Vodní zdrž

Zdrž je vodní dílo,[1] které tvoří úsek přirozeného nebo umělého vodního toku, ve kterém je zadržována voda pro dosažení požadovaného spádu nebo hloubky vody.[2] Zdrž na rozdíl od nádrže neslouží primárně k hromadění vody pro její pozdější využití, k tomuto účelu je využívána pouze výjimečně nebo okrajově.[2] Rozhodujícími parametry zdrží jsou spád, hloubka vody a délka zdrže.[2]

Rozlišují se dva druhy zdrží:[2]

  • jezová zdrž – úsek či prostor vodního toku nad jezem zaplněný zadrženou vodou při nejvyšším vzdutí
  • plavební zdrž – úsek plavebního kanálu mezi dvěma plavebními stupni

Reference

  1. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), § 55 Vodní díla
  2. a b c d Zdrž, vodohospodářský slovník, Povodí Moravy

Externí odkazy

  • Slovníkové heslo zdrž ve Wikislovníku

Zdroj