Válka elfů se Sauronem

Válka elfů se Sauronem
Trvání 1693–1701 Druhého věku
Místo Eriador, Eregion
Výsledek Sauronův útok odražen, Eriador zpustošen
Změny území Eregion zničen, založena Roklinka
Strany
Temný pán se spojenci:

podpora:
HaradHarad Harad[1]
Rhudaur Divocí lidé Rhudauru
Vrchovina Gwaithuirim (pouze proti Númenoru)
Lidé Bílých hor[2]

Elfové se spojenci:

podpora:
Rohan Seveřané
Údolí AnduinyÚdolí Anduiny Údolí Anduiny
Lidé Belfalasu (Marach)

Velitelé
Mordor Sauron Eregion Celebrimbor
Lindon Gil-galad
Lindon Elrond
Lothlórien Celeborn
Lothlórien Amroth
Númenor Tar-Minastir
Númenor Ciryatur
Durinův lid Durin III.
Ztráty
Mordor: celá armáda zničena

Rhûn a Chand: těžké Gwaithuirim: minimální

Elfové: obrovské, Eregion téměř vyhlazen

lidé Eriadoru: těžké Númenorejci: minimální


Některá data mohou pocházet z datové položky.

Válka elfů se Sauronem je fiktivním konfliktem ve světě J.R.R. Tolkiena. Sauron měl v úmyslu zmocnit se Prstenů moci násilím. Boje mezi Elfy, jejich spojenci a vojsky Saurona a jeho spojenců probíhaly v letech 1693-1701 Druhého věku. Sauronův útok byl nakonec odražen, avšak jedno ze dvou posledních království Noldorských elfů, Eregion, bylo zničeno, populace elfů Eregionu (až na Imladris) a vnitrozemí Lindonu vymýcena, a celý Eriador byl ve válce zpustošen.

Pozadí

Kolem roku 1200 Druhého věku se Temný pán Sauron pokouší svést Eldar. S falešnou podobou a jménem Annatar (pán darů) prochází Středozemí a nabízí elfům své služby. V Lindonu je však Gil-galadem a Círdanem odmítnut a tak upírá svou pozornost na království Eregion. Zde ho přijímá Celebrimbor, poslední z Feanorova rodu, a kolem roku 1500 dosahují Eregionští kováři s pomocí Sauronových rad vrcholu své moci a začínají kout Prsteny moci. Jako první je stvořeno devět prstenů, které byly darovány 9 lidem - mocným válečníkům, čarodějům a pánům. Následně je ukováno 7 prstenů pro lordy trpaslíků, mezi které patří i králové Durinova lidu z mocného města Khazad-dûm. Jako poslední, asi v roce 1590, jsou dokončeny Tři prsteny elfů, na kterých pracoval Celebrimbor sám a do jejichž tvorby Sauron nezasahoval - Narya, Nenya a Vilya. Sauron poté opouští Eregion a sám v ohni hory Orodruiny zhotovuje Jeden prsten, který má moc nad ostatními prsteny.

Příčina

Poté, co si Sauron nasazuje svůj prsten elfové poznají, že byli podvedeni a své prsteny si sundají a ukryjí je. Sauron požaduje jejich vydání. Pán Eregionu Celebrimbor odmítá a kvůli hrozícímu nebezpečí posílá Tři prsteny Elfů do Lindonu. Temný pán pošle do Eregionu ultimátum, ve kterém požaduje elfy, aby se vzdali těchto prstenů a aby mu je všechny dali, Elfové Eregionu odmítají ultimátum a Sauron pro prsteny vysílá svá vojska Mordoru, skládající se ze skřetů, a posílá zprávu svým spojencům, lidem z Rhûnu a Chandu.

