Milan Myška

Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc., dr. h. c.
Narození 13. dubna 1933
Ostrava
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Úmrtí 8. července 2016 (ve věku 83 let)
Opava
ČeskoČesko Česko
Povolání historik techniky, pedagog, spisovatel, historik a vysokoškolský učitel
Alma mater Univerzita Karlova
Gymnázium Mikuláše Koperníka
Témata historiografie
Ocenění čestný doktor
Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Milan Myška (13. dubna 1933 Ostrava8. července 2016 Ostrava) byl český historik. Specializoval se na hospodářské a sociální dějiny novověku.

Biografie

Po maturitě na bíloveckém gymnáziu studoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V 50. letech vyučoval na Vyšší pedagogické škole v Opavě, která postupně prošla transformací v Pedagogickou fakultu se sídlem v Ostravě, jejíž se stal Myška proděkanem. Z katedry dějepisu postupně vybudoval patrně nejvýznamnější pracoviště zaměřené na hospodářské a sociální dějiny 18.–20. století v tehdejším Československu. Protože však v 60. letech zastával proreformní postoje, a zejména pak pro svou ilegální činnost v době po sovětské invazi byl s počínající normalizací zbaven možnosti vědecké a pedagogické práce a pro následující roky vystaven tvrdé perzekuci. Po 13 let byl bez stálého zaměstnání a psal „do šuplíku“, příp. publikoval pod cizími jmény. V 80. letech pracoval ve Slezském zemském muzeu v Opavě.

Po revoluci působil na katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity a v roce 2007 se stal vědeckým ředitelem tamějšího Centra pro hospodářské a sociální dějiny. Byl členem řady redakčních rad a domácích i mezinárodních profesních organizací. Byl respektovaným odborníkem na problematiku industrializace, protoindustrializace a podnikání, zabýval se ale též historií moravskoslezského regionu a metodickými problémy hospodářských dějin. Hlubokou stopu zanechal coby organizátor historického bádání na půdě ostravského vysokého školství a také jako vědecký redaktor několika periodik a děl encyklopedického charakteru, především pak rozsáhlého Biografického slovníku Slezska a severní Moravy. Podílel se i na sepsání několika učebnic.

Publikace

 • Založení a počátky Vítkovických železáren. 18281880. V Ostravě : Krajské nakladatelství, 1960.
 • Počátky vytváření dělnické třídy v železárnách na Ostravsku. Ostrava : Krajské nakladatelství, 1962.
 • Z tajných zpráv NSDAP o Těšínsku. Ostrava : Krajské nakladatelství, 1964.
 • Čtení o Ostravě. / Čtení o revíru. Nástin historie Ostravsko-karvinského kamenouhelného revíru do roku 1945. Ostrava : KV Čs. společ. PVZ / Pedagog. fakulta, 1964/1969. (s C. Nečasem)
 • Die mährisch-schlesische Eisenindustrie in der industriellen Revolution. Praha : SPN, 1970.
 • Proto-industriální železářství v českých zemích. Robota a jiné formy nucené práce v železářských manufakturách. Ostravě : Ostravská univerzita, [1992].
 • Rytíři průmyslové revoluce. Šest studií k dějinám podnikatelů v českých zemích. Šenov u Ostravy ; Ostrava : Tilia ; Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. 277 s. ISBN 80-7042-477-X.
 • Breda & Weinstein. (Kapitoly z dějin opavského obchodního domu 1898–1998). Opava : Parnas Trading, 1998.
 • Rozbřesk podnikatelů. Moravský Beroun : Moravská expedice, 2000.
 • Faustin Ens. Životní příběh slezského intelektuála doby předbřeznové. Opava ; Ostrava : Matice slezská ; Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 2003. 141 s. ISBN 80-903055-3-9.
 • Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. (dva svazky) Ostrava : Ostravská univerzita, 2003–2008. (s kolektivem)
 • Vilém Jičinský. Životní příběh českého montanisty v ostravsko-karvinském revíru. Ostrava ; Opava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě ; Matice slezská, 2006. 147 s. ISBN 80-7368-204-4.
 • Problémy a metody hospodářských dějin. Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010.
 • Milan Myška. Z díla hospodářského historika. (edd. Aleš Zářický a kol.) Ostrava : Ostravské univerzita v Ostravě, 2010.
 • Hrabě Hodic a jeho svět. Zámecká kultura ve Slezsku mezi barokem a osvícenstvím. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011.
 • Lnářský a bavlnářský průmysl na Frýdecku a Místecku do počátků tovární výroby (opožděná industrializace). Frýdek-Místek : Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Frýdek-Místek, 2013.
 • Region a industrializace. Studie k dějinám industrializace Slezska (1800–1918). Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014.
 • Vzpomínání, aneb, "Tri dni ma naháňali, eště ma nědostali...". Ostrava : Ostravská univerzita, 2018.

Odkazy

Literatura

 • Životní jubileum. Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. In: Těšínsko. Vlastivědný časopis okresů Frýdek-Místek a Karviná, 3/1993, s. 31–32. ISSN 0139-7605.
 • PÁNEK, Jaroslav; VOREL, Petr, a kol. Lexikon současných českých historiků. Praha ; Pardubice: Historický ústav Akademie věd České republiky ; Sdružení historiků České republiky (Historický klub) ; Východočeské muzeum, 1999. 373 s. ISBN 80-85268-84-1. 
 • SPURNÝ, František. K sedmdesátinám profesora Milana Myšky. In: Severní Morava. Vlastivědný sborník, sv. 84. Šumperk : Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku, 2002, s. 63–64. ISSN 0231-6323.
 • WOLF, Vladimír. Sedmdesátiny profesora PhDr. Milana Myšky, DrSc. In: Východočeské listy historické, č.19–20. Hradec Králové : Ústav historických věd PdF VŠP, 2002, s. 372. ISSN 1211-8184.
 • SMUTNÝ, Bohumír. K sedmdesátinám prof. PhDr. Milana Myšky, DrSc. In: Časopis Matice moravské, 1/2003, s. 323–325. ISSN 0323-052X.
 • JIŘÍK, Karel. Milan Myška sedmdesátiletý. In: Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy, 2/2003, s. 39. ISSN 1213-3140.
 • MYŠKA, Milan (ed.). Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Profesoru Milanovi Myškovi k sedmdesátinám. Ostrava : Ostravská univerzita Ostrava, 2003, 210 s. ISBN 80-7042-616-0
 • ŠOPÁK, Pavel. K životnímu jubileu prof. Milana Myšky. In: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Ideje, iluze a realita v dějinách. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2009, s. 309–310. ISSN 1803-411X.
 • ŠOPÁK, Pavel. Milan Myška a Slezské zemské muzeum. In: Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B, 1/2013, s. 95–98. ISSN 1211-3131.

Externí odkazy

Zdroj