Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Facultas Rerum Naturalium
Faculty of Science
Nová budova olomoucké Přírodovědecké fakulty (2009) na Envelopě
Vedení fakulty
Děkan doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Proděkan prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
Proděkan prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
Proděkan Mgr. Jan Říha, Ph.D.
Proděkan prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
Proděkan doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
Proděkan Mgr. Ota Blahoušek
Předseda AS doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Tajemník Ing. Lenka Káňová
Statistické údaje k 2021
Zaměstnanci 295,39[1]
Studenti 3 674[1]
Základní informace
Původní název Fakulta přírodních věd
Barva
     
Datum založení (1953) 1958
Status veřejná[2]
Kontaktní údaje
Adresa tř. 17. listopadu 1192/12
771 46 Olomouc
Telefon 585 634 060
E-mail dekanat.prf@upol.cz
Souřadnice
Oficiální web
prf.upol.cz

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je výzkumně zaměřená fakulta, která poskytuje bakalářské, navazující magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie, ekologie a věd o Zemi.

Na fakultě studuje zhruba 4000 studentů. Většina fakultních pracovišť sídlí v moderní budově na třídě 17. listopadu či v přilehlých objektech, nedaleko centra města a v sousedství vysokoškolských kolejí a menzy. Nová budova byla slavnostně otevřena 22. června 2009 (v té době se jednalo o největší investiční projekt univerzity). Biologické obory a vědecká centra – Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů se nacházejí v místní části Holice. V roce 2015 fakulta otevřela interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání a součástí fakulty je i Botanická zahrada.

Katedry a pracoviště

Obor matematika a informatika

 • Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
 • Katedra algebry a geometrie
 • Katedra informatiky

Obor fyzika

 • Katedra biofyziky
 • Katedra experimentální fyziky
 • Katedra optiky a laboratoř kvantové optiky
 • Společná laboratoř optiky UP a fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky

Obor chemie

 • Katedra analytické chemie
 • Katedra anorganické chemie
 • Katedra biochemie
 • Katedra fyzikální chemie
 • Katedra organické chemie
 • Katedra biotechnologií

Obor biologie a ekologie

 • Katedra botaniky
 • Katedra zoologie a antropologie a ornitologická laboratoř
 • Katedra ekologie a životního prostředí
 • Katedra buněčné biologie a genetiky
 • Laboratoř růstových regulátorů UP a AV ČR
 • Katedra experimentální biologie
 • Katedra chemické biologie

Obor vědy o Zemi

Replika lebky tyranosauřího exempláře AMNH 5027 v prostorách Katedry geologie při Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Katedra geologie
 • Katedra geografie
 • Katedra geoinformatiky
 • Katedra rozvojových a environmentálních studií

Studentské spolky

 • První Organizace Studentů Přírodovědy Olomouc (POSPOL)[3]
 • UP Crowd[4]

Seznam děkanů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Zahrnuti jsou i děkani přírodovědné větve pedagogické fakulty (1946–1953), přírodovědného biennia na filozofické fakultě a děkani fakulty společenských věd Vysoké školy pedagogické v Olomouci (1953–1957)

 • 1953–1956 prof. RNDr. Josef Šula
 • 1956–1966 prof. PaedDr. Josef Fuka
 • 1966–1973 prof. RNDr. Miroslav Laitoch, CSc.
 • 1973–1980 prof. RNDr. Ladislav Sedláček, CSc.
 • 1980–1988 prof. RNDr. Miroslav Laitoch, CSc.
 • 1988–1989 prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc.
 • 1990–1993 prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc.
 • 1994–1997 doc. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.
 • 1997–2003 doc. RNDr. Jan Lasovský, CSc. (dvě období)
 • 2003–2005 prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.
 • 2005–2013 prof. RNDr. Juraj Ševčík, CSc. (dvě období)
 • 2013–2018 prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
 • od 2018 doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. (dvě období)

Fotogalerie

Reference

 • Padesát let. Z dějin obnovené univerzity, Olomouc, Vydavatelství UP 1996.
 1. a b SOJKOVÁ, Andrea; JUREČKA, Martin. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2021 [online]. Příprava vydání Andrea Sojková; redakce Otakar Loutocký; Michaela Cyprová. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci [cit. 2022-08-29]. Dostupné online. ISBN 978-80-244-6047-5. 
 2. Přehled vysokých škol v ČR - 1. Veřejné vysoké školy [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - MŠMT.cz. Dostupné online. 
 3. http://pospol.upol.cz
 4. http://upcrowd.upol.cz/

Externí odkazy

Zdroj