Česká archivní společnost

Česká archivní společnost, z. s.
ČAS sídlí v budově SOA Praha
ČAS sídlí v budově SOA Praha
Právní forma spolek
Založeno 4. května 1990
Předseda Karel Halla(od 2021)
Adresa Archivní 4, 149 00 Praha 4
ČeskoČesko Česko
IČO 48137421
Další informace
Web http://cesarch.cz/
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Česká archivní společnost (zkráceně ČAS) je dobrovolné sdružení archivářů a dalších pracovníků archivů včetně bývalých zaměstnanců. Spolek dále sdružuje vědecké pracovníky vysokých škol a posluchače v oborech archivnictví a pomocných věd historických jakož i další zájemce z prostředí odborné i laické veřejnosti. ČAS je členem Mezinárodní archivní rady.

Dějiny

Česká archivní společnost byla založena na ustavující valné hromadě, která se sešla 4. května 1990.[1] O rok později se konala 1. řádná valná hromada ČAS,[2] od té doby se valná hromada hromada koná každoročně.

Činnost

Česká archivní společnost vznikla na podporu odborných aktivit a zájmů archivářů. ČAS proto napomáhá upevňovat kontakty a vzájemnou spolupráce archivářů nejen v Česku, ale i s kolegy ze zahraničí.

ČAS spoluorganizuje každé dva roky celostátní archivní konferenci. Pro zájemce rovněž pořádá přednášky či semináře a od roku 1998 každoročně odbornou, zpravidla třídenní archivní exkurzi.[3] Rovněž se podílí na přípravě a propagaci Mezinárodního dne archivů. Od roku 1998 organizuje Studentskou vědeckou soutěž ČAS o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc.,[4] ve které jsou oceňovány studentské vědecké práce v oboru archivnictví, pomocných věd historických a dějin správy. Od roku 2002 vydává Česká archivní společnost ročenku, ve které shrnuje odborné a společenské aktivity v oblasti českého archivnictví.

Členství

Řádným členem se může stát jakákoliv fyzická osoba. Kolektivní členství je určeno právnickým osobám se sídlem v České republice (kromě archivů). Čestné členství je určeno pro fyzickou osobu a je schvalováno valnou hromadou.[5] Jako čestní členové byli přijati např. kardinál Miloslav Vlk,[6]Karel Čáslavský,[7] prof. Zdeňka Hledíková[8] aj.[9]

Struktura

Nejvyšším orgánem České archivní společnosti je valná hromada, která se koná každoročně. V době mezi valnými hromadami řídí činnost společnosti 13členný výbor volený na tři roky. Ke kontrole účetnictví společnosti je pro stejné období volena revizní komise.[10]

Při České archivní společnosti jsou ustaveny rovněž dvě regionální pobočky a pět studentských sekcí.[11] Ještědská pobočka vznikla v roce 2006,[12] Brněnská pobočka se ustavila roku 2016.[13][14] Studentské sekce působí na univerzitách v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci a Praze.

Předsedové

 • 1989–1990: Jaromír Charous (přípravný výbor)
 • 1990–1996 Ivan Martinovský
 • 1996–2002 Vladimíra Hradecká
 • 2002–2008 Daniel Doležal
 • 2008–2014 Marie Ryantová
 • 2014–2021 David Valůšek
 • od 2021 Karel Halla

Odkazy

Literatura

 • DOLEŽAL, Daniel. Česká archivní společnost – profesní sdružení českých archivářů v České republice. Genealogické a heraldické listy. 2008, roč. 28, čís. 3, s. 82–86. ISSN 1212-9631. 

Reference

 1. HRADECKÁ, Vladimíra. Ustavující valná hromada České archivní společnosti. Archivní časopis. 1990, roč. 40, čís. 3, s. 160–164. ISSN 0004-0398. 
 2. HRADECKÁ, Vladimíra. 1. řádná valná hromada České archivní společnosti. Archivní časopis. 1991, roč. 41, čís. 2, s. 94–98. ISSN 0004-0398. 
 3. KAHUDA, Jan; DOLEŽAL, Daniel; SEJK, Michal. 20 let České archivní společnosti. In: ČAS v roce 2009. Ročenka České archivní společnosti. Praha: Česká archivní společnost, 2010. ISBN 978-80-903251-8-0. S. 163.
 4. KAHUDA, Jan; DOLEŽAL, Daniel; SEJK, Michal. 20 let České archivní společnosti. In: ČAS v roce 2009. Ročenka České archivní společnosti. Praha: Česká archivní společnost, 2010. ISBN 978-80-903251-8-0. S. 167.
 5. Jak se stát členem?
 6. HLEDÍKOVÁ, Zdeňka. Kardinál Miloslav Vlk čestným členem České archivní společnosti. In: ČAS v roce 2007. Ročenka České archivní společnosti. Praha: Česká archivní společnost, 2008. ISBN 978-80-903251-5-9. S. 16–20.
 7. URGOŠÍKOVÁ, Blažena. Karel Čáslavský čestným členem ČAS. In: ČAS v roce 2011. Ročenka České archivní společnosti. Praha: Česká archivní společnost, 2012. ISBN 978-80-904688-0-1. S. 30–31.
 8. KAHUDA, Jan. Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc. čestnou členkou České archivní společnosti. In: ČAS v roce 2008. Ročenka České archivní společnosti. Praha: Česká archivní společnost, 2009. ISBN 978-80-903251-7-3. S. 15–16.
 9. KAHUDA, Jan. Čestní členové České archivní společnosti v roce 20. výročí jejího obnovení. In: ČAS v roce 2009. Ročenka České archivní společnosti. Praha: Česká archivní společnost, 2010. ISBN 978-80-903251-8-0. S. 176–179.
 10. Orgány
 11. Pobočky, sekce, skupiny. cesarch.cz [online]. [cit. 2018-11-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-08-28. 
 12. Programové prohlášení Ještědské pobočky ČAS. In: ČAS v roce 2006. Ročenka České archivní společnosti. Praha: Česká archivní společnost, 2007. ISBN 978-80-903251-5-9. S. 44–48.
 13. SVOBODA, Miroslav. Založení Brněnské pobočky České archivní společnosti. Jižní Morava: vlastivědný časopis. 2016, roč. 52, čís. 55, s. 458. 
 14. BÁRTA, Stanislav. Příběh o zrození brněnské pobočky České archivní společnosti. Archivní časopis. 2017, roč. 67, čís. 1, s. 47–48. ISSN 0004-0398. 

Externí odkazy

Zdroj