Učivo

Učivo je systém poznatků a činností, které si mají žáci osvojit při výuce ve škole, kde se uplatňuje proces učení. Lze jej také definovat jako didaktickou transformaci obsahu vzdělání, kterou provádí škola a učitel předmětu. Rozsah učiva stanovují učební osnovy.

Za učivo považujeme:

Související články

Externí odkazy

  • Slovníkové heslo učivo ve Wikislovníku

Zdroj