Hindské svátky

Toto je seznam svátků v náboženských tradicích, jež zejména západní religionistika označuje souhrnným termínem hinduismus.[1]

Guru Púrnimá

Jedná se o svátek zasvěcený všem guruům, duchovním učitelům. Slaví se rovněž jako narozeniny mudrce Vjásy, autora Mahabharáty. Je rozšířen v celé jižní Asii.
Džinisté slaví svátek jako den, kdy Mahávíra přijal za žáka Indrabhuti Gautamu, později známého jako Gautam svámí. Ten byl prvním z jedenácti žáků Mahávíry.[2]

Makar Sankranti

Zimní slunovrat (podle indického astronomického roku). Slunce se vrací z jihu na sever. Symbolizuje vysvobození ze tmy nevědomosti a návrat světla poznání a moudrosti. Tento den se drží půst a dávají se dary chudým (zejména pokrývky a přepuštěné máslo - ghí). Je to první z důležitých koupelí (šahi snan, královská koupel) Kumbha mély v Prajágu, kterou zahajuje koupel světců z Mahánirváni Akháry. V některých částech Indie se tento den pořádají velkolepé soutěže v pouštění draků.

Paush Púrnimá

Úplněk v měsíci Paush - den, kterým začíná Kumbha mélá nebo Mágh mélá v Prajágu. Den příznivý pro rozvoj duchovnosti.

Mauni Amavasya

Nov - hlavní den Kumbha mély v Prajágu, Slunce i Měsíc stojí v Kozorohu a Jupiter ve Skopci. Měsíc v mytologii představuje pohár bohů, když dorůstá plní se nektarem Sóma, když ubývá, bohové nektar upíjejí. Nov je nejpříznivějším dnem měsíce, neboť bohové jsou uspokojeni (vypili všechen nektar) a zároveň je to začátek přibývání nového nektaru - proto se období následující po novu - světlá část měsíce, šuklapakša - považuje za šťastnější polovinu měsíce. Tento den se provádí koupel v Ganze a drží se půst.

Vasant Pančamí

Vasanta Paňčamí je v Indii první jarní den. Je velmi vhodný pro intenzivní jógovou sádhanu. Jí se žluté jídlo nebo jídlo obarvené šafránem. Žlutá barva je považována za šťastnou a duchovní. Vasanta paňčamí je nejpříhodnější den k uctívání bohyně Sarasvatí. Ta jezdí na lauti, jež je jejím atributem.

V indické klasické hudbě je Sarasvatí patronem téměř všech hudebníků, ať už to jsou hinduisté nebo muslimové.

Kartik Púrnimá

Narozeniny guru Nánaka, slavené na den úplňku v měsíci kartik.[3]

Mághi Púrnimá

Úplněk v měsící Mágh, který je považovaný za obzvláště svatý a příznivý pro rozvoj duchovnosti, neboť v tomto měsíci Slunce začíná svou pouť z jihu na sever. Jeden z významných datumů koupelí na Kumbha méle nebo Mágh méle v Prajágu.

Hólí

Svátek na počest Prahláda, oslava bhakti (lásky k bohu).

Jarní Nava Rátri

Devítidenní půsty a uctívání Božské matky.

Rámnavámi

Nrození boha Rámy. Rámnavámi připadá na 9. den jasné poloviny měsíce Čaitra (březen – duben), tedy 9. den po novu. V den Rámnavámi by lidé měli co nejvíce opakovat Rámovo jméno a přijmout závazný slib, že povedou řádný život. Je to jeden z nejdůležitějších svátků višnuistické větve hinduismu, význam však má i pro šivaisty.

