9. století př. n. l.

9. století př. n. l. začalo rokem 900 př. n. l. a skončilo rokem 801 př. n. l.

Přehled

V Africe Féničané zakládají Kartágo, ve Střední Evropě začíná doba železná.

Události

Hlava státu

Asyrská říše:

Judské království:

 • Ása (asi 910 – 870 př. n. l.)
 • Jóšafat (asi 870 – 850 př. n. l.)
 • Jóram (asi 850 – 840 př. n. l.)
 • Achazjáš (asi 840 př. n. l.)
 • Atalja (asi 840 – 836 př. n. l.)
 • Jóaš (asi 836 – 798 př. n. l.)

Izraelské království:

Egypt:

 • Osorkon I. (925/924 – cca 889 př. n. l.)
 • Šešonk II. (cca 889 př. n. l.)
 • Takelot I. (cca 889 př. n. l. – 874 př. n. l.)
 • Osorkon II. (cca 874 př. n. l. – 837 př. n. l.)
 • Harsieset (cca 870 př. n. l. – 860 př. n. l.)
 • Takelot II. (cca 850 př. n. l. – př. n. l.)
 • Šešonk III. (cca 825 př. n. l. – 773 př. n. l.)
Babylonie
 • Šamaš-Mudammiq (941–899 př. n. l.)
 • Nabu-Šumi-Iškun (899–888 př. n. l.)
 • Nabu-Šumi-Ukín I. (888–882 př. n. l.)
 • Nabu-Apal-Iddin (882–852 př. n. l.)
 • Marduk-Zakir-Šumi I. (852–826 př. n. l.)
 • Marduk-Balassu-Iqbi (826–813 př. n. l.)
 • Baba-Achché-Iddina (813–810 př. n. l.)
 • Adad-Šum-Ibai (okolo 800 př. n. l.)
 • Marduk-Bel-Zeri (okolo 800 př. n. l.)

Externí odkazy

Zdroj