Vízum

Turistické vízum do Spojených států vydané americkým generálním konzulátem v Číně

Vízum (latinsky carta visa) je dokument povolující vstup, případně opuštění, v určitém období na území státu, který vízum vydal. Vízum bývá vymezeno také důvodem pobytu. Obvykle jde o razítko nebo formulář vlepený do cestovního pasu, někdy je také vydáno jako samostatný dokument.

Typy víz v ČR

Vízum se uděluje do cestovního dokladu cizince formou vízového štítku. Všem žadatelům, včetně dětí, se uděluje samostatné vízum, i když je dítě zapsáno v pase rodiče – v tom případě se vylepí do jednoho pasu dva vízové štítky. Víza se dělí do několika typů závisle na tom, k jakým účelům povolují vstup. V České republice se jedná o víza [1]:

Schengenská (krátkodobá) víza

Udělují se pro pobyt v schengenském prostoru do 90 dnů. Dělí se na dva typy a to - letištní průjezdní vízum, které se obvykle značí písmenem "A" a krátkodobé vízum označující se písmenem "C" a dále se dělí na:

 • turistická
 • sportovní
 • zdravotní
 • za účelem obchodních cest
 • kulturní
 • na pozvání
 • oficiální (politické)
 • studijní
 • za účelem vědeckého bádání
 • zaměstnanecké
 • za účelem zácviku
 • ostatní

Seznam třetích zemí, jejichž občané musí mít při překračování hranic Schengenu vízum, stanoví nařízení EU 2018/1806.[2] Závazná pravidla pro krátkodobé pobyty určuje Vízový kodex. Mezi státy uplatňující společnou vízovou politiku patří všechny členské státy schengenského prostoru a dále Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko a Kypr.[3]

Evropský cestovní informační a autorizační systém (ETIAS) byl navržen Evropskou komisí v dubnu 2016 a schválen v listopadu 2016. Cestovní povolení ETIAS je podobné jiným vízovým výjimkám jako známý americký systém ESTA (Electronic Travel Authorization System). Očekává se, že systém ETIAS bude plně implementován do konce roku 2021.

Dlouhodobá víza

Udělují se pro pobyt nad 90 dnů, nejdéle však jeden rok. Udělují se jako dlouhodobé vízum, dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu a dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k trvalému pobytu (označuje se písmenem "D"). Tato víza se dělí obdobným způsobem jako krátkodobá víza (tedy turistická, zdravotní, politická atd.). [1]

Bezvízové pobyty

Do některých států a územních celků mohou občané určitých zemí cestovat bez vízového povolení. V rámci Evropy se jedná například o Schengenský prostor, ve kterém mohou občané všech zemí schengenského prostoru svobodně cestovat v rámci celého schengenského prostoru a překračovat vnitřní hranice na kterémkoliv místě.

Další dokumenty povolující vstup

Mimo klasických víz existují i další způsoby povolení ke vstupu na určitá území. Jedná se například o tzv. vízum ESTA (Electronic System for Travel Authorization[4] – Elektronický systém cestovních povolení), které je možné využít pro vstup do Spojených států amerických. Jedná se o povolení, které je vydáváno členům bezvízového programu (tzv. Visa Waiver Program) a dovoluje členům VWP vstoupit na dopravní prostředek směřující do USA. Na základě předem podané žádosti o povolení poté na území USA rozhodne úředník o vstupu.

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Visa (document) na anglické Wikipedii.

 1. a b Přehled víz [online]. Ministerstvo zahraničních věcí ČR [cit. 2021-08-17]. Dostupné online. 
 2. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1806 ze dne 14. listopadu 2018, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
 3. MV ČR: Krátkodobý pobyt (vízová povinnost / bezvízový styk)
 4. CO JE TO CESTOVNÍ REGISTRACE ESTA? PTÁTE SE A MY ODPOVÍDÁME.. Esta Visa. 2016-02-24. Dostupné online [cit. 2017-06-23]. 

Související články

Externí odkazy

Zdroj