Chráněná území v Polsku

Chráněné území v Polsku definuje zákon ze 16. dubna 2004 o ochraně přírody (Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Kategorie chráněných území

Chráněná území jsou v Polsku vyhlašována v následujících kategoriích:

zkratka kategorie
v Polsku
polsky počet území[1]
v kategorii v Polsku
odpovídající mezinárodní
kategorie
velkoplošné /
maloplošné
PN Národní park v Polsku park narodowy 23 národní park velkoplošné
PK Chráněná krajinná oblast v Polsku park krajobrazowy 121 chráněná krajinná oblast velkoplošné
RP Národní přírodní rezervace v Polsku rezerwat przyrody 1481 národní přírodní rezervace maloplošné
UE Přírodní rezervace v Polsku użytek ekologiczny 7090 přírodní rezervace maloplošné
PP Přírodní památka v Polsku pomnik przyrody 36353 přírodní památka maloplošné
OChK Přírodní parky v Polsku obszar chronionego krajobrazu 386 přírodní park
ZPK Významné krajinné prvky v Polsku zespół przyrodniczo-krajobrazowy 324 významný krajinný prvek
N2000 Natura 2000 v Polsku obszar Natura 2000 983 objekt Natura 2000
RB Biosférické rezervace v Polsku rezerwaty biosfery 157 biosférická rezervace
SD Dokumentační stanoviště v Polsku stanowisko dokumentacyjne
  • Obszar chronionego krajobrazu - obdoba přírodního parku.
  • Park narodowy - obdoba národního parku, zahrnuje území vyznačující se významnými přírodními, vědeckými, společenskými, kulturními či vzdělávacími hodnotami o rozloze alespoň 1000 ha. V Polsku je 23 národních parků o celkové ploše 3145 km2, tedy asi 1 % země. Mezi nejznámější patří Tatranský národní park či Krkonošský národní park.
  • Park krajobrazowy - obdoba CHKO, zahrnuje území chráněně z důvodu přírodních, historických, kulturních či krajinných hodnot. Může zde pokračovat hospodářská činnost, ale s jistými omezeními, nemohou se zde například stavět nové budovy s výjimkou pro místní obyvatelstvo. Park má sloužit vlastivědné rekreaci a vzdělání. V současné době je v Polsku 120 takovýchto chráněných území, např. Kaszubski Park Krajobrazowy či Park Krajobrazowy Gór Sowich
  • Rezerwat przyrody - obdoba národní přírodní rezervace, zahrnuje oblasti zachované v přirozeném nebo málo změněném stavu, útočiště či sídliště zvířat, rostlin či hub i významné lokality neživé přírody. Předmětem ochrany může být fauna, flora či přírodní útvary. V Polsku je 1368 přírodních rezervací.
  • Użytek ekologiczny - obdoba přírodní rezervace, zbytky ekosystémů, které mají význam pro zachování biologické různorodosti, jsou to přírodní vodní plochy, bažiny, výskytiště vzácných druhů rostlin, zvířat či hub, případně místa jejich rozmnožování nebo sezónního pobytu. Jsou to území nevelká, ale cenná.
  • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy - obdoba významného krajinného prvku, chráněné fragmenty kulturní či přírodní krajiny z důvodu jejich estetických či vzhledových hodnot. Může se jednat o údolí nějaké řeky či potoka, jezero, ostrov atp.
  • Pomnik przyrody - obdoba přírodní památky, jednotlivé objekty živé i neživé přírody s výjimečnou přírodní, vědeckou, kulturní, historickou či krajinnou hodnotou. Mohou to být staré či velké stromy, aleje, vodopády, skály, prameny, balvany, jeskyně atp. V Polsku je asi 33 tisíc takovýchto chráněných objektů.
  • Rezerwat biosfery - biosférická rezervace, oblast obsahující cenné přírodní zdroje. Vznikly v rámci programu UNESCO MaB (Man and the Biosphere). V Polsku je 9 takových oblastí, např. česko-polská Biosférická rezervace Krkonoše nebo polsko-slovenská Biosférická rezervace Tatry.

Poznámky

  1. Chráněná území v Polsku - aktuální počty. www.stat.gov.pl [online]. [cit. 20-01-2012]. Dostupné v archivu pořízeném dne 20-01-2012. 

Externí odkazy

Zdroj