Kavkazská Albánie

Kavkazská Albánie
Aghwank / Aluank
 Achaimenovská říše 2. stol. př. n. l.8. stol. Abbásovský chalífát 
geografie
Mapa
Rozloha království do roku 387 n. l.
obyvatelstvo
kavkazská albánština, parthština, střední perština
státní útvar
vznik:
zánik:
státní útvary a území
předcházející:
Achaimenovská říše Achaimenovská říše
následující:
Abbásovský chalífát Abbásovský chalífát

Kavkazská Albánie je severovýchodně od Arménie malé historické území ve východním Kavkazu, jež je dnes součástí západního Ázerbájdžánu a na němž se od 2. století př. n. l. po 8. stol. n. l. rozkládalo stejnojmenně označované království.

Kavkazská Albánie nemá nic společného s Albánií evropskou[1][2]. Název Albánie je starořecký a označuje horskou zemi.

Historie

Kavkazská Albánie v 2. století př. n. l.

Od 1. století n. l. zde existovalo samostatné království, které zaniklo v roce 510, když jej dobyli Sásánovci. Albánci v této době byli pod silným kulturním vlivem sousední Arménie, od které převzali (podle Fausta Byzantského) křesťanství, písmo a jazyk. Arménská církev také kontrolovala albánskou církevní organizaci.

Pro toto úzké spojení s Arménií byly dějiny Arménie a kavkazské Albánie spojeny. V roce 628 založil byzantský císař pravděpodobně arménského[3] původu Herakleios království kavkazské Albánie a ustanovil v něm za vládce dynastii Mihranovců, která zde vládla i později pod kontrolou chalífů až do roku 821, kdy tento stát definitivně zaniká.

Významným dějepiscem tohoto království byl Movses Kalankatuaci neboli Dasxuranci (10. století), který napsal Dějiny kavkazských Albánců.

Odkazy

Reference

  1. What is the connection between Albania and “Caucasian Albania”? - Quora. www.quora.com [online]. [cit. 2021-01-07]. Dostupné online. 
  2. Albania, Caucasian. Oxford Reference [online]. [cit. 2021-01-07]. DOI: 10.1093/oi/authority.20110803095359842. Dostupné online. DOI 10.1093/oi/authority.20110803095359842. (anglicky) 
  3. Kaegi (2007), s. 21

Externí odkazy

Zdroj