Platforma

Platforma (z franc. plate-forme, plošina) je původně vyvýšená plošina, terasa. Může znamenat:

  • v dopravěnástupiště, nástupní plošina, refýž, zastaralý výraz pro místo určené pro nastupování a vystupování z vozidel
  • platforma (geologie) – oblast kontinentální zemské kůry
  • báze, základna, východisko společné činnosti, základ úsilí, soubor zásad, názorová základna
  • počítačová platforma – skupina technických prostředků v informatice a výpočetní technice, které producent softwarových řešení používá nebo nabízí jako základ pro další vývoj
  • podvozková platforma u automobilu
  • platforma, jakožto prostředek k šíření názorů

Externí odkazy

Zdroj