Fosforečnan vápenatý

Fosforečnan vápenatý
Strukturní vzorec fosforečnanu vápenatého
Strukturní vzorec fosforečnanu vápenatého
Obecné
Systematický název Fosforečnan vápenatý
Ostatní názvy fosfátové vápno
orthofosforečnan vápenatý
Anglický název Tricalcium phosphate
Německý název Calciumphosphat
Sumární vzorec Ca3(PO4)2
Vzhled bílé krystalky nebo prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS 7758-87-4
PubChem 516943
ChEBI 9679
Vlastnosti
Molární hmotnost 310,18 g/mol
Teplota tání 1 650 °C
Hustota 3,18 g/cm³
Index lomu nD= 1,63
Rozpustnost ve vodě prakticky nerozpustný
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
silné kyseliny (na hydrogenfosforečnany)
Součin rozpustnosti 1×10−26
Struktura
Krystalová struktura klencová
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −4 137,6 kJ/mol
Standardní molární entropie S° 236,0 J K−1 mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° −3 899,5 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,734 4 J K−1 g−1
Bezpečnost
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
[1]
Varování[1]
NFPA 704
0
1
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Fosforečnan vápenatý Ca3(PO4)2 je vápenatá sůl kyseliny fosforečné. Tato sůl je součástí nerostů fosforitu a apatitu. Fosforečnan vápenatý se využívá pro výrobu fosforečných průmyslových hnojiv (např. Superfosfátu) a fosforu, v dentálních hmotách a také jako tzv. přídatná látka (aditivum) do potravin pod označením E 341.

Výskyt v přírodě

Nachází se v přírodě jako nerost apatit, který lze nalézt v Maroku, Izraeli, České republice, Egyptě, na poloostrovu Kola (Rusko) a v menším množství v některých jiných zemích. Přírodní forma není úplně čistá a obsahuje další složky, jako jsou písek a vápno, které mohou měnit jeho složení.

Lze ho také nalézt v kostech a zubech obratlovců, hlavně ve formě hydroxyapatitu.

Reference

  1. a b Calcium phosphate. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Zdroj