Životní úroveň

Životní úroveň lze definovat jako míru uspokojování materiálních i nemateriálních potřeb a tužeb jednotlivce či skupiny zbožím a službami. Jedná se o relaci mezi skutečností a tím, co je pociťováno jako žádoucí, což se podle něj značně blíží sociologické kategorii kvality života a zahrnuje tak kvalitu životního prostředí, kvalitu výživy, zdravotní prevence, úroveň zdravotní péče atp.[1] Obvykle se měří podle norem jako např. reálný příjem (tj. očištěný od inflace) na osobu a mírou chudoby. Jiná měřítka představují například přístup a kvalita zdravotní péče, ekonomické nerovnosti a úroveň vzdělání, aj. Dalšími jsou například přístup k určitému zboží (např. počet chladniček na 1000 lidí) nebo kvalita zdraví a života.

Struktura

Je dána osobní spotřebou obyvatelstva (objem spotřeby statků a služeb) dále pak společenskou spotřebou, která je dána úrovní pracovních podmínek (délka pracovní doby aj.), mimopracovních podmínek apod.

Související články

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Standard of living na anglické Wikipedii.

  1. TUČEK, Milan. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: SLON, 2003. 428 s. ISBN 80-86429-22-9. 

Externí odkazy

Zdroj