Přírodní památka Louky v Jeníkově

Zdroje k infoboxu
Zdroje k infoboxu
Přírodní památka
Louky v Jeníkově
IUCN kategorie IV (Oblast výskytu druhu)
Vlhké rašelinné louky v PP Louky u Jeníkova pod obcí Jeníkov
Vlhké rašelinné louky v PP Louky u Jeníkova pod obcí Jeníkov
Základní informace
Vyhlášení 1. prosince 1990
Nadm. výška 626–646 m n. m.
Rozloha 13,74 ha[1][2]
Poloha
Stát ČeskoČesko Česko
Okres Chrudim
Umístění Jeníkov, Kameničky
Souřadnice
Louky v Jeníkově
Louky v Jeníkově
Další informace
Kód 1633
Obrázky, zvuky či videa na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní památky v Česku

Přírodní památka Louky v Jeníkově zahrnuje vlhké rašelinné louky jihovýchodně od obce Jeníkov asi pět kilometrů jihovýchodně od města Hlinsko. Oblast spravuje AOPK ČR – RP SCHKO Žďárské vrchy.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je zachovalý komplex rostlinných společenstev vlhkých rašelinných luk, mokřadů a rákosin na místě bývalých rybníků pod obcí Jeníkov. Na území PP provádějí ochránci přírody ze Sdružení krajina v posledních letech pravidelné ruční kosení.

Flóra

Na území PP se vyskytují mokřadní ostřicová společenstva rašelinných luk s rákosinami. Z chráněných rostlin se zde vyskytuje prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), ostřice Davallova (Carex davalliana), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum) a další.

V rezervaci se vyskytuje také několik ohrožených mechů, například je zde jedna z největších populací druhu Paludella squarrosa v ČR, evropsky významný druh Hamatocaulis vernicosus a řada dalších vzácných mechů (např. Calliergon giganteum, Scorpidium cossonii).

Fauna

Území PP je významným útočištěm obojživelníků, zejména žab. Z plazů se zde vyskytuje ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a zmije obecná (Vipera berus). Z ptáků zde hnízdí bekasina otavní (Gallinago gallinago), linduška luční (Anthus pratensis), hýl rudý (Carpodacus erythrinus), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a v minulosti se v okolí vyskytoval i tetřívek obecný (Tetrao tetrix).

Galerie

Reference

  1. Otevřená data AOPK ČR. Dostupné online. [cit. 2020-11-19]
  2. Nationally designated areas inventory. Dostupné online. [cit. 2021-06-26]

Externí odkazy

Zdroj