Domorodá náboženství

Kněžka ve svatyni šintoistického boha Inariho. Šintoismus je domorodé náboženství Japonska

Domorodá náboženství je různorodá skupina náboženství, označovaná též jako náboženství primitivní, tradiční, neliterární, předliterární, původní, přírodní nebo archaická. Mnoho těchto náboženských tradic zaniklo, na některé z nich se snaží navázat novopohanství, jiné stále existují.

Domorodá náboženství netvoří jednolitý celek existují u nich jisté společné znaky. Jedná se například o víru v posvátnost určitých míst a objektů, ale i celkově světa a osobního a společenského života člověka.[1] Dále se objevuje víra v četné nadpřirozené bytosti, démony, božstva a duchy předků nebo v neosobní energii jako je mana. Důležité místo má zpravidla i duchovní vztah mezi člověkem a přírodou a také mýty.

Pojem přírodní náboženství souvisí s chápáním těchto tradic jako uctívání přírodních jevů, například nebeských těles, atmosférických jevů, zvířat nebo rostlin.[2] Jako přírodní náboženství jsou takto označována také náboženství takzvaných přírodních národů. V podobném kontextu se k tomuto termínu hlásí také některá novopohanská hnutí.

Odkazy

Reference

  1. PARTRIDGE, Christopher. Domorodé a pohanské tradice. In: PARTRIDGE, Christopher. Encyklopedie nových náboženství. Praha: Knižní klub, 2006. ISBN 80-242-1605-1. S. 268.
  2. http://www.iencyklopedie.cz/prirodni-nabozenstvi/

Související články

Externí odkazy

Zdroj