Čechy: společnou prací spisovatelův a umělců českých

Vyšehrad a původní vyšehradský železniční most na kresbě Františka Chalupy

Čechy s podtitulem společnou prací spisovatelův a umělců českých, zkráceně zmiňovaná jako Ottovy Čechy, byla reprezentativní umělecko-encyklopedická populárně-naučná místopisná edice vydávaná v letech 1883–1908 pražským nakladatelstvím Jan Otto. Podíleli se na ní přední čeští spisovatelé a výtvarníci, například Alois Jirásek, Eliška Krásnohorská, Jaroslav Vrchlický, Teréza Nováková, Antonín Chittussi, Karel Liebscher. Hlavními editory dílů byli postupně František Adolf Šubert, František Adolf Borovský a Alois Jirásek, obrazovou část u části dílů uspořádal Karel Liebscher. Edice má 14 dílů vydaných v 15 svazcích (díl 3 „Praha“ je rozdělen do dvou svazků). Původně dílo vycházelo na pokračování v sešitech. Místa jsou probírána spíše výběrově než systematicky.[1]

Svazky

Reflexe

V roce 2000 vydala Vědecká knihovna v Olomouci publikaci Ottovy Čechy. Obraz země v letech 1883–1908, ve které autoři Lubomír Novotný a Petra Kubíčková tuto edici analyzovali.

Reference

  1. České meziříčí, Ptejte se knihovny, dotaz z 31. 1. 2008, Národní knihovna ČR

Zdroj