United States Medical Licensing Examination

United States Medical Licensing Examination nebo USMLE je profesionální oficiální zkouška podporovaná Federation of State Medical Boards (FSMB) a National Board of Medical Examiners (NBME). Zkoušku potřebují absolventi lékařských škol z USA i odjinud pro vstup do absolventských postgraduálních programů klinické medicíny.

Zkouška se skládá z:

  • USMLE Step 1 [1] První je USMLE STEP 1, což je zkouška z preklinických oborů.
  • USMLE Step 2 CK [2] Druhá je USMLE STEP 2 a tato zkouška je zaměřena na klinické znalosti a uplatnění diferenciální diagnózy.
  • USMLE Step 2 CS [3] Další zkouškou je jediná zkouška ústní v sérii testů.
  • USMLE Step 3 [4] Posledním z této série testů je USMLE STEP 3, kde je testována znalost z urgentní medicíny a aplikace znalostí terapie a managementu lékařské péče.

Externí odkazy

Zdroj