Ochranné pásmo památného stromu

Ochranné pásmo památného stromu zabezpečuje strom před škodlivými vlivy z okolí. V České republice je tento způsob ochrany stanoven zákonem České národní rady číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.[1][2] který přijala Česká národní rada.

Ochranné pásmo kolem stromu v případě potřeby vymezuje instituce, která strom za památný prohlásila. Pokud tato instituce ochranné pásmo speciálně nevymezí, pak má každý z památných stromů podle § 46 zákona 114/1992 Sb. základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí.[1]

V ochranném pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace. Stanovené činnosti a zásahy lze v ochranném pásmu provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody.[1]

Odkazy

Reference

  1. a b c Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb. ze dne 19. února 1992, o ochraně přírody a krajiny. In: Sbírka zákonů. 1992. Dostupné online. Část 5., hlava 1., § 46, odst. 3. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  2. MICHALEOVÁ, Marie. Památný strom zachrání rozšíření ochranného pásma. Kutnohorský Deník [online]. 2018-11-08 [cit. 2020-03-27]. Dostupné online. 

Externí odkazy

Zdroj