Obležení Hlohova

Obležení Hlohova a bitva na Psích polích
konflikt: válka římského krále Jindřicha V. proti polskému králi Boleslavu III. Křivoústému
{{{alt}}}
Mapka postupu vojsk
trvání: 24. srpna 1109
místo: Hlohov, Psí pole, Vratislav, Slezsko, Polsko
výsledek: polské vítězství
strany
Říše římská Polské království
velitelé
Jindřich V.
Svatopluk Olomoucký
Boleslav III. Křivoústý

síla
neznámé 10 000 mužů
ztráty
neznámé neznámé

Obležení Hlohova a s tím spojená Bitva na Psích polích je prvním velkým vítězstvím Poláků proti mocnému cizímu nepříteli a tak zaujímá v polských dějinách významné místo. Díky kronice Galla Anonyma jsou tyto události velmi známé a zaujímají v polském historickém vědomí významné místo.

Tažení do Polska a bitva

V létě roku 1109 využil římský král Jindřich V. žádosti Zbyhněva, neúspěšného kandidáta na polský trůn, aby mu pomohl v boji proti Boleslavovi III. a vydal se s vojskem do Polska. K císaři se připojil i český kníže Svatopluk. Každý z nich sledoval vlastní cíl: Jindřich V. chtěl obnovit svrchovanost Říše v Polsku, Svatopluk měl zájem především o Slezsko.

Avšak ani v bitvě na Psích polích, ani při následném obléhání Hlohova nebyl císař úspěšný a v září odtáhl zpět do Německa.

Důsledky bitvy

Výprava skončila pro říšského krále naprostým neúspěchem, naopak Boleslav III. upevnil své postavení na polském trůně bez těsnější závislosti na Říši a mohl se věnovat expanzi do Pomořan.

Mýtus

Pomník hlohovským dětem, které zahynuly jako rukojmí císařského vojska

Obležení Hlohova a vítězství Poláků nad silnějším nepřítelem je v polské historické tradici velmi živé a tvoří tak spolu s bitvou u Grunvaldu a zázrakem v Čenstochové základ mýtu o neporazitelnosti polského národa.

Literatura

Externí odkazy

Zdroj