University of New York in Prague

University of New York in Prague
Základní údaje
Právní forma společnost s ručením omezeným
Datum založení 1998
Sídlo Praha, Česko
Adresa sídla Londýnská 506/41, Praha, 120 00, Česko
Souřadnice sídla
Charakteristika firmy
Majitel Ilias Foutsis (55 %)[1]
Identifikátory
Oficiální web https://www.unyp.cz/cs/
IČO 25676598
Některá data mohou pocházet z datové položky.

University of New York in Prague, s.r.o. (UNYP) je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu sídlící v Praze.[2] Nabízí bakalářské a magisterské programy v anglickém jazyce a jejími partnery jsou mezinárodní univerzity ve Spojených státech i v Evropě.

Historie

The University of New York in Prague (UNYP) byla založena v dubnu 1998 ve spolupráci se State University of New York, New Paltz, a State University of New York Empire State University. Díky této spolupráci nabízí UNYP svým studentům příležitost získat mezinárodně uznávaný americký titul bakaláře ze State University of New York. UNYP také úzce spolupracuje se svou sesterskou vysokou školou  New York College v řeckých Aténách. New York College má více než dvacetileté zkušenosti s nabídkou mezinárodních bakalářských a magisterských programů, včetně mezinárodních programů MBA v rámci partnerství s akreditovanými americkými i evropskými univerzitami.

Oficiální státní uznání bylo univerzitě uděleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2001, kdy byly akreditovány její první studijní programy, které od té doby získávají každé čtyři roky novou akreditaci.

Bakalářské programy UNYP

University of New York in Prague (UNYP) má celkem deset bakalářských programů. Studium všech programů probíhá v anglickém jazyce pod vedením zkušených pedagogů. Díky akreditaci MŠMT a partnerské instituce Empire State University, která je součástí State University of New York, mohou úspěšní absolventi získat tzv. dual degree, tedy jak český, tak americký diplom. Univerzita také spolupracuje s nadnárodními firmami.

Obchodní administrativa – evropský bakalářský program

Program je koncipován tak, aby poskytl komplexní vzdělání v mnoha oblastech mezinárodního obchodu (marketing, management, finance, účetnictví, ekonomika a právo). Je vhodný pro absolventy středních škol, kteří chtějí studovat v mezinárodním prostředí.

Obchodní administrativa – americký bakalářský program

Hlavním cílem čtyřletého amerického bakalářského programu Obchodní administrativa je umožnit studentům uplatnění ve světě byznysu a podnikání. Program poskytuje obecný přehled o tématech spojených s řízením podniku.

Obchodní administrativa se zaměřením na Marketing

Toto zaměření připravuje studenty na profesionální kariéru; v posledních dvou semestrech (v posledním ročníku) jejich studia jim nabízí několik specializovaných kurzů, například: Zásady public relations, Úvod do reklamy, Mezinárodní marketingové strategie apod. Kurzy vyučují lektoři s odbornými znalostmi z korporátního marketingu a prodeje.

Obchodní administrativa se zaměřením na Finance

Tento obor se zaměřením na finance připravuje studenty na profesionální kariéru; v posledních dvou semestrech (v posledním ročníku) studia jim nabízí několik specializovaných kurzů, například: Řízení rizik, Mezinárodní obchod a finance, Komerční bankovnictví, Investiční analýza a řízení portfolia apod. Kurzy vyučují lektoři s odbornými znalostmi z oblasti finančnictví a finančních služeb.   

Obchodní administrativa se zaměřením na Lidské zdroje

Toto zaměření připravuje studenty na profesionální kariéru; v posledních dvou semestrech (v posledním ročníku) jejich studia jim nabízí několik specializovaných kurzů, například: Všeobecná psychologie, Management lidských zdrojů apod. Kurzy vyučují lektoři s odbornými znalostmi a referencemi z oblasti lidských zdrojů.

Obchodní administrativa se zaměřením na Sportovní management

Díky tomuto zaměření studenti skloubí studium podnikání s dovednostmi, které jim pomohou vybudovat si kariéru ve sportovním průmyslu. Naučí se manažerským dovednostem specifickým pro sport prostřednictvím různých volitelných předmětů.

Psychologie

Cílem tohoto bakalářského studijního programu je poskytnout studentům pevné základy této vědy a také praktickou zkušenost ve všech hlavních oborech psychologie. Psychologie nabízí široké pole disciplín a program připravuje studenty na celou řadu možností, kterými se bude ubírat jejich kariéra.

Mezinárodní vztahy

Tento program klade důraz na to, aby studenti získali pevné základy v teorii politických, ekonomických i mezinárodních vztahů. Tento program je vhodný pro studenty, kteří chtějí cestovat po světě, pracovat v prostředí obchodu nebo veřejné správy a poznávat jiné kultury.