Hanumán Džajanti

Slavnost věnovaná opičímu bohu Hanumánovi. Šrí Hanumán je uctíván po celé Indii buď samotný nebo spolu s Pánem Rámou. Každý chrám šrí Rámy má svou sochu nebo obraz šrí Hanumána. Hanumán byl avatárem Šivy. Jeho otcem byl bůh větru a matkou Andžani Déví. Je také nazýván Pavanasuta, Marutsuta, Mahávíra, Badžrangabali a Pavankumár. Hanumán byl živým ztělesněním moci Rámova jména. Byl ideálem nesobeckého služebníka, opravdového karmajogína. Sloužil šrí Rámovi s čistou láskou a oddaností, bez očekávání jakékoli odměny. Zasvětil život službě šrí Rámovi. Byl pokorný, moudrý a statečný. Prováděl skutky, které nedokázal nikdo jiný: překročil oceán pouhým opakováním Rámova jména, spálil hlavní město démonského krále Rávany, přinesl rostlinu sandžívní, aby zachránil život Lakšmany. Jeho narozeniny připadají na Čaitra Šukla Purnimu – den úplňku v měsíci čaitra (březen – duben). V tento den je šrí Hanumán uctíván, drží se půst a předčítá se spis Šrí Hanumán Čalísa. Celý den se opakuje Rámovo jméno pro potěšení Hanumána.

Gurupúrnima

Oslava vztahu Mistra a žáka. Narozeniny mahárišiho Vjásy, mytologického autora véd. Na tento den by měli praktikující duchovní praxi přijmout nové předsevzetí (sankalpu).

Mahásamádhi Šrí Dévpurídžího

Den, kdy opustil tělo význačný jogín šrí Dévpurídží, ztělesnění šivovského principu.

Narozeniny Svámí Mahéšvaránandy

Narozeniny význačného představitele hinduismu, Višvaguru Mahámandaléšvar Paramhans Svámího Mahéšvaránandy, který inspiroval vznik České hinduistické náboženské společnosti.

Rakša Bandhan

Svátek bratrů a sester, tedy oddaných duchovní praxi.

Šrí Krišna Džajanti (Džanmasthámi)

Narození Krišny. Podle legendy se narodil ve vězeňské cele. V Indii se tento den slaví písněmi, čtením náboženských textů (zejména Mahabharáty), áratí - obřady uctívání božstva, foukáním na lastury (jeden z atributů Krišny, obdoba rohu k troubení) a houpáním kolébky se soškou Kršny. Hinduisté během Kršnových narozenin strojí děti do pestrobarevných kostýmů, procházejí centrem měst a tancem a písněmi oslavují zrození božstva. Nakonec zavěsí do výšky keramickou mísu s máslem a mladí muži musí vytvořit dostatečně vysokou lidskou pyramidu, aby mohli nádobu rozbít.[4]

Ganéš Čaturthi

Slavnost věnovaná bohu Ganéšovi.

Narozeniny Svámího Mádhavánandy

Narozeniny Svámího Mádhavánandy, duchovního mistra Svámího Mahéšvaránandy.

Pitr Púrnimá

Úplněk zasvěcený vzpomínce na předky. Po něm následuje Pitr Pakša - období uctívání předků.

Pitr Pakša

Období věnované vzpomínce na předky.

Podzimní Nava Rátri

Začíná devíti denní půst na počest Božské Matky. Doslova znamená "devět nocí", slaví se tancem a modlitbami. Je zde uctívána bohyně Durga.[5]

Vidžaja Dašámi (Dašera)

Svátek bohyně Durgy, oslava vítězství dobra nad zlem.

Gándhí Džajanti

Výročí narození Mahátmá Gándhího.

Sharad Púrnimá

Jedná se o noční svátek, v tento den dle víry hinduistů sesílá měsíc na Zemi chladivý nektar míru. Na některých místech Indie se jí mléčná rýže, obětovaná v měsíčním světle.

Dípaválí (Díválí)

Svátek světla, narození význačného jogína, Bhagvána, Šrí Dípa Nárájan Maháprabhudžího, ztělesnění principu Višnua.

Lakšmí Púdža

Svátek bohyně prosperity - Lakšmí.

Mahásamádhi Šrí Mádhavánandy

Den smrti (vyvanutí) významného jogína Hindu Dharm Samrát Paramhanse Svámí Mádhavánandy.

Mahásamádhi Šrí Maháprabhudžího

Den, kdy opustil tento svět významný světec Bhagaván Šrí Díp Nárájan Maháprabhudží, ztělesnění principu Višnua.

Odkazy

Reference

  1. Česká hinduistická náboženská společnost
  2. Jižní Asie slaví svátek Guru púrnimá : Dingir, 13. 7. 2022
  3. Narozeniny guru Nánaka : Dingir, 20. 11. 2021
  4. Šrí Krišna Džanmáštamí, festival příchodu Kršny : Dingir, 12. 8. 2020
  5. Law Insider

Zdroj