Velkomoravský kříž z Mikulčic

Kříž z Velké Moravy
Fotografie pravého křížku z Mikulčic
Fotografie pravého křížku z Mikulčic
Základní informace
Autor neznámý
Vznik 8.9. století
Původ nalezen poblíž baziliky
v Mikulčicích
Typ amulet
Hnutí Slované
Vlastnosti
Medium stříbro
Umístění
Umístění Slovanské hradiště Mikulčice
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Velkomoravský kříž z Mikulčic je stříbrný přívěsek ve tvaru kříže, zobrazuje reliéf s ukřižovaným Kristem v dlouhé bohatě zdobené tunice s třásněmi a kapucí. Křížek je pravděpodobně slovanského či orientálního(?) původu. Tunika mohla představovat tehdejší kněžské či mnišské roucho a Kristus tak mohl být zpodobněn jako kněz, ale vzhledem k jejímu zdobení je možno tuniku považovat i za drahý oděv urozeného velmože, ostatně Kristus někdy býval zpodobňován jako středověký panovník. Nad postavičkou je umístěn štítek s nerozluštěným nápisem CCXO(?), některé badatele dokonce vedl k domněnce, že se jedná o symboly slunce a měsíce oddělené písmenem X. Expresivní výraz tváře Krista na kříži byl dříve vykládán jako vliv iroskotského umění. Iroskotská misie působila patrně na Moravě před příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Celkové výtvarné zpracování křížku i oděv Krista však nasvědčují spíše syrskému nebo koptskému původu vyobrazení a tedy i vlivu východní byzantské-pravoslavné misie na Velké Moravě. Křížek tak ani nemusel vzniknout na území Velké Moravy, na Moravu se mohl dostat prostřednictvím obchodu. Přesto Římskokatolická církev považuje křížek za dílo iroskotské misie a považuje ho za důkaz přítomnosti katolického křesťanství na Moravě. Křížek byl nalezen několik metrů od zaniklé mikulčické baziliky a pochází pravděpodobně z vykradeného hrobu velkomoravského velmože. Repliku tohoto křížku vlastní i papež Benedikt XVI., kterou dostal od brněnského biskupa Vojtěcha Cikrle jako dar, druhou repliku si nechal biskup Cikrle zhotovit pro svůj pektorál.

Velkomoravské šperky

Související články

Zdroj