Komunikace a média

Cílem komunikačního a mediálního studia na UNYP je uspokojit připrvit budoucí komunikační profesionály, kteří budou chápat ústřední roli komunikace v dnešním světě, a chtít pracovat na zlepšení společnosti.

Anglický jazyk a literatura

Hlavními cíli tohoto studijního programu je uvést studenty do historie literatury psané v angličtině a dát jim základy dalších příbuzných disciplín literární kritiky a interpretace. Tento studijní program se věnuje třem základním oblastem: literatuře, literární historii a literární kritice; jazyku a kultuře; a profesionálnímu psaní a psaní pro výzkum a aplikace.

Informační technologie

Základním cílem tohoto programu je spojit znalosti technologie s dovednostmi byznys managementu. Tento studijní program připravuje studenty na zaměstnání na odborných pracovních pozicích v IT managementu v globálních firmách a ve veřejném sektoru.

Umění digitálních médií

Tento bakalářský program kombinuje důraz na mediální a komunikační teorii, na kritické myšlení a inovativní technické schopnosti s cílem studenty vybavit kreativními dovednostmi aplikovatelnými v dnešních technologicky zaměřených a integrovaných ekonomických systémech.

Magisterské programy UNYP

Psychologie

Magisterský titul v oboru psychologie je nezbytným základem pro profese v různých oblastech psychologie, od klinické práce po akademický výzkum. Studenti postgraduálního programu psychologie na UNYP budou důkladně připraveni na teoretické i praktické úrovni.

MBA programy

Program MBA na UNYP je programem akreditovaným IACBE; splňuje požadavky kladené na špičkový byznys program a zároveň nabízí příležitost pro současné i budoucí lídry, jak si zdokonalit své manažerské dovednosti. UNYP nabízí MBA programy se zaměřením na: Management, Podnikání, Finance, Marketing, Neuromanagement a Global Business Services.

Doktorský program UNYP

UNYP nabízí možnost získání titulu Ph.D. na základě výzkumu. Ten je podobný tradičnímu Ph.D., ale zohledňuje výzkumnou činnost prováděnou podnikatelskými společnostmi a akademickými organizacemi, která vede k novým publikovatelným výsledkům a zjištěním.

Akreditace

UNYP je uznávána českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jakožto soukromá vyšší vzdělávací instituce. V současné době je šest studijních programů[3] na UNYP akreditováno českým Ministerstvem školství / Českým Národním akreditačním úřadem pro vyšší vzdělávání, a tyto programy vedou k udělení bakalářského nebo magisterského titulu na UNYP.

 • Obchodní administrativa (bakalářský program, 3 roky)
 • Obchodní administrativa (bakalářský program, 4 roky)
 • Komunikace a média (bakalářský program, 4 roky)
 • Mezinárodní vztahy (baklářský program, 4 roky)
 • Psychologie (bakalářský program, 4 roky)
 • Psychologie (magisterský program, 2 roky)


UNYP má rovněž svolení od českého Ministerstva školství nabízet studijní programy těchto zahraničních univerzit,[4] které vedou k udělení bakalářského nebo magisterského titulu na těchto partnerských univerzitách:

State University of New York, Empire State University (US)

 • Mezinárodní vztahy
 • Obchodní administrativa
 • Psychologie
 • Informační Technologie
 • Umění digitálních médií
 • Anglický jazyk a literatura


Mezinárodně je UNYP akreditována Britskou akreditační radou (BAC),[5] a její obchodní studijní programy (MBA a tříletý bakalářský program) jsou akreditovány americkou Mezinárodní akreditační radou pro obchodní vzdělávání (IACBE).[6] V České republice je rovněž od roku 2003 Českou asociací MBA škol[7] akreditován studijní program MBA na UNYP.

Několik programů vyššího vzdělávání na UNYP je schváleno americkým Department of Veteran Affairs pro americké válečné veterány a jejich příslušníky, aby mohli čerpat veteránské benefity.

UNYP se připojila k Americké obchodní komoře v České republice v roce 1999, ke Kanadské obchodní komoře v České republice v roce 2014 a k České asociaci MBA škol (CAMBAS) v roce 2003. UNYP je rovněž členem organizace CEEMAN (Central and East European Management Development Association), asociace poskytovatelů obchodního vzdělávání ve střední a východní Evropě.

Reference

 1. Účetní závěrka společnosti University of New York in Prague, s.r.o. za finanční rok končící 31.8.2011
 2. Statute [online]. University of New York in Prague [cit. 2020-05-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-07-28. (anglicky) 
 3. https://regvssp.msmt.cz/registrvssp/csplist.aspx
 4. https://regvssp.msmt.cz/registrvssp/zvssp.aspx
 5. http://www.the-bac.org/directory/12677/university-of-new-york-in-prague/
 6. http://iacbe.org/memberpdf/UniversityofNewYorkinPrague.pdf
 7. Archivovaná kopie. www.cambas.cz [online]. [cit. 2019-01-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-01-16. 

Externí odkazy

Zdroj