Průběh

Poslové, kteří nesli prsteny do Lindonu varují velekrále Gil-galada před hrozícím nebezpečím. Lindonští elfové se chystají na válku a zprávu o chystající se válce odesílají na Númenor, aby uvědomili krále Tar-Minastira. V roce 1693 vyrážejí Sauronova vojska z Mordoru na severozápad a armády spojenců z Rhûnu a Chandu dorážejí na pláně Dagorladu, odkud se připojují k Mordorským silám v pochodu na západ. V roce 1695 temné armády procházejí skrz Calenardhon, vstupují do Eriadoru a skřeti napadnou Eregion. Síly Eregionu jsou rychle rozdrceny, hlavní město Ost-In-Edhil upadá do obležení a Gil-galad vysílá na pomoc Celebrimborovi vojsko vedené půlelfem Elrondem. Vojska Temného pána jsou však příliš silná a Elrond je odražen, a jeho armáda je téměř zničena. Celebrimbor stáhne všechny zbývající síly Eregionu na obranu hlavního města Ost-in-Edhil, které postupně ztrácí sílu k obraně. Do roku 1697 je Eregion zpustošen, Ost-in-Edhil je dobyto a zničeno, elfská populace Eregionu je téměř celá vyhubena a samotný Celebrimbor je zajat. Po mučení vydá Sedm a Devět prstenů, avšak odmítá prozradit, kam byly ukryt Tři prsteny Elfů a proto je umučen k smrti, jeho tělo přivázáno na dlouhé kopí využito jako prapor jeho armád. Trpaslíci zachrání zbytky Elrondovy armády a poslední elfy Eregionu, a po jejich úspěšném krytí ústupu elfů se stahují zpět do hor a zavírají brány Khazad-dûm. Elrond shromažďuje zbytek přeživších Noldor a uniká na sever, kde nachází úkryt v panství Imladris (Roklince). Nápor skřetů je zbrzděn poté, co jim do týla podniká nájezdy trpasličí vojsko z Khazad-dûmu doplněné oddíly elfů z Lothlórienu. Přesto roku 1699 Zlí lidé Chandu a Rhûnu společně s nově příchozími jednotkami Divokých lidí Rhudauru zahájí nájezdy a útoky proti Lidem Eriadoru, mnoho z nich usmrtí, a Lidé Eriadoru se postupně stahují hluboko do jejich území, a ukryjí se v oblasti později známé jako Hůrecko. Lidé Gwaithuirim se dobrovolně připojují k Sauronovi s nadějí, že jim pomůže vyhnat Númenorské kolonisty do moře, a zahájí proti nim útoky, během kterých usmrcují členy posádek opevněných pozic podél řek kontrolovaných Númenorejci, přepadávají zásobovací linie a poškozují nebo ničí budovy a výbavu Númenorských dřevorubců. Avšak lidé Gwaithuirim bojují pouze proti Númenorejcům a odmítají se postavit proti elfům a lidem Eriadoru, a proto jim Sauron nevěnuje tolik pozornosti a podpory. Sauronovy armády zmocní téměř celého Eriadoru. Toto období nazývali elfové Černé roky nebo Dny útěku. Skřeti Mordoru napadají Eregionu a plení vnitrozemí Lindonu, které je kompletně vylidněno. Ke zvratu ve válce dochází až poté, co do Eriadoru v roce 1700 připlouvají flotily admirála Ciryatura nesoucí obrovské armády Númenoru - posily od krále Tar-Minastira. Mordorská vojska Temného pána jsou Númenorejci v několika bitvách snadno zničena, armády jeho spojenců poraženy a zahnány na útěk a do roku 1701 jsou všichni skřeti v Eriadoru vyhubeni, a západní země mají na čas mír. Divocí lidé Rhudauru a lidé Gwaithuirim ukončují své útoky a stahují se zpět na svá území, a lidé Eriadoru postupně obnovují své domovy.

Důsledky

Númenorejcům se podařilo zastavit pád Eriadoru, zachránit elfy a lid Eriadoru a rozdrtit útok Temného pána. Avšak ve válce padlo mnoho elfů i lidí, království Eregion již nikdy nebylo obnoveno, a Lindon nikdy nezískal zpět kontrolu nad územími, které byly vylidněny během války. Přeživší Noldor Eregionu zůstali ukrytí v Roklince pod Elrondovým vedením. Sauron se i přes porážku zmocnil Sedmi a Devíti prstenů, které rozdal mezi trpaslíky a lidi. Trpaslíky se mu s pomocí prstenů nepodařilo ovládnout, prsteny pouze znásobily jejich chamtivost a touhu po zlatě, což přineslo zemím sedmi trpasličích lordů tragické následky, které budou sužovat jejich národy po celý Třetí věk. Devět lidí, kteří prsteny přijali však lehce propadlo vábení prstenů a v průběhu času se z nich staly prstenové přízraky - Nazgûlové.

Reference

Související články

Zdroj