stanovení tlaků ve styku mobilní výztuže s počvou. old.konstrukce.cz [online]. Konstrukce [cit. 2021-04-28]. Dostupné online. 

Externí odkazy

Zdroj