Pantheon (rozcestník)

Panteon či pantheon je slovo pocházející ze starořeckého Πάνθειον, pantheion („chrám všech bohů“) a πανθεῖος, pantheios („všech bohů“ nebo „společné všem bohům“), v přeneseném slova smyslu svatyně nejvýznamnějších hrdinů nebo osobností národa, Síň slávy či Slavín.

Náboženství

 • Panteon (náboženství) – soubor všech božstev určitého polyteistického náboženství
 • jakýkoliv chrám zasvěcený všem bohům
 • Pantheon – chrám v Římě, v antice zasvěcený všem bohům, od roku 609 dodnes křesťanský

Sekulární budovy

Ve světě

 • Panthéon de Paris – muzeum a pohřebiště významných osobností
 • Place du Panthéon – sídlo Pařížské právnické fakulty a náměstí
 • The Pantheon – zábavní místo v Londýně
 • Panteon národního obrození – bulharský národní monument
 • Moskevský panteon – nedokončený památník a hrobka
 • Pantheon Theatre – divadlo v Vincennes v americkém státě Indiana
 • Panteão Nacional – pohřebiště významných portugalských osobností
 • Pantheon králů (Panteón de los Reyes) – pohřebiště španělských králů
 • Pantheon Komitas – arménský hřbitov v Jerevanu
 • Hřbitov u Kremelské zdi s Leninovým mauzoleem – pantheon SSSR

České a slovenské panteony

Jiné významy

Reference

Zdroj