Kostel svatého Filipa a Jakuba

Kostelů zasvěcených svatému Filipovi a Jakubovi je více:

a s tímto zasvěcením je uváděn i:

Zdroj