Český červený kříž

Český červený kříž
Právní forma spolek
Založeno 5. června 1993
Adresa Rozdělovská 2467/63, Praha, 169 00, Česko
IČO 00426547
Další informace
Web www.cervenykriz.eu
multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Logo

Český červený kříž (ČČK) je české občanské sdružení, národní společnost mezinárodního hnutí Červený kříž ve smyslu Ženevských úmluv. Zvláštní práva mu přiznává zákon č. 126/1992 Sb. (o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži). Ke 31. 12. 2019 měl ČČK celkem 15 081 členů a dobrovolníků.[1] Prezidentem ČČK je doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. ČČK se dělí do 66 oblastních spolků, které sídlí většinou v okresních městech. Ty se dále dělí do místních skupin. V každém kraji je jeden z oblastních spolků určen za tzv. pověřený oblastní spolek pro daný kraj.[1]

Předchůdci Českého červeného kříže

Již pět let po vzniku mezinárodní organizace byl založen 5. září 1868 Vlastenecký pomocný spolek pro Království české.[2]

Před první světovou válkou byla na území Čech a Moravy Rakouská společnost ČK a na území Slovenska Uherská společnost ČK; na území českých zemí byl součástí Rakouské společnosti ČK již zmíněný Vlastenecký pomocný spolek pro království české.

Československý červený kříž

Přímým předchůdcem Českého červeného kříže byl Československý červený kříž (ČSČK).

Dne 1. února 1919 se konala schůzka sociálních pracovníků v Obecním domě v Praze, na které bylo rozhodnuto o založení ČSČK, byla vyslána delegace k prezidentovi T. G. Masarykovi se žádostí o souhlas k založení této organizace. Dne 6. února 1919 prezident souhlasil a všestrannou pomocí pro ustanovení ČSČK pověřil svou dceru PhDr. Alici Masarykovou, která se stala první předsedkyní ČSČK (1919–1938).[3]

Dne 1. prosince 1920 byl ČSČK uznán Mezinárodním výborem v Ženevě a 11. ledna 1920 byl ČSČK přijat do Ligy společností ČK a ČP. Alice Masaryková dne 26. ledna 1921 založila dorost ČSČK, z něhož 7. dubna 1990 vzniklo hnutí mládeže ČSČK.

Český červený kříž

Dne 5. června 1993 v souvislosti s rozpadem Československa vznikla na české straně nástupnická organizace Český červený kříž; mládež se stala zvláštní složkou, její činnost je zaměřena především na oblast sociální, zdravotněpreventivní a humanitární, členy jsou děti a mládež ve věku 6–25 let. Brzy poté, 26. srpna 1993 byl ČČK oficiálně uznán Mezinárodním výborem Červeného kříže a 25. října 1993 byl přijat za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Činnosti Českého červeného kříže

Mezi hlavní oblasti činnosti ČČK patří:

 • První pomoc – jednak jako osvětová a školící činnost, jednak jako poskytování první pomoci na akcích
 • Psychosociální pomoc
 • Dárcovství krve – koordinace dárcovství krve a oceňování bezpříspěvkových dárců krve
 • Humanitární jednotky – speciálně vycvičené a vybavené jednotky dobrovolníků pro poskytování první pomoci v případě katastrof a mimořádných událostí
 • Sociální činnost
 • Humanitární právo – šíření znalostí o Ženevských konvencích
 • Pátrací služba – pátrání po pohřešovaných osobách ve válečných oblastech a při mimořádných událostech
 • Ediční činnost – publikační a ediční činnost, převážně s tematikou první pomoci
 • Humanitární pomoc – pomoc při katastrofách a mimořádných událostech, stejně jako pomoc v sociálních oblastech
 • Rekondiční pobyty pro zdravotně postižené děti
 • Rekondiční pobyty pro seniory
 • Chráněná bydlení

Odkazy

Reference

 1. a b Kdo jsme. Český červený kříž [online]. [cit. 2023-04-28]. Dostupné online. 
 2. SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-681-0. Kapitola Od přijetí spolkového zákona v roce 1867, s. 52. 
 3. Občanský sektor, Česká společnost ve 20. století str. 54

Externí odkazy

Zdroj